Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zespół Fitopatologii Molekularnej
Na skróty

Zespół Fitopatologii Molekularnej

Lider

prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka

 

Skład

dr Joanna Kaczmarek
mgr inż. Witold Irzykowski
mgr Noor Ramzi Ramzi (doktorantka)
Magdalena Wlaszczyk

 

Celem badań jest opracowanie metod wczesnej detekcji grzybów chorobotwórczych wobec roślin uprawnych w powietrzu i w tkankach roślin-gospodarzy w celu identyfikacji patogenów i wspomagania strategii ich zwalczania. Od 2004 roku Zespół prowadzi system wspierania decyzji SPEC (www.spec.edu.pl) - trzeci pod względem wielkości na świecie system monitoringu aerobiologicznego inokulum pierwotnego patogenów roślin uprawnych. Badania dotyczą także mikologicznej i molekularnej charakterystyki patogenów w celu poznania struktury oraz śledzenia zmian w ich populacjach, dla prawidłowego wyznaczania strategii hodowli odpornościowej. W badanym materiale roślinnym poszukujemy źródeł genetycznej odporności na patogeny. Badania nad etiologią i epidemiologią dotyczą chorób powodowanych przez patogeny z królestwa grzybów (Fungi), w tym grzyby nekrotroficzne (głównie z rodzajów: Alternaria, Fusarium, Leptosphaeria, Ramularia i Sclerotinia), jak też biotroficzne (Melampsora). Obecnie badaniami objęto także Plasmodiophora brassicae - przedstawiciela pierwotniaków (Protista).

 

Profil badawczy

 • Izolacja i identyfikacja mikologiczna i molekularna grzybów chorobotwórczych wobec roślin uprawnych.
 • Identyfikacja genów awirulencji i ocena polimorfizmu genetycznego patogenów.
 • Poszukiwanie źródeł odporności roślin na choroby powodowane przez grzyby.
 • Mikroskopowa i molekularna detekcja zarodników workowych i konidialnych grzybów chorobotwórczych i saprotroficznych w powietrzu.

Metody

 • identyfikacja chorób roślin uprawnych na podstawie objawów makroskopowych;
 • izolacja i hodowla grzybów chorobotwórczych na podłożach mikrobiologicznych;
 • doświadczalnictwo w warunkach polowych oraz biotesty w szklarni i w komorach klimatycznych z zastosowaniem technik inokulacyjnych;
 • analiza mikroskopowa;
 • ocena grup zgodności grzybniowej (MCG), identyfikacja genów awirulencji i typów kojarzeniowych;
 • klasyczna i molekularna detekcja aeroplanktonu metodami aerobiologicznymi;
 • izolacja genomowego DNA, projektowanie starterów, reakcje PCR, Real-time PCR;
 • zastosowanie markerów molekularnych (RAPD, CAPS, ISSR, mikro- i makrosatelity);
 • sekwencjonowanie fragmentów DNA;
 • elektroforeza klasyczna i w pulsującym polu elektrycznym (PFGE).

Obecnie prowadzone prace badawcze

 • Zmienność genetyczna izolatów Ramularia collo-cygni oraz poszukiwanie odporności na ramulariozę zbóż i traw.
 • Identyfikacja źródeł odporności genetycznej na kiłę kapusty i suchą zgniliznę kapustnych u mutantów Brassica napus i mieszańców międzygatunkowych w obrębie rodzaju Brassica.
 • Opracowanie metod badawczych i prowadzenie monitoringu aerobiologiczno-molekularnego:
  1) sucha zgnilizna kapustnych na rzepaku ozimym (Leptosphaeria maculans i L. biglobosa);
  2) detekcja grzybów chorobotwórczych i saprotroficznych rodzaju Alternaria i Cladosporium;
  3) fuzarioza kłosów pszenicy (Fusarium spp.).

Wybrane publikacje


Projekty badawcze

 • Nr projektu: 621321
  Tytuł projektu: BIO-TALENT The Creation of the Department of Integrative Plant Biology
  Koordynator: M. Jędryczka
  Okres realizacji: 1 lipca 2014 - 30 czerwca 2019
  www.biotalent.eu
 • Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 50
  Tytuł projektu: Zastosowanie konwencjonalnych i molekularnych narzędzi fitopatologicznych w poszukiwaniu źródeł odporności na kiłę kapusty oraz charakterystyka aktualnej populacji patogena w Polsce
  Kierownik: M. Jędryczka
  Typ: MRiRW Postęp biologiczny
  Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020