Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Aktualności

Aktualności

 • Konferencja ILS3
  Uwaga naukowcy, firmy z branży spożywczej i wszyscy miłośnicy roślin strączkowych. Na stronie www.ils3.org pojawił się uzupełniony program, nazwy sesji oraz wystąpienia prelegentów. W związku z tym rejestracja została przedłużona o 2 tygodnie, do 15.02.2019 roku. Zapraszamy!!!
  więcej...
 • Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019
  Uprzejmie informujemy, że Pani dr hab. Lidia Błaszczyk otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak w kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu pt.: „Molekularne podstawy reakcji pszenicy (Triticum aestivum L.) na kolonizację korzeni przez gatunki Trichoderma". W związku z nominacją 25 stycznia w "Rzecz o Innowacjach" ukazał się wywiad z Panią Doktor: http://rzeczo.pl/zdrowsza-pszenica-dzieki-grzybom/. Gratulujemy i trzymamy kciuki !
  więcej...
 • IV Ogólnopolska Konferencja "Genetyka i Genomika w Doskonaleniu Roślin Uprawnych - Od rośliny modelowej do nowej odmiany"
  Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprosić do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji „Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych – od rośliny modelowej do nowej odmiany”. Konferencja organizowana przez Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu obędzie się w dniach 5-7 listopada 2019 roku. W ostatnich kilku latach zdecydowanie pogłębiono wiedzę w zakresie reakcji roślin i mikroorganizmów na stresowe czynniki środowiska i opracowano liczne nowe narzędzia do szczegółowej charakterystyki ich bioróżnorodności. Uczestników konferencji zapraszamy do dyskusji na temat osiągnięć badań podstawowych i wyzwań napotykanych w działalności aplikacyjnej.
  więcej...
 • Zmarł prof. dr hab. Stanisław Jeżowski
  Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 29 grudnia 2018 r. w wieku 68 lat zmarł Prof. dr hab. Stanisław Jeżowski, Przyjaciel, Wspaniały Człowiek, Wybitny Naukowiec, Długoletni pracownik Instytutu. Profesor pozostanie w naszej pamięci jako pionier badań nad genetyką i wykorzystaniem roślin energetycznych, które były jego zawodową pasją. Profesor do końca był aktywny zawodowo, inspirując i przekazując swoje doświadczenia młodszym współpracownikom. Jego odejście jest niepowetowaną stratą dla Instytutu.
  więcej...
 • ETIUDA dla mgr Macieja Majki
  Z radością informujemy, iż NCN przyznało finansowanie projektu ETIUDA "Analiza cytomolekularna i fenotypowa oraz ocena odporności na grzyby patogeniczne form pszenżyta ozimego (x Triticosecale Wittm.) z introgresją chromatyny Aegilops tauschii Coss". Mgr Maciej Majka wyjedzie na staż naukowy do Instytutu Biologii Eksperymentalnej w Olomuńcu. Gratulujemy!
  więcej...
 • Nowy Kierownik Zakładu Genetyki Patogenów i Odporności Roślin
  Niniejszym informujemy, iż z dniem 31 grudnia 2018 roku prof. Piotr Kachlicki przestaje pełnić funkcję Kierownika Zakładu Genetyki Patogenów i Odporności Roślin. Od dnia 1 stycznia 2019 Zakładem kierować będzie prof. IGR PAN dr hab. Łukasz Stępień. Gratulujemy!
  więcej...
 • Medal im. Michała Oczapowskiego
  Informujmy, że uchwałą nr 1/2018 z dnia 11 września 2018 r. Prezydium Kapituły Medalu im. Michała Oczapowskiego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN przyznało Medal im. Michała Oczapowskiego prof. dr hab. Wojciechowi Święcickiemu za wybitny wkład w rozwój genetyki roślin. Gratulujemy!
  więcej...
 • Nagroda im. Stefana Barbackiego
  Z radością informujemy, iż dwoje doktorantów IGR PAN otrzymało Nagrody im. Stefana Barbackiego I stopnia - mgr Joanna Majka oraz mgr Maciej Majka. Gratulujemy!
  więcej...
 • Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju w kategorii: „Instytut przyszłości” oraz "Naukowiec przyszłości" dla Zakładu Biotechnologii IGR PAN
  Z radością informujemy, że 19 października 2018 r. Zakład Biotechnologii IGR PAN otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju pod patronatem Prezesa Urzędu Patentowego RP w kategorii „Instytut przyszłości” za realizację projektu „Ulepszona szczepionka pochodzenia roślinnego przeciwko WZW B”. Równocześnie dr hab. Tomasz Pniewski, prof. IGR PAN został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Naukowiec przyszłości”, przyznanej przez Centrum Inteligentnego Rozwoju pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, za dotychczasowy dorobek badawczy w dziedzinie biotechnologii. Gratulujemy sukcesów!
  więcej...
 • Wyróżnienie dla naukowców z IGR PAN
  Z przyjemnością informujemy, że uchwałą nr 5/2018 zebrania plenarnego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z dnia 22 listopada 2018 r., w sprawie przyznania nagród naukowych i wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2018 roku, pracownicy naukowi Zakładu Genomiki z Instytutu Genetyki Roślin PAN: prof. dr hab. Barbara Naganowska, dr Michał Książkiewicz, dr Sandra Rychel i dr Katarzyna Czyż zostali uhonorowani Wyróżnieniem Wydziału za cykl prac pt. „Konstrukcja konsensusowych map genetycznych łubinu wąskolistnego i białego, określenie w genomach tych gatunków regionów konserwatywnych w obrębie roślin strączkowych oraz identyfikacja genów warunkujących cechę wczesności kwitnienia”. Serdecznie gratulujemy! Uprzejmie informuję, że wręczenia nagród odbędzie się 13 grudnia 2018 r. w Sali Lustrzanej w Pałacu Staszica, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72, o godz. 11.00.
  więcej...
 • Projekty NCN dla IGR PAN
  Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Nauki w drodze konkursu przyznało naukowcom z Instytutu Genetyki Roślin PAN trzy projekty o łącznej wartości ponad 1,3 mln złotych. Projekty te będą realizowane w Zakładzie Biologii Stresów Środowiskowych (OPUS 15) oraz w Zakładzie Biotechnologii (2xPRELUDIUM 15). Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
  więcej...
 • Wykłady z serii „Nowoczesne rolnictwo”
  Szanowni doktoranci Międzynarodowych Studiów Doktoranckich IGR PAN, doktoranci Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy IChB PAN a także wszyscy pracownicy naukowi IGR PAN/ Dear PhD students of the International Doctoral Studies of the Institute of Plant Genetics PAS, PhD students of the PhD Studies of IBCh PAS and all researchers of IPG PAS
  więcej...
 • Nagroda za prezentację plakatową dla mgr Katarzyny Masajady
  Nagroda Publiczności (2 miejsce) i Nagroda Międzynarodowego Jury (1 miejsce) za prezentację plakatową Młodego Naukowca dla Katarzyny Masajady z Zakładu Biologii Stresów Środowiskowych.
  więcej...
 • Projekt EPPN2020 dr inż. K. Mikołajczaka
  Z radością informujemy, że wniosek projektowy w ramach EPPN2020 dr inż. Krzysztofa Mikołajczaka dotyczący wysokoprzepustowego fenotypowania we współpracy z ALSIA-Metapontum Agrobios Research Center, Metaponto, Włochy został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do finansowania.
  więcej...
 • ETIUDA dla mgr Joanny Majki
  Z radością informujemy, iż nasza doktorantka Joanna Majka uzyskała finansowanie projektu ETIUDA "Charakterystyka cytogenetyczna Festuca pratensis oraz allotetraploidalnego mieszańca Festuca pratensis x Lolium perenne". Gratulujemy!! https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2018-07-17-etiuda6
  więcej...
 • Third International Legume Society Conference ILS3
  The International Legume Society and the Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, Poznan, Poland cordially invite you to join them at the Third International Legume Society Conference, scheduled from May 21-24, 2019 in Poznan, Poland. Registration and more info: https://www.ils3.org/
  więcej...
 • Integrative Plant Biology IPG PAS Conference
  The Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences (IPG PAS) Poznan, Poland cordially invites you to join the Integrative Plant Biology IPG PAS Conference, held 7-9 November 2018 in Poznan, Poland. To find more information and register please go to the www.conference.biotalent.eu
  więcej...
 • Nagroda dla mgr. Macieja Majki
  Z radością informujemy, iż decyzją z dnia 29 maja 2018 r. Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania, pan mgr Maciej Majka otrzymał stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. Wręczenie stypendium odbędzie się w październiku br. Serdecznie gratulujemy otrzymania nagrody. Stanowi ona wyraz uznania dla dorobku naukowego mgr. Macieja Majki. Nagroda jest również chlubą i prestiżem dla Instytutu. To ogromny zaszczyt, że doktorant IGR PAN znalazł się w gronie nagrodzonych!
  więcej...
 • OPUS dla dr hab. Lidii Błaszczyk
  NCN przyznał dr hab. Lidii Błaszczyk projekt OPUS14, który będzie realizowany w Zakładzie Genetyki Patogenów i Odporności Roślin. Gratulujemy! https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2018-05-15-opus14-preludium14
  więcej...
 • Polsko-niemiecka konferencja na temat finansowania badań naukowych ze środków unijnych
  24 i 25 maja na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się polsko-niemiecka konferencja na temat finansowania badań naukowych ze środków unijnych.
  więcej...
 • Doktorat mgr. inż. Marcina Olszaka
  Uchwałą Rady Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2018 r. nadano Panu mgr inż. Marcinowi Olszakowi z Zakładu Zintegrowanej Biologii Roślin stopień doktora w dziedzinie nauk rolniczych i dyscyplinie - biotechnologia. Gratulujemy!
  więcej...
 • Habilitacja dr Agnieszki Kiełbowicz-Matuk
  Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 marca 2018 r. nadano Pani dr Agnieszce Kiełbowicz-Matuk z Zespołu Regulacji Ekspresji Genów stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych i dyscyplinie - biologia. Gratulujemy!
  więcej...
 • XXI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki – 24 kwietnia 2018 r.
  W dniu 24 kwietnia 2018 roku odbędzie się XXI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Organizatorami festiwalu jest 7 poznańskich uczelni, Oddział Poznański Polskiej Akademii Nauk oraz Laboratorium Wyobraźni. Wydarzenie to ma na celu popularyzację nauki i sztuki wśród poznańskiej społeczności i jest przede wszystkim skierowane do dzieci i młodzieży z poznańskich szkół. Podczas festiwalu odbywać się będą warsztaty oraz pokazy doświadczeń z różnych dziedzin nauki, w tym biologii, chemii i fizyki. Będą one prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin. Podobnie jak w roku ubiegłym w wydarzeniu weźmie udział Instytut Genetyki Roślin PAN.
  więcej...
 • Wyróżnienie Wydziału II PAN
  Z radością informujemy, iż uchwałą nr 8/2017 zebrania plenarnego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, Zespół Naukowy w składzie: prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka i dr Joanna Kaczmarek z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, dr hab. Idalia Kasprzyk z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. Agnieszka Grinn – Gofroń z Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Magdalena Sadyś z Rothamsted Research, mgr. Andrzej Brachaczek z INNVIGO Sp. z o.o. został uhonorowany Wyróżnieniem Wydziału za cykl prac nt. „Opracowanie narzędzi aerobiologicznych do ochrony zdrowotności roślin i zdrowia ludzi”.
  więcej...
 • Konferencja IOBC 2018
  Miło nam zakomunikować, że Prof. Malgorzata Jędryczka, zastępca Dyrektora ds. naukowych IGR PAN pełni funkcję animatora grupy roboczej "Integrated control of oilseed crops" w światowej organizacji International Organization for Biological and Integrated Control, IOBC, w Sekcji Zachodniopalearktycznej (West Palearctic Regional Section, WPRS). Organizacja ta skupia 20 grup roboczych (Working Groups, WGs). Pani Profesor jest jedynym animatorem z krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej po 1995 roku. W 2016 roku grupa spotkała się na konferencji w Tartu, Estonia. Kolejna, 17-ta już z rzędu konferencja tej grupy roboczej odbędzie się w dniach 17-22 września 2018 w Zagrzebiu, Chorwacja. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
  więcej...
 • 4 projekty NCN dla IGR PAN
  NCN przyznał 2 projekty PRELUDIUM oraz 2 projekty OPUS. Gratulujemy mgr Monice Urbaniak, mgr. Adamowi Augustyniakowi, dr Franklinowi Gregory oraz dr hab. Łukaszowi Stępniowi.
  więcej...
 • Habilitacja dr Lidii Błaszczyk
  Uchwałą Rady Naukowej IGR PAN z dnia 5 września 2017 roku dr Lidia Blaszczyk uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych. Gratulujemy!
  więcej...
 • LIDER dla dr Michała Kwiatka
  Z radością informujemy, iż NCBR przyznał dr Michałowi Kwiatkowi finansowanie projektu LIDER w ramach VIII edycji konkursu.Projekt będzie realizowany w Zakładzie Genomiki IGR PAN.
  więcej...
 • Artykuł w Nature communications
  You Y., Sawikowska A., Neumann M., Pose D., Capovilla G., Langenecker T., Neher R.A., Krajewski P., Schmid M. (2017). Temporal dynamics of gene expression and histone marks at the Arabidopsis shoot meristem during flowering.
  więcej...
 • 7 projektów NCN dla IGR PAN!
  NCN przyznało naukowcom z IGR PAN 7 projektów o łącznej wartości ponad 5,5 mln złotych. Projekty te będą realizowane w Zakładzie Genomiki (Preludium), Biotechnologii (2x Sonata i Opus), Biologii Stresów Środowiskowych (2x Opus) oraz w Zakładzie Zintegrowanej Biologii Roślin (Opus). Serdecznie gratulujemy!
  więcej...
 • Stypednium START dla dr. Dawida Perlikowskiego
  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 25. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy. Wśród nich jest dr Dawid Perlikowski z Zakładu Biologii Stresów Środowiskowych. Gratulujemy!
  więcej...
 • BIOSTRATEG dla IGR PAN
  Z radością informujemy, iż NCBR przyznał projekt "Zintegrowana strategia dla reaktywacji polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej". Koordynator: SGGW; wykonawcy: IGR PAN, Politechnika Rzeszowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie, PHR, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, HR Strzelce, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AGRONAS Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe CENTNAS Sp. z o.o.
  więcej...
 • Harmonia dla Zakładu Biometrii i Bioinformatyki
  Z radością informujemy, iż NCN przyznało środki na realizację projektu Harmonia w Zakładzie Biometrii i Bioinformatyki pod kierownictwem prof. dr hab. Pawła Krajewskiego. Gratulujemy!
  więcej...
 • Nowe inicjatywy MNiSW i NCN – SONATINA i „małe granty”
  Rada NCN wypracowała wstępne zasady konkursu SONATINA, który zastąpi ministerialny program „Iuventus Plus”. Nowa inicjatywa wzbogaci rodzinę konkursów obecnie obejmującą SONATĘ i SONATĘ BIS. Tym samym w NCN powstanie spójny system finansowania badań prowadzonych przez młodych badaczy ze stopniem naukowym doktora, odpowiadający trójstopniowemu systemowi European Research Council. O granty w ramach SONATINY będą mogli się ubiegać naukowcy do 3 lat po doktoracie, a uzyskane środki pozwolą na sfinansowane ich etatów badawczych oraz krótkoterminowych (3-6-miesięcznych) staży zagranicznych. Co ważne, w nowym konkursie zachowany zostanie aplikacyjny charakter obecny w programie „Iuventus Plus”. Konkursy zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku, a ich rozstrzygnięcie znane będzie w roku 2017.
  więcej...
 • 3 projekty NCN dla IGR PAN
  NCN przyznał finansowanie dla 2 projektów OPUS dr Lidii Błaszczyk [NZ9] i dr Williamowi Trumanowi [NZ3] oraz PRELUDIUM dla mgr Anety Basińskiej [NZ9]. Gratulujemy!
  więcej...
 • XIX Poznański Festiwal Nauki i Sztuki Oddział PAN w Poznaniu
  18-20 KWIETNIA TRAMWAJ WIEDZY 18 KWIETNIA 2016 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 19 KWIETNIA 2016 Politechnika Poznańska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 20 KWIETNIA 2016 Laboratorium Wyobraźni Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  więcej...
 • Nowa inicjatywa w programie LIFE
  Polska otrzyma prawie 600 tysięcy euro na zwiększenie naszego udziału w projektach programu LIFE. Krajowym koordynatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Komisja Europejska zdecydowała o sfinansowaniu działań zmierzających do wzmocnienia potencjału i zwiększenia udziału w programie UE LIFE 14 państw członkowskich. Maksymalna kwota dofinansowania nie przekroczy 1 mln euro. Fundusze te pozwolą na m.in. na organizowanie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców, wymianę najlepszych praktyk między państwami członkowskimi lub prowadzeniu ukierunkowanych kampanii informacyjnych. Więcej na stronie EASME http://ec.europa.eu/easme/en/news/new-initiatives-help-boost-life-programme-participation
  więcej...
 • 8. Tydzień Mózgu
  Prezes Oddziału PAN w Poznaniu, prof. Roman Słowiński uprzejmie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w 8. Tygodniu Mózgu w Poznaniu, który odbędzie się w dniach 14-18 marca 2016 r. w godz. 17.00-19.00.
  więcej...
 • Opus 10, Sonata 10 - NCN zwiększa budżety konkursów
  Rada Narodowego Centrum Nauki postanowiła o 100 000 000 zł podnieść pulę środków, która trafi do naukowców, którzy złożyli wnioski w ramach konkursów Opus 10 oraz Sonata 10. Bez zmian pozostała wysokość budżetu w konkursie Preludium 10. O 10% zmniejszony został budżet konkursu Polonez 1. Łącznie na projekty złożone w terminie od 15 września 2015 r. do 15 grudnia 2015 r., NCN przeznaczy 376 000 000 zł.
  więcej...
 • Pracownicy naukowi poszukiwani
  Dyrektor Instytutu Genetyki Roślin PAN ogłasza konkurs na 3 stanowiska naukowe w Zakładzie Biotechnologii. Poszukujemy 2 adiunktów do Zespołu Fenotypowania i Genotypowania Zbóż oraz asystenta do Zespołu Bioinżynierii. Szczegóły: http://www.igr.poznan.pl/pl/ogloszenia/praca
  więcej...
 • NCN - harmonogram konkursów na 2016
  Rada NCN przyjęła harmonogram konkursów Narodowego Centrum Nauki na 2016 r. Tradycyjnie zaplanowano otwarcie nowych konkursów co kwartał: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Badacze będą mogli ubiegać się o finansowanie w czternastu konkursach o różnorodnym profilu. Pierwsze cztery z nich: OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 i POLONEZ 2, zostaną rozstrzygnięte jeszcze w tym roku.
  więcej...
 • Nowe Programy FNP
  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchamia nową ofertę na finansowanie innowacyjnych badań ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ponad 305 mln zł zostanie przeznaczonych na rozwiązywanie zagadnień naukowych o znaczeniu aplikacyjnym w zespołach badawczych, ok. 205 mln zł otrzymają autorzy projektów technologicznych, a ok. 100 mln zł trafi do badaczy chcących powrócić do pracy naukowej w Polsce. Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone już na początku lutego. Wsparcie będzie udzielane w ramach pięciu programów: TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, POWROTY i HOMING.
  więcej...
 • 37th New Phytologist Symposium: Plant developmental evolution
  15-19 May 2016 Beijing, China https://newphytologist.org/symposia/37 Travel grant submission deadline: 25.02.2016 Poster abstract submission deadline: 17.03.2016
  więcej...
 • BGF Pobyt badawczy
  Ambasada Francji w Polsce oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programów stypendialnych rządu francuskiego przyznawanych na pobyt badawczy 2016 [BGF Pobyt badawczy]. Program stypendialny rządu francuskiego (BGF) finansuje i ułatwia odbycie pobytu wybitnym polskim naukowcom (przynajmniej ze stopniem doktora), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Stypendium dotyczy wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny (młodzi lekarze z zagranicy mogą odbyć staż doskonalący w szpitalu – Les Hôpitaux de Paris). Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.
  więcej...
 • Konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka
  Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej już po raz jedenasty ogłasza konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przeznaczona dla młodych uczonych wyróżniających się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania barier wąskich specjalizacji.
  więcej...
 • Resort nauki chce wesprzeć badaczy w walce o granty
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z Polską Akademią Nauk powoła biuro, które zapewni naukowcom wsparcie administracyjno-organizacyjne podczas zabiegania o granty - zapowiedział w środę minister nauki Jarosław Gowin.
  więcej...
 • Nowe listy punktowanych czasopism na 2015 rok
  Polscy naukowcy i badacze mogą już zapoznać się z najnowszą listą czasopism naukowych na rok 2015. Oprócz zaktualizowanego wykazu tytułów zawiera także liczbę punktów, które można otrzymać za publikację w wybranym piśmie. http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-sa-nowe-listy-punktowanych-czasopism-na-2015-rok.html
  więcej...
 • Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
  Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.11.2010 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530) informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora IGR PAN w Poznaniu, w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 1/2015 z dnia 3.12.2015 roku wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Bogdana Wolko na stanowisko Dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu.
  więcej...
 • Nowe możliwości poszukiwania partnerów – H2020 Agrofood Partnerships Profiles Catalogue
  Opublikowano „H2020 Agrofood Partnerships Profiles Catalogue”, nowe e-narzędzie ułatwiające aktywne poszukiwanie partnerów do konsorcjum projektowego i wspólnego pisania wniosku. Większość prezentowanych profili skupia się na tematach konkursowych zaplanowanych na lata 2016-2017 dla obszaru „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”.
  więcej...
 • Krajowa Nagroda Naukowa z Zakresu Genetyki Roślin im. Stefana Barbackiego
  Informujemy, że Rada Naukowa Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu ustanowiła Krajową Nagrodę Naukową z Zakresu Genetyki Roślin im. Stefana Barbackiego. Nagroda przyznawana jest corocznie przez Kapitułę Nagrody za wyróżniające się prace naukowe z zakresu genetyki roślin wykonane w pracowniach na terenie Polski przez młodych pracowników nauki (do 35 lat - dotyczy to także autorów prac zespołowych). Wnioski do Kapituły Nagrody przy IGR PAN mogą składać, w terminie do 30 stycznia 2016 r., pojedyncze osoby, dyrektorzy/kierownicy instytucji naukowych, Rady Naukowe, Rady Wydziałów. Wnioski należy kierować do Przewodniczącego Kapituły prof. dr. hab. Wojciecha Święcickiego (wswi@igr.poznan.pl).
  więcej...
 • IV edycja konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2015 r
  Oddział PAN w Poznaniu ogłasza IV edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2015 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach działania Akademii (nauk humanistycznych i społecznych, nauk biologicznych i rolniczych, nauk ścisłych i nauk o Ziemi, nauk technicznych, nauk medycznych).
  więcej...
 • PEGASUS Marie Skłodowska-Curie fellowship programme
  The Research Foundation – Flanders (FWO) is delighted to announce the opening of the new [PEGASUS] Marie Skłodowska-Curie fellowship programme, which was officially launched today in Brussels. The first deadline for application is 1 February 2016. The guidelines, regulations, and contact details can be found on our website (www.fwo.be).
  więcej...
 • Punkty za publikacje z lat 2013–2016. Aktualnie obowiązujące rozporządzenie parametryzacyjne
  Dzisiaj w „Monitorze Polskim” zostało opublikowane nowe tzw. rozporządzenie parametryzacyjne MNiSW w sprawie kryteriów i tryby przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, które zastąpiło rozporządzenie z 2012 r.
  więcej...
 • Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2016 rok
  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało harmonogram konkursów w ramach PO IR na 2016 r. W najbliższych miesiącach prowadzone będą nabory wniosków w priorytetach projekty B+R przedsiębiorstw, proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, badania naukowe i prace rozwojowe.
  więcej...
 • Bezpłatne warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management) w ICM
  Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management; RDM), organizowane przez Platformę Otwartej Nauki działającą w ramach ICM na Uniwersytecie Warszawskim. Warsztaty odbędą się w dwóch terminach do wyboru: we środę, 9 grudnia 2015, oraz w piątek, 11 grudnia, w godzinach 10:00-14:00, w siedzibie ICM UW w Warszawie (ul. Prosta 69, V p.).
  więcej...
 • Konferencja "Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką"
  Zapraszamy na konferencję "Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką", której współorganizatorem jest Miasto Poznań. Już w następny czwartek w siedzibie Poznańskim Parku Technologiczno - Przemysłowym. Next Thursday Miasto Poznań co-hosts the conference about founding the development of SME and cooperation with science
  więcej...
 • 5 projektów NCN dla IGR PAN
  NCN sfinansuje 2 projekty OPUS, 2 projekty SONATA oraz 1 PRELUDIUM. Projekty te będą realizowane w Zakładach: Genomiki, Biotechnologii, Genetyki Patogenów i Odporności Roślin.
  więcej...
 • How to publish in a Nature Publishing Group journal – FREE Webinar
  How to publish in a Nature Publishing Group journal – FREE Webinar Join us for a webinar on Nov 10, 2015 at 10:00 AM GMT. Register now! https://attendee.gotowebinar.com/register/5516021507878144258
  więcej...
 • H2020 Program Pracy na lata 2016-2017
  Komisja Europejska ogłosiła Program Pracy na lata 2016-2017. Jest on dostępny on-line: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17
  więcej...
 • Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2016 roku.
  Działając na podstawie art. 28 ust. 4 punktu 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1082) w powiązaniu z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu. Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących: 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów; 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegóły ogłoszenia: http://www.igr.poznan.pl/pl/ogloszenia/praca
  więcej...
 • Konkurs Miasta Poznania na wyróżniające się prace magisterskie i doktorskie
  Miasto Poznań organizuje XII edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach. Do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki obronione w latach 2014-2015.
  więcej...
 • V Sympozjum Polskich Użytkowników Platformy Illumina 15-16.10.2015
  Udział w Sympozjum jest darmowy. W drugim dniu trwania Sympozjum, przewidziane są warsztaty z analizy danych w systemie Illumina BaseSpace. Dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie posiadają konta w systemie, link do rejestracji: https://basespace.illumina.com/auth/register?returnUrl=http%253a%252f%252fbasespace.illumina.com%252fdashboard
  więcej...
 • OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10 i POLONEZ 1
  Narodowe Centrum Nauki rozpoczyna nabór wniosków w konkursach OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10 i POLONEZ 1. Ostatni z wymienionych jest nowością w konkursowej ofercie NCN.
  więcej...
 • Dr Joanna Kaczmarek stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  MNISW ogłosiło laureatów X edycji konkursu na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Wśród nich znalazła się dr Joanna Kaczmarek, adiunkt w Zakładzie Genetyki Patogenów i Odporności Roślin IGR PAN.
  więcej...
 • Bezpłatne warsztaty RPK
  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE zaprasza na warsztaty: Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu, które odbędą 17-18 września 2015 r. w Poznaniu.
  więcej...
 • Kurs analizy danych wysokoprzepustwoych
  Zakład Biologii Obliczeniowej UAM oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zaprasza na bezpłatny kurs poświęcony analizie danych wysoko-przepustowych organizowany na Wydziale Biologii UAM 14 i 28 września 2015 roku. W trakcie jednodniowego szkolenia przedstawione zostaną narzędzia i techniki umożliwiające samodzielne prowadzenie analiz danych pochodzących z eksperymentów RNA-Seq.
  więcej...
 • Wyróżnienie dla K.Kamel i B. Górynowicz z Zakładu Genomiki
  Artykuł mgr Katarzyny Kamel i mgr inż. Barbary Górynowicz ?Perspektywy rozwoju zrównoważonego rolnictwa w Polsce w kontekście wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego? został wyróżniony w konkursie ?Zrównoważony rozwój - Debiut naukowy 2014? zorganizowanym przez Biuro Parlamentarne prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka. Gratulujemy!
  więcej...
 • Konferencja Startup Poznań 2015 ? nowe technologie i biznes w nowym wydaniu
  W dniach 21 i 22 kwietnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się Startup Poznań 2015 - konferencja kierowana do osób, które prowadzą firmę lub myślą o rozpoczęciu własnej działalności i szukają praktycznej wiedzy na temat tworzenia produktów, komunikacji z klientami czy zarządzania finansami. Będzie to wydarzenie dla twórców firm technologicznych oraz tych wszystkich, którzy szanse rozwoju swojego biznesu upatrują w wykorzystaniu nowoczesnych i innowacyjnych metod zarządzania, marketingu i projektowania usług. Konferencja odbywa się w ramach Dni Przedsiębiorczości Poznań i organizowana jest przez Miasto Poznań oraz partnerów.
  więcej...
 • Nagroda Barbackiego
  Z radością informujemy, iż dwoje adiunktów IGR PAN otrzymało Nagrodę Barbackiego - dr Michał Książkiewicz (I stopnia) oraz dr Monika Langner (II stopnia). Gratulujemy!
  więcej...
 • Nagroda Komisji Europejskiej dla IGR PAN
  Z radością informujemy, iż IGR PAN otrzymał z Komisji Europejskiej nagrodę uznającą nasz wkład w polityki związane z HR.
  więcej...
 • Seminaria doktoranckie w semestrze letnim
  Począwszy od marca seminaria doktoranckie będą odbywać się w środy o godz. 9:00 w sali wykładowej IGR PAN.
  więcej...
 • Magistrant poszukiwany
  Poszukiwany magistrant/ka do Zespołu Bioinżynierii (Zakład Biotechnologii). Szczegółowych informacji udziela dr hab. Tomasz Pniewski tpni@igr.poznan.pl
  więcej...
 • Odwołany wykład prof. Wiśniewskiej
  Z powodu choroby prelegentki zaplanowany na 13 lutego wykład nie odbędzie się.
  więcej...
 • IGR PAN w gronie Gazel Biznesu
  Z radością informujemy, iż IGR PAN znalazł się w gronie Gazel Biznesu - najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw według rankingu przygotowanego przez Coface na zlecenie "Pulsu Biznesu".
  więcej...
 • Poznański Lider Przedsiębiorczości
  W dniu 8 stycznia 2015 roku w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania pod przewodnictwem zastępcy prezydenta Miasta Poznania p. Jakuba Jędrzejewskiego odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości, inaugurujące XII edycję Konkursu. Począwszy od dnia 8 stycznia do dnia 28 lutego 2015r. włącznie, wszyscy zainteresowani mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz start-upy z Poznania i Powiatu Poznańskiego mogą zgłaszać swój udział w Konkursie. Pełna dokumentacja Konkursu, obejmująca aktualny regulamin, formularze zgłoszeniowe oraz kryteria oceny wniosków, jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej Konkursu: www.lidermsp.poznan.pl.
  więcej...
 • Habilitacja dr Anetty Kuczyńskiej
  Uchwałą Rady Naukowej IGR PAN z dnia 22 stycznia 2015 roku dr Anetta Kuczyńska uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych. Gratulujemy!
  więcej...
 • Biotalent Reactivation!
  We are happy to announce that the Selection Panel has chosen the ERA Chair holder, whose task is to create the Department of Integrative Plant Biology at the Institute of Plant Genetics PAS. The Panel has selected unanimously the Assistant Professor ROBERT MALINOWSKI. More info: https://www.facebook.com/pages/IGR-PAN/543896162304730
  więcej...
 • Preludia dla doktorantów IGR PAN
  Z radością informujemy, iż dwoje naszych doktorantów, Dawid Perlikowski i Kasia Kamel, uzyskało dofinansowanie badań w ramach konkursu PRELUDIUM 7 NCN. http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-11-13-wyniki-konkursow Gratulujemy!
  więcej...
 • Krajowa Nagroda Naukowa z Zakresu Genetyki Roślin im. Stefana Barbackiego
  Nagroda przyznawana jest corocznie przez Kapitułę Nagrody za wyróżniające się prace naukowe z zakresu genetyki roślin wykonane w pracowniach na terenie Polski przez młodych pracowników nauki (do 35 lat -dotyczy to także autorów prac zespołowych). Nagroda przyznawana jest za oryginalne prace badawcze udokumentowane publikacjami w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie w okresie ostatnich trzech lat, dotychczas nienagradzane. Wnioski do Kapituły Nagrody przy IGR PAN można składać do 20 grudnia 2014r. wswi@igr.poznan.pl
  więcej...
 • Dr Karolina Susek w gronie wybitnych młodych naukowców
  Doktor Karolina Susek, adiunkt w Zakładzie Genomiki, Zespole Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej Roślin Strączkowych, otrzymała stypendium dla wybitnych młodych naukowców. Gratulujemy!!
  więcej...
 • SEGENMAS finansowany z Programu Badań Stosowanych NCBiR
  Projekt SEGENMAS "Sekwencjonowanie nowej generacji i mapowanie asocjacyjne jako metody generowania markerów molekularnych cech użytkowych łubinu wąskolistnego" koordynowany przez prof. Wolko z IGR PAN uzyskał dofinansowanie w III konkursie PBS.
  więcej...
 • Halina Wiśniewska profesorem nauk rolniczych
  Z radością informujemy, iż w dniu 28 lipca 2014 roku dr hab. Halina Wiśniewska, lider Zespołu Genomiki Zbóż, otrzymała nominację na profesora nauk rolniczych.
  więcej...
 • Piotr Kachlicki profesorem nauk rolniczych
  Z radością informujemy, iż w dniu 26 czerwca 2014 roku dr hab. Piotr Kachlicki otrzymał nominację na profesora nauk rolniczych. Gratulujemy!
  więcej...
 • ETIUDA dla Judyty Strakowskiej
  Z radością informujemy, iż nasza doktorantka Judyta Strakowska uzyskała finansowanie projektu ETIUDA "Charakterystyka genetyczna i biochemiczna grzybów z rodzaju Trichoderma pod względem aktywności wybranych enzymów litycznych". Gratulujemy!!
  więcej...
 • Mamy BIO-TALENT!
  Z radością informujemy, iż w dniu 26 czerwca 2014, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji do Spraw Rozwoju Kadry, Rada Naukowa Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk jednogłośnie zaaprobowała wybór pana prof. Diego Rubiales Olmedo na kierownika Zakładu Zintegrowanej Biologii Roślin. Pan prof. Rubiales jest pracownikiem Institute for Sustainable Agriculture (CSIC) w Cordobie (Hiszpania).
  więcej...
 • Szkolenie dla pracowników Zespołów Ochrony Lasów
  W dniach 21-23 maja, odbyło się w naszym Instytucie szkolenie dla pracowników Zespołów Ochrony Lasów (ZOL) z terenu całej Polski.
  więcej...
 • Barbara Naganowska profesorem nauk rolniczych
  Z radością informujemy, iż 21.05.2014 r. BARBARA NAGANOWSKA odebrała z rąk Prezydenta nominację na profesora nauk rolniczych nadaną w dniu 2 kwietnia 2014 r. Gratulujemy!
  więcej...
 • Wojciech Rybiński profesorem nauk rolniczych
  Z radością informujemy, iż WOJCIECH RYBIŃSKI odebrał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk rolniczych.
  więcej...
 • Film informacyjny o IGR PAN
  Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmem o naszym Instytucie
  więcej...
 • Nabór na Kierownika Katedry ERA rozpoczęty
  The Director of the Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences (IPG PAS), Poznan, POLAND ? prof. Bogdan WOLKO announces an open competition for a full-time position of Head of the Department of Integrative Plant Biology (ERA Chair holder). The ERA Chairs project "The Creation of the Department of Integrative Plant Biology (BIO-TALENT)", realized by the Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences, is supported by the EU FP7 Programme.
  więcej...
 • XX Konferencja Krajową ?Grzyby mikroskopowe i ich metabolity"
  Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na XX Konferencję Krajową pt.: ?Grzyby mikroskopowe i ich metabolity?, organizowaną wspólnie z Sekcją ?Micromycetes i ich metabolity? Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, która odbędzie się w dniach 21-22 maja 2014 (środa-czwartek) w sali konferencyjnej Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu (rozpoczęcie konferencji o godzinie 10.00). W programie referaty zgłoszone przez uczestników.
  więcej...
 • Nagroda im. Barbackiego dla Michała Kwiatka
  Z radością informujemy, iż Kapituła Krajowej Nagrody Naukowej im. Stefana Barbackiego przyznała dr. Michałowi Kwiatkowi nagrodę indywidualną II stopnia.
  więcej...
 • Habilitacja dr Łukasza Stępnia
  Uchwałą Rady Naukowej IGR PAN z dnia 26 lutego 2014 roku dr Łukasz Stępień uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych.
  więcej...
 • III Ogólnopolska Konferencja "Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych? od rośliny modelowej do nowej odmiany"
  Konferencja organizowana jest przez Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu w dniach 5-7 listopada 2014 roku przy okazji obchodów jubileuszu 60-lecia istnienia Instytutu i będzie kontynuacją dwóch Ogólnopolskich Konferencji, które odbyły się w latach 2004 i 2008. Osiągnięcia w zakresie poznania sekwencji genomów roślin modelowych przyczyniły się do dynamicznego rozwoju opartych na nich dziedzin nauk biologicznych i rolniczych. Współczesna hodowla z powodzeniem wykorzystuje technologie umożliwiające ukierunkowane operowanie materiałem genetycznym. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, stymulując rozwój badań naukowych, otwiera perspektywy szybkiego zastosowania ich rezultatów w praktyce. Chcielibyśmy zaprosić uczestników konferencji do dyskusji na temat osiągnięć badań podstawowych i wyzwań napotykanych w działalności aplikacyjnej oraz nad sposobami przekazywania zdobytej wiedzy, tak aby innowacyjne rozwiązania naukowe i techniczne mogły być szeroko wykorzystywane w nowoczesnym polskim rolnictwie.
  więcej...
 • Polska wśród "Katedr Europejskiej Przestrzeni Badawczej"
  2,4 mln euro trafi z UE do Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk. Dzięki tym środkom uruchomi on pierwszą katedrę Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB) zajmującą się badaniami z obszaru biologii roślin.
  więcej...
 • Platforma upowszechniania nauki w Polsce ? PONAD HORYZONTEM
  Pod koniec 2013 roku w Internecie powstała nowa inicjatywa, której celem jest popularyzacja szeroko rozumianej nauki - platforma PONAD HORYZONTEM. Na platformie prezentowane będą poszczególne instytucje naukowe poprzez ich działalność i osiągnięcia. Platforma jest ogólnie dostępna pod adresem www.o-nauce.pl
  więcej...
 • Popularyzacja nauki - dr Ł. Stępień
  W najnowszym numerze miesięcznika popularno-naukowego "Wiedza i życie" można przeczytać rozmowę z dr. Łukaszem Stępniem, na temat zagrożeń związanych z obecnymi wokół nas grzybami pleśniowymi. http://www.wiz.pl/8,1447.html
  więcej...
 • HR Excellence in Research
  Z radością informujemy, iż 20 stycznia 2014 r. Komisja Europejska przyznała naszemu Instytutowi prestiżowe wyróznienie Human Resources Excellence in Research. Jesteśmy 4. instytucją w Polsce, która otrzymała uprawnienia do używania tego logo. Oznacza to, iż IGR PAN spełnia zalecenia zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, dotyczące m.in. mechanizmów rekrutacji naukowców i metod przyznawania im finansowania.
  więcej...
 • KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE DLA MŁODYCH LIDERÓW POLSKIEJ NAUKI
  Uruchomiono piątą edycję konkursu w ramach programu LIDER. Dzięki niemu młodzi naukowcy mogą starać się o środki w wysokości nawet 1,2 miliona złotych na prowadzenie własnego projektu badawczego. O środki mogą ubiegać się osoby do 35 roku życia, które posiadają stopień doktora nie dłużej niż 5 lat i są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia. Projekt badawczy może trwać do 36 miesięcy. Termin składania wniosków: do 3 marca br.
  więcej...
 • Habilitacja dr. Arkadiusza Kosmali
  Uchwałą Rady Naukowej IGR PAN z dnia 17 grudnia 2013 roku dr Arkadiusz Kosmala uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych.
  więcej...
 • Horyzont 2020 - pierwsze konkursy ogłoszone
  11 grudnia 2013 r. Komisja Europejska ogłosiła pierwsze konkursy w Horyzoncie 2020 https://www.euresearch.ch/en/european-programmes/call-for-proposals/open-calls/
  więcej...
 • Małgorzata Jędryczka profesorem nauk rolniczych
  22.11.2013 r. MAŁGORZATA JĘDRYCZKA odebrała z rąk Prezydenta nominację na profesora nauk rolniczych nadaną w dniu 18 kwietnia 2013 r. Gratulujemy!
  więcej...
 • Świadectwo rejestracji znaku towarowego SPEC
  Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 listopada 2013 otrzymaliśmy świadectwo rejestracji, wystawione przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM) w Alicante, Hiszpania, dla znaku towarowego Systemu Prognozowania Epidemii Chorób (nr 011060746). Tym samym SPEC? uzyskał pełną ochronę na terenie całej Unii Europejskiej. SPEC? to znak słowno-graficzny. Jego właścicielami są pospołu Instytut Genetyki Roślin PAN oraz DuPont Poland Sp. z o.o.
  więcej...
 • Habilitacja dr. Tomasza Pniewskiego
  Uchwałą Rady Wydziału Biologii UAM z 22.11.2013 nadano dr. TOMASZOWI PNIEWSKIEMU stopień doktora habilitowanego w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych i dyscyplinie biologia. Gratulujemy!
  więcej...
 • Nagroda Wydziału II PAN
  Uchwałą Sesji Plenarnej Wydziału II PAN w dniu 29.11.2013 przyznana została nagroda Wydziału za: "Badania nad molekularnymi mechanizmami tolerancji stresów abiotycznych u traw kompleksu Lolium-Festuca" dla zespołu w składzie: dr Arkadiusz Kosmala, dr Izabela Pawłowicz, prof. dr hab. Zbigniew Zwierzykowski i prof. dr hab. Marcin Rapacz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).
  więcej...
 • Tytuł SYMBOL2013 dla IGR PAN
  Z przyjemnością informujemy, iż tytuł SYMBOL 2013 Monitora Rynkowego w kategorii Innowacji został przyznany Instytutowi Genetyki Roślin PAN.
  więcej...
 • PRELUDIUM dla Mariusza Czyżniejewskiego
  Z radością informujemy, iż mgr Mariusz Czyżniejewski (doktorant w Zespole Metabolomiki, Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin) otrzymał grant PRELUDIUM NCN. Gratulujemy!
  więcej...
 • Małgorzata Jędryczka - Convenor IOBC/WPRS - ICOC
  Z radością informujemy, iż prof. Małgorzata Jędryczka została wybrana na stanowisko Convenor IOBC/WPRS - ICOC (International Organisation for Biological and Integrated Control/West Palaearctic Regional Section - Integrated Control in Oilseed Crops Working Group).
  więcej...
 • Koszty kwalifikowalne oraz wynagrodzenia i stypendia w projektach NCN
  Uchwałą z dnia 12 września br. Rada NCN wprowadziła regulacje dotyczące kwalifikowalności kosztów w ramach projektów badawczych. Zasady te obowiązują począwszy od konkursów ogłoszonych 16 września br. Więcej informacji: http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-10-09-koszty-i-wynagrodzenia-w-projektach
  więcej...
 • Visegrad Group Academies Young Researcher Award 2013
  Akademie Nauk krajów Grupy Wyszehradzkiej przyznały nagrodę dr Karolinie Susek w konkursie Visegrad Group Academies Young Researcher Award 2013 w dziedzinie nauk rolniczych.
  więcej...
 • Aktualna oferta stypednialna dla młodych naukowców
  Według terminów ubiegania się o stypendia i granty: Australia, USA, FNP HOMING Plus, FNP POMOST, FNP START, Szwajcaria, Francja, Niemcy.
  więcej...
 • BIOSTART
  PPNT zaprasza pasjonatów biotechnologii do wspólnej pracy nad komercjalizacja ich autorskich projektów. Rusza program BIOSTART, dzięki któremu ambitni biotechnolodzy, zamiast szukać pracy na etacie w kraju lub wyjeżdzać za nią zagranice, będą mogli zapewnić sobie udany start do własnego biznesu. Szczegóły: http://biostart.inqbator.pl/
  więcej...
 • Wyróżnienie za najlepszą pracę eksperymentalną
  Z radością informujemy, iż Zespół w składzie dr Arkadiusz Kosmala, mgr Dawid Perlikowski, dr Izabela Pawłowicz oraz prof. dr hab. Marcin Rapacz [Uniwersytet Rolniczy w Krakowie] otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę eksperymentalną opublikowaną w latach 2011-2012 przyznane przez Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin.
  więcej...
 • Nagrody IV Polskiego Kongresu Genetyki
  Z przyjemnością informujemy, że na IV Polskim Kongresie Genetyki pracownicy IGR PAN dostali następujące nagrody: Złotą Ezę w sekcji Genetyka Mikroorganizmów i Zieloną Koniczynkę w sekcji Genetyka Roślin.
  więcej...
 • Oferta dla doktorantów i doktorów - stypendium badawcze w Turcji
  Tureckie Centrum Naukowo-Badawcze (Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu - TUBITAK) zaprasza doktorantów oraz naukowców ze stopniem doktora do składania wniosków o stypendia badawcze dla cudzoziemców.
  więcej...