Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Informacje ogólne

Kierownik Miedzynarodowych Studiów Doktoranckich IGR PAN:
prof. dr hab. Barbara Naganowska

bnag@igr.poznan.pl
tel.: (+48) 61 65 50 231

 

Sekretariat Międzynarodowych Studiów Doktoranckich:
mgr inż. Magdalena Roth
phdstudies@igr.poznan.pl
tel. (+48) 61 65 50 273
 
 
Przedstawiciel doktorantów:
mgr inż. Katarzyna Mikołajczak
sdp@igr.poznzn.pl lub kmiko@igr.poznan.pl 
tel. (+48) 61 65 50 237
 
Rada Programowa Międzynarodowych Studiów Doktoranckich
 
Rekrutacja

UWAGA!!!
Uprzejmie informujemy, że nie przewiduje się kolejnych rekreutacji ma Miedzynarodowe Studia Doktoranckie Instytytu Genetyki Roślin PAN.
Od 1października 2019 r. planujemy rekrutację do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk (PSD IPAN). Regulamin rekrutacji do PSD IPAN znajduje się pod linkiem: http://www.igr.poznan.pl/pl/main-pl/ids-pl/szkola-doktorska

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk