Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Zakład Fenomiki Zbóż

Kierownik
dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN
 
Skład
dr Krzysztof Mikołajczak
dr Piotr Ogrodowicz
mgr Michał Kempa (doktorant)
mgr Martyna M. Bodzak (doktorant)
mgr inż. Renata Trzeciak
Alina Anioła
Renata Holewińska
 
 
 

Zakład prowadzi badania z zakresu genetyki i genomiki ilościowej jęczmienia, pszenicy i roślin strączkowych, zajmując się obserwacjami fenotypowymi manifestacji genomu na poziomie komórkowym, jak i na poziomie całego organizmu. Prowadzone badania koncentrują się na zastosowaniu nowoczesnych technik z zakresu genomiki w kluczowych obszarach badawczych, jak również dotyczą poznawania mechanizmów genetycznych i molekularnych kontrolujących fenom roślin zbożowych oraz ich reakcje na czynniki stresowe (abiotyczne i biotyczne). Analizy te wspierane są fenotypowaniem nowej generacji umożliwiającym nieinwazyjne obrazowanie dynamiki wzrostu nadziemnych i podziemnych części roślin.

 
 
Profil badawczy
 • Mapy genetyczne i lokalizacja loci dla cech ilościowych.
 • Efekty plejotropowe genów jęczmienia.
 • Genetyczne uwarunkowanie jakości technologicznej ziarna pszenicy.
 • Badania transkryptomiczne, proteomiczne i metabolomiczne
 • Opracowywanie metod szybkiej homozygotyzacji mieszańców zbóż i roślin strączkowych.
 
Metody
 • kultury in vitro,
 • analizy molekularne,
 • doświadczenia polowe i szklarniowe,
 • fenotypowanie i sekwencjonowanie nowej generacji,
 • metody biometryczne i statystyczne analizy danych.
 
Obecnie prowadzone prace badawcze
 • Mapy genetyczne i lokalizacja QTL związanych z odpornością jęczmienia na deficyt wody.
 • Efekty fenotypowe locus sdw1/denso u jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.).
 • Efekty plejotropowe genów odpowiedzi fotoperiodycznej a podatność roślin jęczmienia jarego na fuzariozę kłosów i akumulację mikotoksyn.
 • Wpływ stresów abiotycznych na zmienność w obrębie lipidomu i fenomu jęczmienia w powiązaniu z ekspresją genu LTP2.
 • Genetyczne i molekularne podstawy zmienności cech technologicznych u pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.).
 • Wpływ stresu niedoboru wody na rozwój i architekturę systemu korzeniowego u jęczmienia
 • Wyjaśnianie współdziałania hormonów i jego roli w kształtowaniu architektury roślin jęczmienia
 • Zastosowanie metod biotechnologicznych dla zwiększenia i przyspieszenia postępu biologicznego w hodowli roślin strączkowych.
 
Wybrane publikacje
 • Mikołajczak K., Ogrodowicz P., Ćwiek-Kupczyńska H., Weigelt-Fischer K., Mothukuri S.R., Junker A., Altmann J., Krystkowiak K., Adamski T., Surma M., Kuczyńska A., Krajewski P. (2020). Image phenotyping of spring barley (Hordeum vulgare L.) RIL population under drought: selection of traits and biological interpretation. Frontiers in Plant Science 11: 743.
 • Ogrodowicz P., Kuczyńska A., Mikołajczak K., Adamski T., Surma M., Krajewski P., Ćwiek-Kupczyńska H., Kempa M., Rokicki M., Jasińska D. (2020). Mapping of quantitative trait loci for traits linked to fusarium head blight in barley. PLOS ONE 15(2): e0222375.
 • Rodziewicz P., Chmielewska K., Sawikowska A., Marczak Ł., Łuczak M., Bednarek P., Mikołajczak K., Ogrodowicz P., Kuczyńska A., Krajewski P., Stobiecki M. (2019). Identification of drought responsive proteins and related proteomic QTLs in barley. Journal of Experimental Botany 70: 2823-2837.
 • Surma M., Kuczyńska A., Mikołajczak K., Ogrodowicz P., Adamski T., Ćwiek-Kupczyńska H., Sawikowska A., Pecio A., Wach D., Józefaciuk G., Łukowska M., Zych J., Krajewski P. (2019). Barley varieties in semi-controlled and natural conditions - response to water shortage and changing environment. Journal of Agronomy and Crop Science 205: 295-308.
 • Janiak A., Kwasniewski M., Sowa M., Kuczyńska A., Mikołajczak K., Ogrodowicz P., Szarejko I. (2019). Insights into barley root transcriptome under mild drought stress with an emphasis on gene expression regulatory mechanisms. International Journal of Molecular Sciences 20: 6139.
 • Piasecka A., Sawikowska A., Kuczyńska A., Ogrodowicz P., Mikołajczak K., Krystkowiak K., Gudyś K., Guzy-Wróbelska J., Krajewski P., Kachlicki P. (2017). Drought related secondary metabolites of barley (Hordeum vulgare L.) leaves and their mQTLs. The Plant Journal 89(5): 898-913.

 

Projekty badawcze
 

Nr projektu: 2016/22/D/NZ9/0042
Tytuł projektu: Czynnik transkrypcyjny HvGAMYB w regulacji kwitnienia i jego związek z odpowiedzią fotoperiodyczną w warunkach stresu suszy u jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)
Kierownik projektu: P. Ogrodowicz
TYP: SONATA 12
Okres realizacji: 10 sierpnia 2017 - 9 luty 2022


Nr projektu: 2016/22/D/NZ9/0043
Tytuł projektu: Zmiany ekspresji genów na poziomie całego genomu liścia flagowego jęczmienia pod wpływem stresów abiotycznych działających symultanicznie
Kierownik projektu: K. Mikołajczak
TYP: SONATA 12
Okres realizacji: 10 sierpnia 2017 - 9 luty 2022

Nr projektu: 2016/23/B/NZ9/03548
Tytuł projektu: Wyjaśnianie współdziałania hormonów i jego roli w kształtowaniu architektury roślin jęczmienia (Hordeum vulgare L.)
Kierownik projektu: A. Kuczyńska
TYP: OPUS 12
Okres realizacji: 6 września 2017 - 5 września 2022

Nr projektu: 2019/35/B/NZ9/00208
Tytuł projektu: Melatonina jako nadrzędny czynnik w kształtowaniu architektury korzenia i adaptacji do suszy przez regulację współdziałania fitohormonów u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)
Kierownik projektu: A. Kuczyńska
TYP: OPUS 18
Okres realizacji: 27 lipca 2020 - 16 lipca 2023

Nr projektu: ID: 206
Tytuł projektu: The architecture and development of the roots system in barley plants grown under drought conditions in relation to flowering acceleration
Kierownik projektu: P. Ogrodowicz
TYP: European Plant Phenotyping Network 2020, 5th Call TA
Okres realizacji: 12 marca 2020 - 31 października 2021
 
Nr projektu: ID: 426
Tytuł projektu: High-throughput phenotyping of barley varieties response to drought for understanding crops adaptation to arid climate
Kierownik projektu: K. Mikołajczak
TYP: European Plant Phenotyping Network 2020, 5th Call TA
Okres realizacji: 12 marca 2020 - 31 października 2021
 
Nr projektu: Zadanie 14
Tytuł projektu: Badania asocjacyjne oraz molekularne uwarunkowania odporności jęczmienia jarego na stresy środowiskowe
Kierownik projektu: A. Kuczyńska
TYP: MRiRW Postęp biologiczny
Okres realizacji: 1 stycznia 2021 - 31 grudnia 2025

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk