Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Szczegóły aktualności

  • 08:49 25-07-2023

Ogłoszono propozycje Komisji Europejskiej w sprawie wykorzystania nowych technik genomowych

Komisja Europejska opublikowała dokumenty zawierające propozycje zmian legislacyjnych dotyczących roślin uzyskanych za pomocą niektórych nowych technik genomicznych oraz żywności i paszy z nich otrzymanych. Propozycja zmienia w sposób istotny możliwość wykorzystania edycji genów i cisgenezy do poprawy roślin użytkowych.

Ogólny opis regulacji i procesu ich tworzenia można znaleźć na stronie

https://food.ec.europa.eu/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology_en

Szczegółowe dokumenty dostępne są tu:

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on plants obtained by certain new genomic techniques and their food and feed, and
amending Regulation (EU) 2017/625

ANNEXES
to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL on plants obtained by certain new genomic techniques and their food and feed, and
amending Regulation (EU) 2017/625

Opublikowane zostały także stanowiska zainteresowanych organizacji w tej sprawie:

EU-SAGE

EPSO

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk