Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin

Kierownik
prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, czł. koresp. PAN
 
Skład
dr Joanna Kaczmarek
mgr inż. Witold Irzykowski
Magdalena Wlaszczyk

 

Celem badań jest opracowanie metod wczesnej detekcji grzybów chorobotwórczych wobec roślin uprawnych w powietrzu i w tkankach roślin-gospodarzy w celu identyfikacji patogenów i wspomagania strategii ich zwalczania. Od 2004 roku Zespół prowadzi system wspierania decyzji SPEC (www.spec.edu.pl) - trzeci pod względem wielkości na świecie system monitoringu aerobiologicznego inokulum pierwotnego patogenów roślin uprawnych. Badania dotyczą także mikologicznej i molekularnej charakterystyki patogenów w celu poznania struktury oraz śledzenia zmian w ich populacjach, dla prawidłowego wyznaczania strategii hodowli odpornościowej. W badanym materiale roślinnym poszukujemy źródeł genetycznej odporności na patogeny. Badania nad etiologią i epidemiologią dotyczą chorób powodowanych przez patogeny z królestwa grzybów (Fungi), w tym grzyby nekrotroficzne (głównie z rodzajów: Alternaria, Fusarium, Leptosphaeria, Ramularia i Sclerotinia), jak też biotroficzne (Melampsora). Obecnie badaniami objęto także Plasmodiophora brassicae - przedstawiciela pierwotniaków (Protista).

Profil badawczy


Metody

Obecnie prowadzone prace badawcze


Wybrane publikacje              

Projekty badawcze

Nr projektu wg. Rozporządzenia MRiRW: 25
Tytuł projektu: Odporność roślin rzepaku na choroby powodowane przez grzyby i pierwotniaki.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
Okres realizacji: 2021-2026
Planowany budżet: 600 000 zł/rok 2021-2022
Informacja o projekcie
 
Nr projektu wg. Rozporządzenia MRiRW: 21
Tytuł projektu: Identyfikacja genów związanych z odpornością grochu na askochytozę i jej wpływ na sprawność fotosyntetyczną roślin.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
Okres realizacji: 2021-2025
Planowany budżet: 369 600 zł/rok 2021-2022
Informacja o projekcie
 
Nr projektu:  00044.DDD.650900.114.2019.02
Tytuł projektu: „Innowacyjne wykorzystanie fitosanitarne i nawozowe nowej generacji odmian rzodkwi oleistej w integrowanej uprawie roślin; innowacyjne działania marketingowe”
Lider projektu: Leszek Chmielnicki, prezes Przedsiębiorstwa Nasiennego ROLNAS Sp.  z o.o.
Kierownik projektu w IGR PAN: prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
Typ: ARiMR, PROW „Współpraca”
Okres realizacji: 14-06-2021; 31-12-2024

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk