Reports

Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w 2019 roku (only polish version)
 sprawozdanie 2019

Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w 2018 roku (only polish version)
 sprawozdanie 2018

Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w 2017 roku (only polish version)
 sprawozdanie 2017

Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w 2016 roku (only polish version)
 sprawozdanie 2016.pdf