Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Zakład Badań Ogólnych

 

Zakład Badań Ogólnych
 
Kierownik       
 
Skład
dr Anna Kowalska
mgr Anna Kowalska
 

 Sylwetki ludzi grupy kobiet i mężczyzn Stock Vector by ©eobrazy 64059403

Od lewej: XX, XY, YY

Profil badawczy

(obiekty, metody, cele, z możliwością użycia linków)

Celem prowadzonych badań jest poznanie ....

Badania nad identyfikacją czynników...

Stosujemy metody ....

Nasze najważniejsze osiągnięcie to ....

 

Słowa kluczowe

genom, ekspresja genów, Arabidopsis thaliana, ...

 

Wybrane publikacje (SCOPUS)

Talar U., KiełbowiczMatuk A. (2021) Beyond Arabidopsis: BBX Regulators in Crop Plants. International Journal of Molecular Sciences 22: 2906. DOI: 10.3390/ijms22062906.

 

Projekty realizowane i ostatnio zakończone

 

NCN

Typ Nr projektu Tytuł projektu Tytuł angielski Kierownik projektu (partnerzy) Data rozpoczęcia Data zakończenia
Opus 23 2022/45/B/NZ9/01397 Molekularne podstawy odporności łubinu białego (Lupinus albus L.) na antraknozę Molecular mechanisms underlying resistance of white lupin (Lupinus albus L.) to anthracnose Michał Książkiewicz 27-01-2023 26-01-2027
Opus 21 2021/41/B/NZ9/02226 Zróżnicowanie funkcjonalne duplikatów genu Flowering Locus T w kontroli indukcji kwitnienia łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) w odpowiedzi na fotoperiod i wernalizację.   Michał Książkiewicz 01-03-2022 28-02-2026

 

 

Inne

NCBR Biostrateg HYBRE ..... odnośnik do projektu

MRiRW 2022-2027 Zadanie NN ..... odnośnik do projektu

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk