Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Zakład Zintegrowanej Biologii Roślin

Kierownik
dr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN
 
 
 
Skład
dr Karolina Stefanowicz
dr William Truman
dr Sara Blicharz
dr inż. Aneta A. Basińska-Barczak (asystent)
mgr Deeksha Singh (doktorantka)
mgr Namarta Chatar Singh (doktorantka)
 
 

Badamy znaczenie z plastyczności rozwojowej dla odpowiedzi roślin na niekorzystne warunki środowiska lub atak patogenów. Naszym głównym modelem jest oddziaływanie pomiędzy pierwotniakiem Plasmodiophora brassicae a roślinami rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana L.) oraz rzepaku (Brassica napus L.). Zrozumienie zjawiska plastyczności rozwojowej roślin wymaga podejścia kompleksowego, dlatego pracujemy na poziomie komórkowym, molekularnym oraz funkcjonalnym. Jak dotychczas nasz zespół opisał w jaki sposób dochodzi do przeprogramowania cyklu komórkowego (Olszak i wsp., 2019) oraz rozwoju floemu i przekierowania transportu cukrów (Walerowski i wsp., 2018) w roślinach rzodkiewnika pod wpływem infekcji przez P. brassicae. Zbadaliśmy również udział przemian pektyn we wzroście komórek w naroślach powstałych po infekcji (Stefanowicz i wsp., 2021). Nasze prace dotyczą także identyfikacji źródeł odporności na P. brassicae w genomie Arabidopsis thaliana L. (projekt kierowany przez dr Williama Trumana). Aktualnie skupiamy się na plastyczności rozwojowej tkanki waskularnej oraz udziale transportu długodystansowego w koordynacji odpowiedzi roślin na stresy biotyczne i abiotyczne. Jak dotychczas wykazaliśmy, że skład metaboliczny soku floemowego roślin grochu (Pisum sativum L.) ulega zmianie w warunkach niedoboru wody (Blicharz i wsp., 2021). Obserwowane wzorce metabolizmu węgla i azotu odzwierciedlają procesy wzrostu komórek oraz aspekty fizjologiczne takie jak fotosynteza czy wymiana gazowa w warunkach suszy.   

 

 

 

 

 

 

Zespół posiada trzy mikroskopy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie analiz biometrycznych, morfologicznych i anatomicznych (Zeiss M2 z apotomem oraz systemem LED Colibri; Zeiss Axio Zoom V16 oraz laserowy mikroskop dysekcyjny Leica LSDM7). Laboratorium jest wyposażone również w inne urządzenia, dzięki którym możliwe jest prowadzenie prac z zakresu histologii oraz biologii molekularnej.

 

Profil badawczy


Wybrane publikacje

Projekty badawcze

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk