Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Laureaci nagrody im. Stefana Barbackiego 2019

Kapituła Nagrody Naukowej z zakresu genetyki roślin im. St. Barbackiego w składzie: prof. prof. F. Dubert (IFR Kraków), I. Szarejko (UŚ Katowice), M. Wiwart (UWM Olsztyn) i W. Święcicki – przewodniczący (IGR PAN Poznań) stwierdza co następuje;

Do Kapituły wpłynęły 3 wnioski: dr. Alexandera Betekhtina z UŚ w Katowicach, dr inż. Emili Stefańczyk z IHAR-PIB Oddział w Młochowie oraz dr. inż. Krzysztofa Mikołajczaka z IGR PAN w Poznaniu. Stwierdzono zgodność wszystkich wniosków z wymaganiami Regulaminu Nagrody. Następnie oceniono wartość osiągnięć naukowych na podstawie m.in. jakości i ilości publikacji oraz udziału autorskiego. Postanowiono przyznać:

Nagrodę I stopnia (dyplom i 3 tys. zł) - dr Alexander Betekhtin (Uniwersytet Śląski w Katowicach) - „za badania z zakresu biologii oraz cytogenetyki molekularnej wybranych gatunków rodzaju Brachypodium i Fagopyrum”.

Dwie równorzędne nagrody II stopnia (dyplomy):
- dr inż. Emil Stefańczyk (IHAR-PIB Oddział w Młochowie) - „za badania nad Phytophtora infestans – organizmem wywołującym zarazę ziemniaka – dotyczące interakcji pomiędzy patogenem, a gospodarzem”,
- dr inż. Krzysztof Mikołajczak (Instytut Genetyki Roślin PAN) -  „za badania dotyczące reakcji jęczmienia jarego na stresy abiotyczne”.

 

 

 

    Laureaci Nagrody Naukowej z zakresu genetyki roślin im. St. Barbackiego w latach 1994-2019                                                                                       

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk