Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Zakład Mikrobiomiki Roślin

Kierownik
dr hab. Lidia Błaszczyk, prof. IGR PAN
 
Skład
dr Sylwia Salamon
mgr inż. Katarzyna E. Mikołajczak (doktorantka)
Polina Havrysh (specjalista biolog)


 
Tematyka badawcza Zakładu koncentruje się na poznaniu mikrobiomów wybranych gatunków zbóż i określeniu ekologicznej roli mikroorganizmów związanych z ryzosferą, fyllosferą i endosferą tych roślin. Mikroorganizmy pełnią istotną rolę zarówno w naturalnych ekosystemach jak i w obecnym rolnictwie. Są ważnymi destruentami materii organicznej. Oddziałują z korzeniami roślin w ryzosferze lub z ich częściami nadziemnymi; żyją w bliskim związku z roślinami bytując na powierzchni lub wewnątrz tkanek roślinnych. W związku z tym nadrzędnym celem badań realizowanych w Zakładzie jest pogłębienie wiedzy na temat dynamiki mikrobiomów wybranych gatunków zbóż oraz jej wpływu na wzrost i kondycję roślin.
 
Profil badawczy:
 
a) ocena różnorodności mikroorganizmów zasiedlających ryzosferę, powierzchnię nadziemną i wewnętrzne tkanki roślin
 
a) określenie sposobu przenoszenia się mikroorganizmów endogennych
 
b) zbadanie wpływu genotypu gospodarza, poszczególnych organów roślinnych oraz warunków wzrostu roślin na skład i rozmieszczenie mikroorganizmów w ryzosferze, fylosferze i endosferze
 
c) określenie morfologicznych, anatomicznych, fizjologicznych i molekularnych reakcji roślin na zmiany w ich mikrobiomie
 
Metodyka badawcze:
 • izolacja mikroorganizmów z ryzosfery, fylosfery i tkanek wewnętrznych roślin
 • prowadzenie hodowli mikroorganizmów na podłożach stałych i płynnych
 • identyfikacja mikroskopową wyizolowanych mikroorganizmów
 • identyfikacja molekularną mikroorganizmów techniką sekwencjonowania nowej generacji oraz sekwencjonowania metodą Sangera
 • analizy morfologiczne i anatomiczne roślin z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego, epifluorescencyjnego oraz skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM)
 • analiza ekspresji wybranych genów roślin metodą qRT-PCR
 • analizę metabolomu i proteomu roślin metodami chromatograficznymi i spektrometrii mas
 
Wybrane publikacje:
 
 • Gromadzka K., Błaszczyk L., Chełkowski J., Waśkiewicz A. (2019). Occurrence of Mycotoxigenic Fusarium Species and Competitive Fungi on Preharvest Maize Ear Rot in Poland. Toxins., 11:224, doi.org/10.3390/toxins1104022
 • Stępień Ł., Gromadzka K., Chełkowski J., Basińska-Barczak A., Lalak-Kańczugowska J. (2019). Diversity and mycotoxin production by Fusarium temperatum and Fusarium subglutinans as causal agents of pre-harvest Fusarium maize ear rot in Poland. J. Appl. Genetics., 60:113-121.
 • Marecik R., Błaszczyk L., Biegańska-Marecik R., Piotrowska-Cyplik A. (2018). Screening and identification of Trichoderma strains isolated from natural habitats with potential to cellulose and xylan degrading enzymes production. Pol. J. Microbiol., 2:181-190.
 • Błaszczyk L., Basińska A., Ćwiek H, Gromadzka K, Popiel D., Stępień Ł. (2017). Suppressive effect of Trichoderma on toxigenic Fusarium species. Pol. J. Microbiol., 1:85-100.
 • Gromadzka K., Wit M., Górna K., Chełkowski J., Waśkiewicz A., Ochodzki P., Warzecha R. (2017). Cereal Res. Commun., 45: 93-103.
 • Błaszczyk L., Strakowska J., Chełkowski J., Gąbka-Buszek A., Kaczmarek J. (2016). Trichoderma species occurring on wood with decay symptoms in mountain forests in Central Europe: genetic and enzymatic characterization. J. Appl. Genet., 57-397-407.
 • Najda A., Błaszczyk L., Winiarczyk K., Dyduch J., TchórzewskaD. (2016). Comparative studies of nutritional and health-enhancing propertiesin the “garlic-like” plant Allium ampeloprasum var. ampeloprasum (GHG-L) and A. sativum. Sci. Hort., 201:247-255
 • Tchórzewska D., Deryło K., Błaszczyk L., Winiarczyk K. (2015). Tubulin cytoskeleton during microsporogenesis in the male-sterile genotype of Allium sativum and fertile Allium ampeloprasum L. Plant Reprod., 28:171-182.

 

Projekty badawcze:
 
Nr projektu: 2017/27/B/NZ9/01591
Tytuł projektu:Dynamika mykobiomu endosfery pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) i jej wpływ na wzrost i kondycję rośliny
Kierownik projektu: L. Błaszczyk
Typ: OPUS 14
Okres realizacji: 29 czerwca 2018 - 28 czerwca 2021
 
 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk