Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk
Nr projektu: LIDER/0004/L-8/2016
Tytuł projektu: Wykorzystanie inżynierii chromosomowej w celu efektywnego transferu segmentów chromosomów nieuprawnych gatunków kozieńców (Aegilops sp.) zawierających geny odpowiedzialne za odporność/ tolerancję na choroby wywoływane przez grzyby patogeniczne do pszenżyta uprawnego (x Tritosecale Wittmack)
Koordynator projektu: Michał Kwiatek
Okres realizacji: 1 lutego 2018 - 31 stycznia 2021
 
Nr projektu: BIOSTRATEG3/343665/6/NCBR/2017
Tytuł projektu: Zintegrowana strategia dla reaktywacji polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej (Akronim: HYBRE)
Koordynator projektu: Stefan Malepszy (SGGW)
Koordynator w IGR PAN: Paweł Krajewski
Okres realizacji: 21 sierpnia 2017 -  20 sierpnia 2021
 
 

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk