Reports

  • Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w 2018 roku (only polish version)
     sprawozdanie 2018
  • Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w 2017 roku (only polish version)
     sprawozdanie 2017