Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Rada Naukowa IGR PAN

Rada Naukowa kadencji 2023-2026

Członkowie spoza Instytutu

Prof. dr hab. Iwona BARTKOWIAK-BRODA – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Poznań

Prof. dr hab. Paweł BEDNAREK – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

Prof. dr hab. Magdalena FRĄC – Instytut Agrofizyki PAN, Lublin

Dr hab. Renata GALEK, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Maciej GRZESIAK, prof. IFR PAN – Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN, Kraków

Prof. dr hab. Robert HASTEROK – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Zbigniew W. KUNDZEWICZ, czł. koresp. PAN – Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań

Prof. dr hab. Małgorzata MAŃKA, czł. rzecz. PAN – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Cezary MĄDRZAK – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. Aleksandra OBRĘPALSKA-STĘPLOWSKA, prof. IOR – PIB, Instytut Ochrony Roślin – PIB

Prof. dr hab. Wacław ORCZYK – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB, Radzików

Prof. dr hab. Monika RAKOCZY-TROJANOWSKA – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Prof. dr hab. Marian SANIEWSKI, czł. rzecz. PAN – Instytut Ogrodnictwa – PIB, Skierniewice

Dr hab. inż. Stefan STOJAŁOWSKI, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. dr hab. Agnieszka SZALEWSKA-PAŁASZ – Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA, czł. koresp. PAN – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Wojciech ŚWIĘCICKI, czł. rzecz. PAN – Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań

Prof. dr hab. Marek ŚWITOŃSKI, czł. rzecz. PAN – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Agnieszka WAŚKIEWICZ – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Krystyna WINIARCZYK – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Prof. dr hab. Michał WITT – Instytut Genetyki Czlowieka PAN, Poznań

Prof. dr hab. Artur ZDUNEK, czł. koresp. PAN – Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin


Członkowie z Instytutu

Dr hab. Danuta BABULA-SKOWROŃSKA

Dr hab. Lidia BŁASZCZYK, prof. IGR PAN

Mgr Katarzyna CZEPIEL

Dr hab. Franklin GREGORY, prof. IGR PAN

Prof. dr hab. Małgorzata JĘDRYCZKA, czł. koresp. PAN

Dr hab. Agnieszka KIEŁBOWICZ-MATUK

Dr hab. Grzegorz KOCZYK

Prof. dr hab. Arkadiusz KOSMALA

Prof. dr hab. Paweł KRAJEWSKI

Dr Dariusz KRUSZKA

Dr hab. Michał KSIĄŻKIEWICZ

Dr hab. Anetta KUCZYŃSKA, prof. IGR PAN

Dr hab. Robert MALINOWSKI, prof. IGR PAN

Dr hab. Izabela PAWŁOWICZ

Prof. dr hab. Barbara NAGANOWSKA

Prof. dr hab. Tomasz PNIEWSKI

Mgr inż. Martyna PRZEWOŹNIK – przedstawiciel doktorantów

Dr Karolina SOBAŃSKA

Prof. dr hab. Łukasz STĘPIEŃ

Dr  hab. Karolina SUSEK


Prezydium Rady Naukowej

Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, czł. koresp. PAN – Przewodnicząca Rady

Prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. rzecz. PAN – Zastępca Przewodniczącej Rady

Prof. dr hab. Tomasz Pniewski – Zastępca Przewodniczącej Rady

Dr Dariusz Kruszka – Sekretarz Rady

Dr Karolina Sobańska – Zastępca Sekretarza Rady

Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak Broda – Przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej

Prof. dr hab. Cezary Mądrzak – Przewodniczący Komisji ds. Badań Naukowych

Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, czł. koresp. PAN – Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej

Dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN – Przewodnicząca Komisji Wnioskowej 

Regulamin Rady Naukowej IGR PAN

 

Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej

Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda – Przewodnicząca

Dr hab. Lidia Błaszczyk, prof. IGR PAN

Mgr Katarzyna Czepiel

Prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala

Dr hab. Michał Książkiewicz

Prof. dr hab. Łukasz Stępień

Prof. dr hab. Agnieszka Waśkiewicz

Regulamin Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej

 

Komisja ds. Badań Naukowych

Prof. dr hab. Paweł Bednarek

Prof. dr hab. Robert Hasterok

Prof. dr hab. Cezary Mądrzak – Przewodniczący

Prof. dr hab. Wacław Orczyk

Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska

Prof. dr hab. Barbara Naganowska (Z-ca dyrektora ds. naukowych IGR PAN)

Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Komisji ds. Badań Naukowych z 26 czerwca 2019 r.

Regulamin Komisji ds. Badań Naukowych

 

Komisja Dyscyplinarna

Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, czł. koresp. PAN – Przewodnicząca

Dr hab. Michał Książkiewicz

Dr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN

 

Rzecznik Dyscyplinarny

Dr hab. Agnieszka Kiełbowicz-Matuk

 

Komisja Wnioskowa

Dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN – Przewodnicząca

Dr hab. Stefan Stojałowski, prof. ZUT

Dr hab. Danuta Babula-Skowrońska


 

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk