Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Misja i strategia

Misja, strategia i sposoby osiągnięcia celów strategicznych IGR PAN w Poznaniu

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk