Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Szczegóły aktualności

  • 09:18 13-09-2023

Rozdział w monografii PWN

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się monografia pt."Genetyka medyczna i molekularna" pod redakcją prof. dr. hab. Jerzego Bala, wyd. PWN, w której prof. dr hab. Tomasz Pniewski wraz z dr hab.  Małgorzatą Kęsik-Brodacką z Narodowego Instytutu Leków przygotowali rozdział pt."Biofarmaceutyki wytwarzane metodami inżynierii genetycznej".

Książka prezentuje szeroki zakres wiedzy z zakresu genetyki człowieka i zastosowań biologii molekularnej i biotechnologii w medycynie. Przedstawione są w niej ważne działy medycyny, w których istotną rolę odgrywa analiza genomu w tym analiza kwasów nukleinowych, dziedziczność, zmienność osobnicza w konfrontacji ze środowiskiem. Tematyka ta, mimo niewątpliwych osiągnięć pozostanie wyzwaniem dla nauki i jej laboratoryjnych zastosowań na najbliższe dziesięciolecia. Publikacja jest kontynuacją kolejnych wydań książki „Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej”.

Książka adresowana do szerokiego grona odbiorców: studentów medycyny, farmacji, biologii, biotechnologii, inżynierii genetycznej; pracowników naukowych, doktorantów, lekarzy specjalizujących się w genetyce klinicznej i laboratoryjnej genetyce medycznej, lekarzy wszystkich specjalności zainteresowanych genetyką człowieka i badaniami diagnostycznymi chorób genetycznie uwarunkowanych; diagnostów laboratoryjnych, pracowników firm farmaceutycznych, a także wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu genetyki człowieka i biotechnologii medycznej.

Gratulujemy!

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk