Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Wszczęcie przewodu doktorskiego

PSD IPAN (tryb III):
  1. Wniosek o wyznaczenie promotora, promotora pomocniczego ect.
  2. Zgoda na pełnienie funkcji promotora
  3. Zgoda na pełnienie funkcji promotora pomocniczego

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk