Events

2019

Doctoral seminar, 3 Dec. 2019,at 9:00 a.m.

Date: 2019-12-01
-
  1. Juan Camilo Ochoa Cabezas – "Understanding the molecular interaction of Arabidopsis thaliana with Plasmodiophora brassicae through a genome-wide association study", IPG PAS.
  2. Soham Mukhopathyay - "Evaluating modes of resistance to Plasmodiophora brassicae in Arabidopsis", IPG PAS.

 

Juan Camilo Ochoa Cabezas, MSc & Soham Mukhopathyay, MSc

Doctoral seminar, 19 Nov. 2019,at 9:00 a.m.

Date: 2019-11-18
-
  1. Monika Urbaniak - "Cyclodepsipeptide biosynthesis in Hypocreales fungi and sequence divergence of the non-ribosomal peptide synthetase genes", IPG PAS.
  2. Jakub Ceglarek - "Remote sensing in agriculture", Adam Mickiewicz University.
Monika Urbaniak, MSc Eng. & Jakub Ceglarek, MSc

Seminar IPG PAS,15 Nov. 2019,at 11:00 a.m.

Date: 2019-11-15
-
Dr Andrea Pagano

Doctoral seminar, 12 Nov. 2019,at 9:00 a.m.

Date: 2019-11-12
-
Aneta Basińska-Barczak - "Changes in wheat plants (Triticum aestivum L.) occurring as a result of root colonization by Trichoderma fungi".
Aneta Basińka-Barczak, MSc

IV Ogólnopolska Konferencja "Genetyka i Genomika w Doskonaleniu Roślin Uprawnych - Od rośliny modelowej do nowej odmiany",5-7 listopada 2019 r.

Date: 2019-11-05
-
Konferencja organizowana przez Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu obędzie się w dniach 5-7 listopada 2019 roku.
W ostatnich kilku latach zdecydowanie pogłębiono wiedzę w zakresie reakcji roślin i mikroorganizmów na stresowe czynniki środowiska i opracowano liczne nowe narzędzia do szczegółowej charakterystyki ich bioróżnorodności.
Uczestników konferencji zapraszamy do dyskusji na temat osiągnięć badań podstawowych i wyzwań napotykanych w działalności aplikacyjnej.
 

Link do strony konferencji: https://konferencja.gg.igr.poznan.pl/program

 

The Fourth Polish National Conference “Genetics And Genomics In The Improvement Of Cultivation Crops - From the model plant to the new variety”. 

The conference is organized by the Institute of Plants Genetics Polish Academy of Science In Poznan. It will take place the 5-7 November 2019 as a continuation of previous national conferences.
The last few years have strongly deepened knowledge in the field of plant and microorganism reactions to stressful environmental factors. Numerous  new tools have been developed for the detailed characterization of their biodiversity. Research on the genetic inheritance of quantitative traits is continued with the use of modern tools for plant genotyping and phenotyping. In addition, bioinformatics methods were developed to allow learning from a huge number of generated data. These tools allow the analysis of RNA, DNA sequences, proteins and numerous plant metabolites.
Conference participants are invited to discuss the achievements of basic research and the challenges encountered in application activities.

Conference website: https://konferencja.gg.igr.poznan.pl/ (Conference in Polish)

 

Hotel & Centrum Kongresowe IOR, ul. W. Węgorka 20, Poznań

Seminar IPG PAS,25 October 2019,at 11:00 a.m.

Date: 2019-10-25
-
prof. dr Agnieszka Szalewska-Pałasz - Antimicrobial effects of plant-derived isothiocyanates

Doctoral seminar, 22 October 2019,at 9:00 a.m.

Date: 2019-10-18
-

Sara Blicharz - Metabolic content of phloem exudates reflects drought stress response strategies in pea plants (Pisum sativum) subjected to mild water deficit,

Waldemar Ulaszewski - Chromosome engineering in effective transfer of chromosome segments of wild goatgrasses (Aegilops sp.) carrying genes responsible for resistance against fungal diseases into triticale (× Triticosecale Wittmack).
Sara Blicharz, MSc and Waldemar Ulaszwski, MSc

Doctoral seminar,15 October 2019,at 9:00 a.m.

Date: 2019-10-15
-
Pankaj Kumar, MSc - Plant Genome Engineering for Targeted Improvement of Crop Traits and Lakshmipriya Perincherry, MSc - Fusarium produced mycotoxins and their role in plant pathogenesis.

Seminar IPG PAS, 9 October 2019, at 10 a.m.

Date: 2019-10-09
-
dr David Kopecký - Spatial organization of parental chromatin in hybrid nuclei: consequence for the stability of hybrid genomes

Seminarium IGR PAN

Date: 2019-06-28
prof. dr hab. Paweł Krajewski & dr Krzysztof Mikołajczak
Zapraszamy na wykład w ramach seminariów Instytutu Genetyki Roślin PAN pt. “Plant phenotyping: a picture of European collaboration”, kóry wygłoszą o godz. 11:00 w sali seminaryjnej IGR PAN prof. dr hab. Paweł Krajewski & dr Krzysztof Mikołajczak

Seminarium IGR PAN

Date: 2019-06-14
dr Karolina Susek
Zapraszamy na wykład w ramach seminariów Instytutu Genetyki Roślin PAN pt. "When complexity becomes fascinating: comparative cytomolecular analysis of Lupinus genomes", kóry przedstawi dr Karolina Susek

Seminar

Date: 2019-05-31
dr Michał Książkiewicz
Seminar

We would like to invite you to the seminar of the Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences "Identification of gene-rich regions in the narrow-leafed lupin genome showing high collinearity in the legume plant family and evaluation of the influence of whole-genome duplications on the evolution process of selected genes localized in these regions", which will be made by dr Michał Książkiewicz

 

Invitation to the lecture

Abstract

CV dr Michał Książkiewicz

Zebranie Naukowe Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

Date: 2019-05-30
Dr hab. Lidia Błaszczyk, Mgr Joanna Szypulska

Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego uprzejmie zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 31 maja 2019 (piątek), o godz. 13:15 w nowej sali Katedry Fitopatologii i Nasiennictw przy ul. Dąbrowskiego 159, Poznań

Prelegenci:

Dr hab. Lidia Błaszczyk, Mgr Joanna Szypulska – Instytut Genetyki Roślin PAN

"Od badań podstawowych do wdrożenia – prace w obszarze biologicznej ochrony roślin”.

Zaproszenie

Scientific meeting of PPS

Date: 2019-05-30
Polish Phytopathological Society

The Poznań Division Of The Polish Phytopathological Society invites you kindly for the next scientific meeting that will take place on Friday, 31 May at 13.15 p.m. in the new lecture room of the Chair of Phytopathology and Seed Science, Dąbrowskiego Str. 159, Poznań.

During the meeting PhD Lidia Błaszczyk and Msc. Joanna Szypulska (IPG PAS) will present a lecture: “From basic research to implementation - work in the area biological plant protection".

Invitation (polish version)

Seminar

Date: 2019-05-10
dr Dawid Perlikowski

We would like to invite you to the seminar of the Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences "Root system performance under progressive water deficit in forage grasses of the Lolium-Festuca complex distinct with respect to drought tolerance", which will be made by dr Dawid Perlikowski

Invitation to the lecture

Abstract

CV dr Dawid Perlikowski

Seminarium

Date: 2019-05-10
dr Dawid Perlikowski

Zapraszamy na wykład w ramach seminariów Instytutu Genetyki Roślin PAN

pt.Root system performance under progressive water deficit in forage grasses of the Lolium-Festuca complex distinct with respect to drought tolerance, który wygłosi dr Dawid Perlikowski

Zaproszenie na wykład dr Dawid Perlikowski

Abstrakt do wykładu

CV dr Dawid Perlikowski

BIO-TALENT workshop on 7-8 May, 2019

Date: 2019-05-06
-

Seminarium doktoranckie

Date: 2019-04-09
mgr Ramzi Noor i mgr Carolina Gomes

Prezentacje przedstawią:

Ramzi Noor - "Determination of Plasmodiophora brassicae pathotypes in Poland  and characterization of Brassicaceae resistance to clubroot".

Carolina Gomes - "The role of Cytosine-5 Methylation on the molecular regulatory mechanisms modulating plant secondary development in S. purpurea L."

Seminarium doktoranckie

Date: 2019-04-02
mgr Katarzyna Mikołajczak, mgr Adam Augustyniak, mgr Michał Kempa

Prezentacje przedstawią:

Katarzyna Masajada - "Funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego oraz systemu antyoksydacyjnego w warunkach suszy u traw kompleksu Lolium-Festuca".

Adam Augustyniak - "Fizjologiczne i molekularne podstawy hartowania na mróz u form introgresywnych życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.) i kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb.)”.

Michał Kempa - "Ekspresja genu ns-LTP2 a kształtowanie się lipidomu i fenomu w warunkach stresów abiotycznych  u jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)".

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Sobańskiej

Date: 2019-03-19
mgr Karolina Sobańska
29 marca 2018 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Sobańskiej
 
Tytuł rozprawy:
Efektywność konstrukcji genetycznych do transformacji miskanta (Miscanthus spp.) w celu modyfikacji ściany komórkowej dla potrzeb zwiększenia wydajności fermentacji alkoholowej biomasy

Zawiadomienie

Streszczenie

Recenzja 1

Recenzja 2

Workshop & Doctoral Seminar

Date: 2019-03-08
dr Aleksandra Szulczewska-Remi

BIO-TALENT Soft skills seminar: From Idea To Profit. The Principles for Innovation Strategy by dr Aleksandra Szulczewska-Remi, UEP, Poznan

Workshop & Doctoral Seminar

Date: 2019-02-28
Jagoda Węglewska - lawyer from the PORAJ law office

I would like to invite you to a seminar-workshop “OVERVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS” which will be made by Jagoda Węglewska - lawyer from the PORAJ law office

 

Doctoral seminar

Date: 2019-02-26
Adam Augustyniak, MSc and Anna Stachowiak-Szrejbrowska, PhD

Doctoral seminar by:

Adam Augustyniak, MSc – "Key components of plant leaf metabolism associated with the tolerance to low temperature in Lolium multiflorum/Festuca arundinacea introgression forms",


"Grant-eaters" - the presentation by Anna Stachowiak-Szrejbrowska, PhD, the specialist of IPG PAS on projects.

Doctoral seminar

Date: 2019-02-19
Monika Urbaniak, MEng and Fatema Bakro, MSc

Doctoral seminar by:

1. Monika Urbaniak, MEng – “Mass spectrometric characterisation of natural beauvericin-type cyclohexa depsipeptides in Hypocreales fungi”.

2. Fatema Bakro, MSc – “The perspectives of oilseed hemp (Cannabis sativa L.) cultivation on light and acidic soils” - corrected presentation

Doctoral seminar

Date: 2019-02-14
Fatema Bakro, MSc

Doctoral seminar by:

1. Fatema Bakro, MSc – “The perspectives of oilseed hemp (Cannabis sativa L.) cultivation on light and acidic soils” - first presentation.

Doctoral seminar

Date: 2019-02-12
Katarzyna Masajada, MSc and Wojciech Bielski, MSc

Doctoral seminar by:

1. Katarzyna Masajada, MSc – “Molecular mechanisms of soil water deficit tolerance in Festuca species and Lolium-Festuca hybrids”.

2. Wojciech Bielski, MSc – “The puzzling fate of lupin chromosomes”.

Doctoral seminar

Date: 2019-02-05
Natalia Żyła, MSc

Doctoral seminar by:

Natalia Żyła, MSc - "Effects of imidacloprid on the behavior of Caenorhabditis elegans".

Spotkanie członków Polskiego Towarzystwa Genetycznego

Date: 2019-01-30
Dr Agnieszka Żmieńko

Uprzejmie informujemy, że 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie członków PTG, na którym wykład wygłosi Pani dr Agnieszka Żmieńko z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Tytuł wykładu: „Wewnątrzgatunkowa zmienność liczby kopii genów w genomie Arabidopsis thaliana i jej znaczenie.

Zaproszenie na wykład dr Agnieszka Żmieńko

CV dr Agnieszka Żmieńko

Doctoral seminar

Date: 2019-01-22
mgr Adriana Twardawska and prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka

Doctoral seminar by:

1. mgr Adriana Twardawska - Impact of hormones on the root phenotype of ftsh4 mutants from elevated temperature of growth,
2. prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka:

- PhD studies and PhD procedures at IPG PAS
- visits abroad: how to calculate the costs.

Doctoral seminar

Date: 2019-01-15
mgr Katarzyna Czepiel and mgr Joanna Majka

Doctoral seminar by:

1. mgr Katarzyna Czepiel - Expression profiles of genes involved in quinolizidine alkaloid biosynthesis in different plant organs of narrowed-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.),
2. mgr Joanna Majka - Cytomolecular insight into genomes of Festuca pratensis and F. pratensis x Lolium perennehybrids.

Monographic lecture within IDS

Date: 2019-01-08
Dr hab. Katarzyna Panasiewicz

Monographic lecture:

"Biomass and bioenergy" - dr hab. Katarzyna Panasiewicz from Department of Agronomy, Poznan University of Life Sciences.