Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Szczegóły aktualności

  • 09:36 03-11-2022

„Medal 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za zasługi dla nauki i kultury polskiej”

W Gdańsku odbył się w dniach 20-22 października III Kongres Towarzystw Naukowych poświęcony „Społecznemu wymiarowi działalności towarzystw naukowych”. Patronatem Narodowym objął to wydarzenie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Organizatorami były Polska Akademia Nauk – Rada Towarzystw Naukowych i Gdańskie Towarzystwo Naukowe, a współorganizatorami: Miasto Gdańsk, Muzeum Gdańska, Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Uniwersytet Gdański i Politechnika Gdańska.

Po uroczystej sesji otwierającej Kongres w Dworze Artusa, w drugim dniu obradowano na sesji plenarnej a potem w ramach sześciu sesji poświęconych towarzystwom ogólnym i regionalnym, towarzystwom humanistycznym, towarzystwom biologicznym i rolniczym, towarzystwom ścisłym i technicznym oraz towarzystwom medycznym.
Trzeci dzień wypełniło zebranie Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN oraz zamykająca sesja plenarna, podczas której przyjęto stanowisko w sprawie roli towarzystw naukowych i potrzeby objęcia ich uregulowaniami ustawowymi.
 
Podczas Kongresu „Medal 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za zasługi dla nauki i kultury polskiej” otrzymały prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. rzecz. PAN i prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, czł. koresp. PAN, które są członkami Rady Towarzystw Naukowych.
 
 
Gratulujemy Paniom Profesor!
 

  

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk