Ministry of Agriculture and Rural Area

Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 1

Tytuł projektu: Badania nad efektywnością markerów funkcjonalnych w powiązaniu z analizą reologiczną w mikroskali dla oceny cech jakościowych pszenicy zwyczajnej

Kierownik projektu: B. Salmanowicz

Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2019
Informacja o projekcie

Sprawozdanie_2015  

      Upowszechnianie wyników 2015

 

Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 2

Tytuł projektu: Wykorzystanie markerów molekularnych i fenotypowych do identyfikacji genów odporności pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez Oculimacula yallundae i O. acuformis

Kierownik projektu: H. Wiśniewska

Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020
 Informacja o projekcie

Sprawozdanie_2015

       Upowszechnianie wyników 2015

Sprawozdanie 2016

          Upowszechnianie 2016

 

Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 3

Tytuł projektu: Badania nad wpływem translokacji 1B/1R na efektywność uzyskiwania linii DH pszenicy oraz ich wartość technologiczną

Kierownik projektu: T. Adamski

Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020
Informacja o projekcie

Sprawozdanie 2015

        Upowszechnianie wyników 2015

  Sprawozdanie 2016

Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 14

Tytuł projektu: Badanie typów odporności pszenżyta ozimego na fuzariozę kłosów za pomocą markerów fenotypowych i metabolicznych

Kierownik projektu: H. Wiśniewska

Okres realizacji:1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020
Informacja o projekcie

Sprawozdanie_2015

      Upowszechnianie wyników 2015

  Sprawozdanie 2016

       Upowszechnianie 2016

 

Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 18

Tytuł projektu: Badania nad zwiększeniem efektywności uzyskiwania haploidów w procesie androgenezy oraz optymalizacja parametrów otrzymywania podwojonych haploidów pszenżyta ozimego i jarego

Kierownik projektu: A. Ślusarkiewicz-Jarzina

Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2016
Informacja o projekcie

Sprawozdanie_2015

       Upowszechnianie wyników 2015

Sprawozdanie 2016

        Upowszechnianie wyników 2016

        Podsumowanie 2014-2016

Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 35

Tytuł projektu: Identyfikacja genów związanych z ekspresją zimotrwałości i tolerancji suszy u form introgresywnych Lolium multiflorum/ Festuca arundinacea

Kierownik projektu: A. Kosmala

Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020
Informacja o projekcie

Sprawozdanie_2015

       Upowszechnianie wyników 2015

 

Sprawozdanie 2016

        Upowszechnianie wyników 2016

 

Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 39

Tytuł projektu: Cecha wczesności kwitnienia u łubinu białego i łubinu żółtego - podstawy genetyczne i molekularne

Kierownik projektu: B. Wolko/ M. Książkiewicz

Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020

Informacja o projekcie

Sprawozdanie_2015

       Upowszechnianie wyników 2015
   

Sprawozdanie 2016

Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 40

Tytuł projektu: Identyfikacja rejonów w genomie grochu, warunkujacych wybrane parametry sprawności fizjologicznej, jako istotnego elementu odporności na stresy abiotyczne

Kierownik projektu: W. Święcicki

Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020

  Informacja o projekcie

Sprawozdanie_2015

       Upowszechnianie wyników 2015

  Sprawozdanie 2016

 

Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 41

Tytuł projektu: Identyfikacja i sposób dziedziczenia genów warunkujących odporność na choroby grzybowe i niską zawartość alkaloidów w doskonaleniu wartości użytkowej łubinów, ze szczególnym uwzględnieniem  łubinu żółtego

Kierownik: W. Święcicki

Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020

  Informacja o projekcie

Sprawozdanie_2015

        Upowszechnianie wyników 2015

  Sprawozdanie 2016

Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 42

Tytuł projektu: Analiza zmienności genetycznej i piramidyzacja genów warunkujących cechy użytkowe łubinu białego

Kierownik projektu: W. Rybiński

Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020
Informacja o projekcie

Sprawozdanie_2015

       Upowszechnianie wyników 2015

  Sprawozdanie 2016

Nr projektu: hn-801-8/14 zad. 47

Tytuł projektu: Jedno- i wielozmienne modele analizy wariancji i kowariancji dla doświadczeń populacyjnych i mieszańcowych z rzepakiem ozimym

Kierownik projektu: Z. Kaczmarek

Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2016
Informacja o projekcie

Sprawozdanie_2015

      Upowszechnianie wyników 2015

  Sprawozdanie 2016

Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 50

Tytuł projektu: Zastosowanie konwencjonalnych i molekularnych narzędzi fitopatologicznych w poszukiwaniu źródeł odporności na kiłę kapusty oraz charakterystyka aktualnej populacji patogena w Polsce

Kierownik projektu: M. Jędryczka

Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020
Informacja o projekcie

Sprawozdanie_2015

       Upowszechnianie wyników 2015

  Sprawozdanie 2016

Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 88

Tytuł projektu: Efekty plejotropowe genów Ppd-H1 i Ppd-H2 a podatność roślin jęczmienia jarego na fuzariozę kłosów i akumulację mikotoksyn

Kierownik projektu: A. Kuczyńska

Okres realizacji: 1 stycznia 2015 - 31 grudnia 2017
Informacja o projekcie

Sprawozdanie_2015

  Sprawozdanie 2016