Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Zakład Biotechnologii Roślin

Kierownik
prof. dr hab. Tomasz Pniewski
 
Skład
dr hab. Katarzyna Głowacka
dr Joanna Cerazy-Waliszewska
dr Karolina Sobańska
dr Benita Ortega Berlanga
mgr inż. Hanna Pudelska
mgr inż. Martyna Przewoźnik (doktorantka)
mgr inż. Estera Wojtkowiak (doktorantka)
Katarzyna Beczek
 
 
Zakład prowadzi badania z zakresu biopharmingu i bioenergetyki z wykorzystaniem metod inżynierii genetycznej roślin oraz kultur in vitro. W pierwszym obszarze prace koncentrują się na wytwarzaniu w roślinnych systemach ekspresyjnych cząstek wirusopodobnych (Virus-Like Particles,VLPs) jako składników szczepionek doustnych i iniekcyjnych, nośników białkowych dla epitopów różnych antygenów oraz składników bionanocząstek.
Badania z zakresu bioenergetyki obejmują poznanie podstaw molekularnych i fizjologicznych tolerancji na stresy abiotyczne traw energetycznych z rodzaju Miscanthus oraz zastosowanie biomasy miskanta do produkcji biopaliw i bioproduktów, w tym poprzez modyfikacje właściwości biomasy oraz polepszenie wydajności embriogenezy somatycznej miskanta.

Profil badawczy


Metody


Obecnie prowadzone prace badawcze


Wybrane publikacje


Projekty badawcze

Nr projektu: 2020/37/K/NZ7/02387
Tytuł projektu: Immunogenność otrzymywanych w roślinach chimerycznych cząstek wirusopodobnych formowanych przez HBcAg prezentujący epitopy HBsAg do potencjalnej terapii chronicznego zapalenia wątroby typu B
Kierownik projektu: Benita Ortega Berlanga
Typ: POLS
Okres realizacji: 15 września 2021 - 14 września 2023
 
 
Nr projektu: 2020/37/B/NZ6/02334
Tytuł projektu: Odpowiedź immunologiczna po iniekcyjno-doustnej ko-immunizacji antygenami HBV pochodzenia roślinnego polaryzującymi odpowiedź w kierunku Th1 lub Th2, w kontekście potencjalnej terapii chronicznego wzwB
Kierownik projektu: Tomasz Pniewski
Projekt realizowany w konsorcjum: Instytut Genetyki Roślin PAN (Tomasz Pniewski); Instytut Parazytologii PAN (Agnieszka Wesołowska); Narodowy Instytut Leków (Małgorzata Kęsik-Brodacka);
Typ: OPUS 19
Okres realizacji: 22 lutego 2021 - 21 lutego 2025
 
 
Nr projektu: 2019/35/B/NZ6/04002
Tytuł projektu: Wpływ płci żywiciela na odpowiedź immunologiczną i protekcję po doustnej immunizacji proteazą cysteinową Fasciola hepatica i zarażeniu tym pasożytem
Kierownik projektu: Małgorzata Kęsik-Brodacka (Narodowy Instytut Leków)
Projekt realizowany w konsorcjum: Narodowy Instytut Leków (Małgorzata Kęsik-Brodacka); Instytut Parazytologii PAN (Agnieszka Wesołowska); Instytut Genetyki Roślin PAN (Tomasz Pniewski)
Typ: OPUS 18
Okres realizacji: 10 września 2020 - 9 września 2024
 

Nr projektu: 2018/29/N/NZ9/00854
Tytuł projektu: Wpływ zmian w profilu ekspresji genów kodujących białka CesA, PAL i WAK podczas stresu chłodu na skład i strukturę ściany komórkowej Miscanthus sinensis
Kierownik projektu: Karolina Sobańska
Typ: PRELUDIUM 15
Okres realizacji: 2 stycznia 2019 - 1 stycznia 2022

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk