Institute of Plant Genetics
Polish Academy of Sciences

1996-2000


 

Wykaz przewodów doktorskich zakończonych obroną przed Radą Naukową Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu w latach 1996 ? 2000

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

Data uzyskania stopnia doktora

Małgorzata Leśniewska-Frątczak

Genetyczne uwarunkowanie cech determinujących wartość browarną dwurzędowych i sześciorzędowych linii podwojonych haploidów jęczmienia

Doc. dr hab. T. Adamski

14.01.2000

Michał Tomkowiak

Interakcja form pszenżyta (Triricale Wittmack) z patogenami Fusarium i akumulacja moniliforminy w ziarnie

Prof. dr hab. J. Chełkowski

14.01.2000

Sławomir Wojciechowski

Interakcja form pszenicy (Triticum aestivum L.) z patogenami fuzaryjnymi i ich toksycznymi metabolitami

Prof. dr hab. P. Goliński

09.09.1999

Katarzyna Kruszka

Grupy sprzężeń markerów morfologicznych i molekularnych u łubinu białego (Lupinus albus L.)

Doc. dr hab. B. Wolko

15.10.1998

Małgorzata Maćkowiak

Charakterystyka cytogenetyczna wybranych mieszańców z rodzaju Brassica

Doc. dr hab. B. Barcikowska

15.01.1998

 

Copyright Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences