Institute of Plant Genetics
Polish Academy of Sciences

2019-2020

List of Doctoral Thesis Titles in 2020

Name and surname

 PhD Dissertation Titles

Supervisor

 The official date of the PhD award

Maciej MajkaAnaliza cytomolekularna i fenotypowa oraz ocena odporności na grzyby patogeniczne form pszenżyta ozimego (x Tritosecale Wittm.) z introgresją chromatyny Aegilopsis tauschii Coss.prof. dr hab. Halina Wiśniewska 08.06.2020
Fatema Alzahraa BakroAssessment of terpene and cannabidiol production in hemp (Cannabis sativa L.)” grown on light and acidic soils under various plant fertilization regimes”/„Ocena wytwarzania terpenów i kannabidiolu w roślinach konopi siewnych (Cannabis sativa L.) uprawianych na glebach lekkich i kwaśnych w warunkach zróżnicowanego nawożeniaprof. dr hab. Małgorzata Jędryczka20.11.2020
Sara BlicharzZmiany zawartości metabolitów w soku floemowym, jako wskaźnik odpowiedzi grochu zwyczajnego (Pisum sativum L.) na stres suszydr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN20.11.2020
Hanna Ćwiek-KupczyńskaSemantyczne modelowanie danych doświadczalnych i jego zastosowanie w analizie wyników fenotypowania roślinprof. dr hab. Paweł Krajewski

 

20.11.2020

 

Wojciech Krzysztof Bielski

Porównawcza charakterystyka zróżnicowania chromosomów wybranych gatunków łubinów Starego Świata

prof. dr hab. Barbara Naganowska

20.11.2020

 

List of Doctoral Thesis Titles in 2019

Name and surname

 PhD Dissertation Titles

Supervisor

 The official date of the PhD award

Joanna MajkaCharakterystyka cytogenetyczna Festuca pratensis oraz allotetraploidalnego mieszańca Festuca pratensis × Lolium perenneprof. dr hab. Arkadiusz Kosmala 13.12.2019
Piotr Michał WalerowskiZmiana programu różnicowania floemu oraz transportu cukrów w naroślach powstałych w wyniki infekcji Arabiodopsis thaliana przez Plasmodiophora brassicaedr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN 26.06.2019
Karolina SobańskaEfektywność konstrukcji genetycznych do transformacji miskanta (Miscanthus spp.) w celu modyfikacji ściany komórkowej dla potrzeb zwiększenia wydajności fermentacji alkoholowej biomasydr hab. Tomasz Pniewski, prof. IGR PAN 11.04.2019

 

 

Copyright Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences