Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zespół Bioinżynierii
Na skróty

Zespół Bioinżynierii

Lider

dr hab. Tomasz Pniewski, prof. IGR PAN

Skład

prof. dr hab. Stanisław Jeżowski
dr hab. Katarzyna Głowacka
dr Joanna Cerazy-Waliszewska
mgr Karolina Sobańska (doktorantka)
mgr inż. Marcin Pyrski (doktorant)
mgr inż. Hanna Pudelska

 

Zespół prowadzi badania z zakresu biofarmingu i bioenergetyki z wykorzystaniem metod inżynierii genetycznej roślin. W pierwszym obszarze prace koncentrują się na wytwarzaniu w roślinnych systemach ekspresyjnych cząstek wiruso- i kapsydopodobnych jako składników szczepionek doustnych i iniekcyjnych, nośników białkowych dla epitopów różnych antygenów oraz składników bionanocząstek.

Badania z zakresu bioenergetyki obejmują: poznanie podstaw biologicznych plonowania traw energetycznych z rodzaju Miscanthus, w tym oporności na stresy abiotyczne oraz zastosowanie biomasy miskanta do produkcji biopaliw i bioproduktów, w tym z wykorzystaniem modyfikacji genetycznych.

 

Profil badawczy

 • Produkcja białek antygenowych w roślinnych systemach ekspresyjnych.
 • Przetwarzanie materiału roślinnego do form szczepionek doustnych i iniekcyjnych
 • Opracowanie efektywnej immunizacji doustnej oraz iniekcyjno-doustnej.
 • Wykorzystanie VLPs i CLPs jako nośników dla epitopów białek oraz składników bionanocząstek.
 • Określenie potencjału plonotwórczego miskanta  rosnącego w warunkach stresowych.
 • Opracowanie metod transformacji i regeneracji miskanta.
 • Otrzymanie transgenicznego miskanta o zmienionych właściwościach biomasy.
 • Zastosowanie biomasy miskanta do produkcji bioetanolu, biogazu, biowęgla oraz biokompozytów.

Metody

 • techniki rekombinacji DNA in vitro,
 • transformowanie roślin za pomocą Agrobacterium,
 • produkcja VLPs i CLPs w systemie ekspresji przejściowej
 • oczyszczanie i analiza VLPs i CLPs
 • analizy odpowiedzi immunologicznej
 • kultury roślin in vitro,
 • analizy ekspresji transgenów,
 • analizy reakcji fizjologicznych traw energetycznych na stresy.

Obecnie prowadzone prace badawcze

 • Przetwarzanie materiału z roślin wytwarzających antygeny HBV do form szczepionek doustnych i iniekcyjnych.
 • Opracowywanie metodyki efektywnej immunizacji iniekcyjno-doustnej przeciwko HBV z użyciem preparatów oczyszczanych cząstek oraz liofilizowanego materiału roślinnego.
 • Badania odporności miskanta na stresy abiotyczne.
 • Zastosowanie biomasy miskanta do produkcji bioetanolu, biogazu, biowęgla oraz biokompozytów.
 • Weryfikacja metody transformacji i regeneracji miskanta.
 • Modyfikacja składu i struktury ścian komórkowych roślin modelowych. 

Wybrane publikacje

 • Clifton-Brown J., Hastings A., Mos M., McCalmont J.P., Ashman Ch., Awty-Carroll D., Cerazy J., Chiang Y-Ch., Cosentino S., Cracroft-Eley W., Scurlock J., Donnison I.S., Glover Ch., Gołąb I., Greef J.M., Gwyn J., Harding G., Hayes Ch., Helios W., Hsu T-W., Huang L.S., Jeżowski S., Kim D-S., Kiesel A., Kotecki A., Krzyzak J., Lewandowski I., Lim S.H., Liu J., Loosely M., Meyer H., Murphy-Bokern D., Nelson W., Pogrzeba M., Robinson G., Robson P., Rogers Ch., Scalici G., Schuele H., Shafiei R., Shevchuk O., Schwarz K-U., Squance M., Swaller T., Thornton J., Truckses T., Botnari V., Vizir I., Wagner M., Warren R., Yamada T., Youell S., Xi Q., Zong J., Flavell R. (2017). Progress in upscaling Miscanthus biomass production for the European bio-economy with seed based hybrids. Global Change Biology Bioenergy 9 (1): 6-17.