2019-2020

21st January 2020 at 11:00 a.m. in lecture room at the Instuitute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences will be held a public defence of a doctoral dissertation by Maciej Majka, MSc (in the Polish language).
 
The doctoral dissertation is titled: “Cytomolecular and phenotypic analyses and evaluation of resistance to pathogenic fungi of winter triticale(x Triticosecale) forms with introgression of Aegilops tauschii chromatin”.
 
 
 
Abstract:

 

Reviews:

 

List of Doctoral Thesis Titles in 2020

Name and surname

 PhD Dissertation Titles

Supervisor

 The official date of the PhD award

Maciej MajkaAnaliza cytomolekularna i fenotypowa oraz ocena odporności na grzyby patogeniczne form pszenżyta ozimego (x Tritosecale Wittm.) z introgresją chromatyny Aegilopsis tauschii Coss.prof. dr hab. Halina Wiśniewska 08.06.2020

 

List of Doctoral Thesis Titles in 2019

Name and surname

 PhD Dissertation Titles

Supervisor

 The official date of the PhD award

Joanna MajkaCharakterystyka cytogenetyczna Festuca pratensis oraz allotetraploidalnego mieszańca Festuca pratensis × Lolium perenneprof. dr hab. Arkadiusz Kosmala 13.12.2019
Piotr Michał WalerowskiZmiana programu różnicowania floemu oraz transportu cukrów w naroślach powstałych w wyniki infekcji Arabiodopsis thaliana przez Plasmodiophora brassicaedr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN 26.06.2019
Karolina SobańskaEfektywność konstrukcji genetycznych do transformacji miskanta (Miscanthus spp.) w celu modyfikacji ściany komórkowej dla potrzeb zwiększenia wydajności fermentacji alkoholowej biomasydr hab. Tomasz Pniewski, prof. IGR PAN 11.04.2019