Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Oferty konkursów do PSD IPAN

Ogłoszenie o rekrutacji do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PolskiejAkademii Nauk w Instytucie Genetyki Roślin PAN w Poznaniu Nr 1/2023/IGR/PSD
Termin nadsyłania zgłoszeń: 11 luty 2023 r.
Treść ogłoszenia
 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk