Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Wydarzenia
Na skróty

Wydarzenia

Doctoral seminar

Data: 2018-11-20
Aria Dolatabadian and Anna Kwasizur (Lawyer of IPG PAS)

Doctoral seminar by:

1. Aria Dolatabadian "Resistance genes structural variation in Brassica napus"

2. Anna Kwasizur (Lawyer of IPG PAS) "Regulations for PhD studies and PhD procedures in Act 2.0 (Ustawa 2.0) - the new legal rules in Poland, valid from 1 October 2018"

Rozwój kariery naukowej. Możliwości dla doktorantów i młodych naukowców.

Data: 2018-11-15
RPK
Seminarium informacyjne nt. możliwości stypendialnych oferowanych przez organizacje wspierające rozwój
naukowy: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Nauki, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, HORYZONT 2020
 

Doctoral seminar

Data: 2018-11-06
Lakshmipriya Perincherry and Maciej Majka

Doctoral seminar by:

1. Lakshmipriya Perincherry "Piriformospora indica, a cultivable endophyte for disease suppression and growth promotion in taro (Colocasia esculenta (L.) Schott." (M.Sc. Thesis)

2. Maciej Majka "Improvement of triticale with Aegilops tauschii chromatin".

Doctoral seminar

Data: 2018-10-23
Katarzyna Mikołajczak and Matam Pradeep

Doctoral seminar by:

1. Katarzyna Mikołajczak "Fungal endophytes colonizing of wheat (Triticum aestivum L.)".

2. Matam Pradeep "Studies on reporter gene expression by the promoter of coffee theobromine synthase in Tobacco".

Seminarium

Data: 2018-10-19
prof. dr hab. Piotra Masojć

Zapraszamy na wykład w ramach seminariów Instytutu Genetyki Roślin PAN

pt."Constructing multi-trait QTL maps of rey genome using selective genotyping within bi-parental population of RILs", który wygłosi prof. dr hab. Piotr Masojć.

 

Zaproszenie na wykład prof. dr. hab. Piotra Masojć

Abstrakt do wykładu

CV prof. dr hab. Piotr Masojć

Circadian-regulated nuclear StBBX20 protein mediates tolerance to salt stress and regulates the timing of floral development in potato

Data: 2018-06-29
dr hab. Agnieszka Kiełbowicz-Matuk
Scientific seminar of the Institute by Agnieszka Kiełbowicz-Matuk, Dept. of Environmental Stress Biology

Poszukiwacze skarbów - diamentowy grant bez tajemnic

Data: 2018-06-15
Anna Stachowiak-Szrejbrowska
Dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska: wykład w ramach wydarzenia Biomixer organizowanego przez BoostBiotech i PPNT

Seed dormacy of Medicago and Pisum sp. from adaptive and domestication perspectives

Data: 2018-06-08
Petr Smykal
Scientific seminar by Petr Smykal, Dept. of Botany, Palacky University in Olomouc, Czech Republic

Rapid long distance signalling in the plant wound response

Data: 2018-05-29
Edward Farmer

Invited talk by prof. Edward Farmer, University of Lausanne

BIO-TALENT WP4 Cooperation and transfer of knowledge

Novel tools to measure secondary growth: the quantitative histology approach

Data: 2018-05-24
dr Laura Ragni

Invited talk by dr Laura Ragni, University of Tubingen

BIO-TALENT WP4 Cooperation and transfer of knowledge

Doctoral seminar

Data: 2018-05-23

Notice: Undefined index: Autorzy in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/tmp/templates_c/CGCalendar^ba7f8b904cca18ce8ef251be7aed9f7077459ccc.module_db_tpl.CGCalendar;list_Sample.php on line 93
Doctoral seminar by Carolina Gomes "Unfolding the role of DNA methylation on xylogenesis modulation in Salix purpurea"

Significance of genetic resources of crop plants for agriculture and protection of biodiversity

Data: 2018-05-18
prof. dr hab. Wojciech Rybiński
Scientific seminar of the Institute by prof. Wojciech Rybiński, Dept. of Genomics

Determination of cannabinoids in Cannabis sativa L. and practical aspects

Data: 2018-05-11
Dr Vladimiro Cardenia
Scientific seminar of the Institute by dr Vladimiro Cardenia, Interdepartmental Centre for Industrial Agrofood Research, University of Bologna

Doctoral seminar

Data: 2018-05-09
Michał Kawaliło

Doctoral seminar by:

1. Maria Nuc "Plünnecke-Ruzsa inequality".

2. Michał Kawaliło "Identification of the HvSTE1, HvDWARF5 and HvDET2 genomic sequences responsible for brassinosteroid biosynthesis in Hordeum vulgare L. and their functional analysis using selected mutants".

The art of designing life with synthetic biology

Data: 2018-05-07
Preeti Shakya

Prezentacja Preeti Shakya na temat “ The art of designing life with synthetic biology” odbedzie się 7 maja o godz. 16:30 w „Międzykulturowej Kawiarence z Pasją”, na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (ul. Szamarzewskiego 89, budynek D. sala 210). Preeti opowie także o zwyczajach ślubnych w Uttar Pradesh. Zapraszamy!

The emerging avenues of phytonanotechnology

Data: 2018-04-27
Franklin Gregory
Scientific seminar of the Institute by dr Franklin Gregory, Dept. of Integrative Plant Biology

Wykład PTG

Data: 2018-04-25
prof.dr hab. Ryszard Słomski

Uprzejmie informujemy, że dnia 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie członków PTG,

na którym wykład wygłosi Pan prof. dr hab. Ryszard Słomski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu.

Tytuł wykładu: "Opracowanie technologii pozyskiwania kannabinoidów z konopi o niskiej zawartości THC jako środków wspomagających leczenie pacjentów onkologicznych".

Wykład odbędzie się w sali konferencyjnej Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu.

Doctoral seminar

Data: 2018-04-25
Qaisar Maqbool
Synthesis, Characterization and Biotechnological Application of Biocompatible Nanostructures by Qaisar Maqbool, Dept. of Integrative Plant Biology

Engineering Photosynthesis for Global Food Security. Why, How and Will You Let Me do it?

Data: 2018-04-23
Stephen Long
Invited talk by prof. Stephen Long, Department of Plant Biology, University of Illinois, USA within BIO-TALENT WP4 series: Biotechnology in plant genetics

The Ramularia genome and molecular changes in host and pathogen during the infection process

Data: 2018-04-18
dr Neil Havis
18 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 13.15 w Instytucie Genetyki Roślin PAN w Poznaniu odbędzie się specjalne zebranie naukowe, organizowane wspólnie przez Polskie Towarzystwo Genetyczne i Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne. Będziemy mieli zaszczyt gościć dr Neila Havis'a ze Scottland's Rural University College z Edynburga, który wygłosi wykład pt. "The Ramularia genome and molecular changes in host and pathogen during the infection process"

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Cerazy-Waliszewskiej

Data: 2018-04-11
Joanna Cerazy-Waliszewska
11 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.30 w sali wykładowej IGR PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Cerazy-Waliszewskiej
Tytuł rozprawy "Wykorzystanie zmienności naturalnej i opracowanie metodyki modyfikacji genetycznych traw z rodzaju Miscanthus jako możliwości zwiększenia biomasy dla potrzeb produkcji paliw"

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jagody Czarneckiej

Data: 2018-03-28
mgr inż. Jagoda Czarnecka

W dniu 28 marca 2018 r. o godz. 11:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jagody Czarneckiej

Tytuł rozprawy:

Różnorodność zbiorowisk grzybów ektomykoryzowych w ekosystemach leśnych

Data: 2018-03-21
PTG
21 marca 2018 r. (środa) o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie członków PTG, na którym wykład wygłosi Pani prof. dr hab. Maria Rudawska i Pan dr hab. Tomasz Leski z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.

Tytuł wykładu: "Różnorodność zbiorowisk grzybów ektomykoryzowych w ekosystemach leśnych".

Large-scale phylogenomic “roadmapping” – traces of diversification in fungal handling of toxic secondary metabolites

Data: 2018-03-16
dr Grzegorz Koczyk
Scientific seminar of the Institute by dr Grzegorz Koczyk, Dept. of Biometry and Bioinformatics

Effect of pH on the biosynthesis of silver nanoparticles produced by actinomycetes isolated from extreme environments

Data: 2018-03-14
Joanna Fidler
Doctora; seminar by Joanna Fidler, MSc (Dept. of Environmental Stress Biology)

Zmiany w roślinach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) zachodzące w wyniku kolonizacji korzeni przez grzyby Trichoderma

Data: 2018-02-21
Aneta Basińska-Barczak
Seminarium doktoranckie - próba przed otwarciem przewodu doktorskiego mgr Anety Basińskiej-Barczak

Applications of mass spectrometry in biology

Data: 2018-02-09
prof dr hab. Piotr Kachlicki
Scientific seminar of the Institute by prof. Piotr Kachlicki, Metabolomics Team, Dept. of Pathogen Genetics and Plant Resistance.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sandrz Rychel

Data: 2018-02-08
Sandra Rychel
8 lutego 2018 roku o godzinie 11.00 w sali wykładowej IGR PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sandry Rychel
 

Tytuł rozprawy "Charakterystyka genów uczestniczących w procesie indukcji kwitnienia u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) i łubinu białego (L. albus L.)"

 

http://www.igr.poznan.pl/pl/ksztalcenie-kadr/doktoraty/obrony-2013

Boost your creativity

Data: 2018-01-29
Anna Czerwoniec
Soft skills workshop by Anna Czerwoniec within BIO-TALENT WP4 Cooperation and transfer of knowledge.

Registration: biotalent@igr.poznan.pl

Analiza asocjacji całego genomu (genome-wide association study, GWAS) w celu poznania podstaw genetycznych regulacji cech użytkowych rzepaku (Brassica napus L.)

Data: 2018-01-24
Katarzyna Gacek
Dnia 24 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie członków PTG, na którym wykład wygłosi Pani dr Katarzyna Gacek z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu.

Wykład odbędzie się w sali konferencyjnej Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

Industrial property goods and how to find them

Data: 2018-01-24
Łukasz Wściubiak

IPR seminar by Łukasz Wściubiak within BIO-TALENT WP4 Cooperation and transfer of knowledge.

Registration: biotalent@igr.poznan.pl

The role of water homeostasis and photosynthesis in acclimation of Festuca species to dehydrative stresses

Data: 2018-01-22
dr Izabela Pawłowicz
Scientific seminar of the Institute by dr Izabela Pawłowicz, Department of Environmental Stress Biology, Plant Molecular Physiology and Cytogenetics Team

The prospects and problems of Plant Genetic Engineering

Data: 2018-01-16
Franklin Gregorory
BIO-CAFE within BIO-TALENT WP5 Dissemination and outreach by dr Franklin Gregory

Noc Biologów

Data: 2018-01-12
doktoranci IGR PAN
Kolejna edycja Nocy Biologów już wkrótce. Szczegóły: http://www.nocbiologow.pl/index.php?id=jednostka&nazwa=poznan1