2018

11 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.30 w sali wykładowej IGR PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Cerazy-Waliszewskiej
 
Tytuł rozprawy "Wykorzystanie zmienności naturalnej i opracowanie metodyki modyfikacji genetycznych traw z rodzaju Miscanthus jako możliwości zwiększenia biomasy dla potrzeb produkcji paliw"
 
 
Streszczenie:
 
28 marca 2018 roku o godzinie 11.30 w sali wykładowej IGR PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jagody Czarneckiej
 
Tytuł rozprawy "Funkcja białka StZPR1 w regulacji ekspresji genów zależnych od cyklu okołodobowego podczas rozwoju oraz w odpowiedzi na stres abiotyczny u ziemniaka uprawnego (Solanum tuberosum L.)”
 
 
Streszczenie:
 

 
8 lutego 2018 roku o godzinie 11.00 w sali wykładowej IGR PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sandry Rychel
 
Tytuł rozprawy "Charakterystyka genów uczestniczących w procesie indukcji kwitnienia u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) i łubinu białego (L. albus L.)"
 
 
Streszczenie:
 
Recenzje: