Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Zakład Biologii Roślin i Nanotechnologii

Kierownik
 
dr hab. Franklin Gregory, prof. IGR PAN
 
Skład
Rakesh Sinha
 
 
 
 
Profil badawczy

Wybrane publikacje

 

Projekty badawcze

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk