Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Dokumentacja archiwalna

Spis opublikowanych prac i informacje o strukturze organizacyjnej oraz działalności naukowo-badawczej Instytutu Genetyki Roślin PAN przedstawiono w następujących publikacjach:

Zbigniew Zwierzykowski "Bibliografia 1961-2020"

Zbigniew Zwierzykowski "Dokumentacja 1961-2020"

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk