Institute of Plant Genetics
Polish Academy of Sciences

Scientific Council IPG PAS

COMPOSITION OF THE SCIENTIFIC COUNCIL
Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences 2023-2026
External members:

Prof. dr hab. Iwona BARTKOWIAK-BRODA – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Poznań

Prof. dr hab. Paweł BEDNAREK – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

Prof. dr hab. Magdalena FRĄC – Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin

Dr hab. Renata GALEK, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. Maciej GRZESIAK, prof. IFR PAN – Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN, Kraków

Prof. dr hab. Robert HASTEROK – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Zbigniew W. KUNDZEWICZ, czł. koresp. PAN – Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań

Prof. dr hab. Małgorzata MAŃKA, czł. rzecz. PAN – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Cezary MĄDRZAK – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. Aleksandra OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA, prof. IOR – PIB, Instytut Ochrony Roślin – PIB

Prof. dr hab. Wacław ORCZYK – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Radzików

Prof. dr hab. Monika RAKOCZY-TROJANOWSKA – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Prof. dr hab. Marian SANIEWSKI, czł. rzecz. PAN – Instytut Ogrodnictwa – PIB, Skierniewice

Prof. dr hab. inż. Stefan STOJAŁOWSKI – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. dr hab. Agnieszka SZALEWSKA-PAŁASZ – Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA, czł. koresp. PAN – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Wojciech ŚWIĘCICKI, czł. rzecz. PAN – Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań

Prof. dr hab. Marek ŚWITOŃSKI, czł. rzecz. PAN – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Agnieszka WAŚKIEWICZ – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Krystyna WINIARCZYK – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Prof. dr hab. Michał WITT, czł. koresp. PAU – Instytut Genetyki Czlowieka PAN, Poznań

Prof. dr hab. Artur ZDUNEK, czł. koresp. PAN – Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin

 

IPG PAS members:

Dr hab. Danuta BABULA-SKOWROŃSKA

Dr hab. Lidia BŁASZCZYK, prof. IGR PAN

Mgr Katarzyna CZEPIEL

Dr hab. Franklin GREGORY, prof. IGR PAN

Prof. dr hab. Małgorzata JĘDRYCZKA, czł. koresp. PAN

Dr hab. Agnieszka KIEŁBOWICZ-MATUK

Dr hab. Grzegorz KOCZYK

Prof. dr hab. Arkadiusz KOSMALA

Prof. dr hab. Paweł KRAJEWSKI

Dr hab. Magdalena KROC

Dr Dariusz KRUSZKA

Dr hab. Michał KSIĄŻKIEWICZ

Dr hab. Anetta KUCZYŃSKA, prof. IGR PAN

Prof. dr hab. Robert MALINOWSKI

Dr hab. Izabela PAWŁOWICZ

Prof. dr hab. Tomasz PNIEWSKI

Mgr inż. Martyna PRZEWOŹNIK – przedstawiciel doktorantów

Dr Karolina SOBAŃSKA

Prof. dr hab. Łukasz STĘPIEŃ

Dr  hab. Karolina SUSEK

 

Committee of the Scientific Council:

Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, czł. koresp. PAN – Przewodnicząca Rady

Prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. rzecz. PAN – Zastępca Przewodniczącej Rady

Prof. dr hab. Tomasz Pniewski – Zastępca Przewodniczącej Rady

Dr Dariusz Kruszka – Sekretarz Rady

Dr Karolina Sobańska – Zastępca Sekretarza Rady

Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak Broda – Przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej

Prof. dr hab. Cezary Mądrzak – Przewodniczący Komisji ds. Badań Naukowych

Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, czł. koresp. PAN – Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej

Dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN – Przewodnicząca Komisji Wnioskowej

Regulations of the Scientific Council IPG PAS (only polish version)

 

Commission for the Development of Scientific Staff:

Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda – Przewodnicząca

Dr hab. Lidia Błaszczyk, prof. IGR PAN

Mgr Katarzyna Czepiel

Prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala

Dr hab. Michał Książkiewicz

Prof. dr hab. Łukasz Stępień

Prof. dr hab. Agnieszka Waśkiewicz

Regulamin Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej (only polish version)

 

Research Committee:

Prof. dr hab. Paweł Bednarek

Prof. dr hab. Robert Hasterok

Prof. dr hab. Cezary Mądrzak – Przewodniczący

Prof. dr hab. Wacław Orczyk

Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska

Prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz

Prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala (Deputy director for scientific affairs of IPG PAS)

Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Komisji ds. Badań Naukowych z 26 czerwca 2019 r. (only polish version)

Regulamin Komisji ds. Badań Naukowych (only polish version)

 

Disciplinary Commission:

Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, czł. koresp. PAN – Przewodnicząca

Dr hab. Michał Książkiewicz

Prof. dr hab. Robert Malinowski

 

Disciplinary spokesperson:

Dr hab. Agnieszka Kiełbowicz-Matuk

 

Application Commission:

Dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN – Przewodnicząca

Prof. dr hab. inż. Stefan Stojałowski

Dr hab. Danuta Babula-Skowrońska

 

 

 

 

Copyright Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences