Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Laureaci nagrody im. Stefana Barbackiego

Laureaci nagrody im. Stefana Barbackiego

RokNagrodaNagrodzony
1994I stopnia

dr Andrzej Lewandowski (Instytut Dendrologii PAN w Kórniku)

Prace badawcze z zakresu genetyki leśnych drzew iglastych

 II stopnia

A. Majewska-Sawka (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy)

Badania nad systemem męskiej sterylności u buraka

1995II stopnia

dr Wojciech Burza (Szkoła Główna Gospodarstwa Rolnego) 

Badania nad somatyczną embriogenezą u ogórka

1996II stopnia

dr Tadeusz Wróblewski (Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach)

Opracowanie modelu somatycznej embriogenezy ogórka

1997I stopnia

mgr Krzysztof Wypijewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Oryginalny wkład w badania nad indukcją odporności roślin na wirusy

 

II stopnia

dr inż. Rafał Barański (Akademia Rolnicza w Poznaniu)

Kompleksowa ocena czynników wpływających na proces gynogenezy u buraka ćwikłowego

 

II stopnia

mgr Witold Irzykowski (Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu)

Wkład w badania nad zjawiskami różnicowej ekspresji genów roślin

1998

I stopnia

mgr Anna Boguszewska-Chachulska (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN)

Twórczy wkład w wirusologię molekularną roślin

1999

I stopnia

dr Jarosław Burczyk (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy)

Osiągnięcia w zakresie genetyki populacyjnej drzew iglastych

 

II stopnia

mgr Paweł Fiedorowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Oryginalny wkład do taksonomii molekularnej wątrobowców

2000

I stopnia

dr Marcin Przewłoka (Uniwersytet Warszawski)

Prace nad nowymi funkcjami histonów roślinnych w procesach wytwarzania gamet

 

II stopnia

dr Marek Szklarczyk (Akademia Rolnicza w Krakowie)

Badania nad molekularnymi podstawami cytoplazmatycznej męskiej sterylności u marchwi

2001

I stopnia

dr Robert Hasterok (Uniwersytet Śląski)

Badania z zakresu cytogenetyki wybranych gatunków z rodziny Brassicaceae

2002

II stopnia

mgr Katarzyna Nuc (Akademia Rolnicza w Poznaniu)

Charakterystyka genów kodujących enzymy stanu symbiozy przy pomocy metod molekularnych i komórkowych

2003

I stopnia

mgr Piotr Ziółkowski (Instytut Genetyki Roślin PAN)

Badania nad poznaniem struktury i organizacji genomów w rodzinie Brassicaceae

2004

I stopnia

dr Agnieszka Marasek (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Skierniewicach)

Wykorzystanie markerów chromosomowych do identyfikacji mieszańców oddalonych w rodzaju Lilium

2005

II stopnia

dr inż. Ewa Grzebelus (Akademia Rolnicza w Krakowie)

Badania nad podwajaniem genomu cebuli w kulturach in vitro gynogenicznych zarodków

2006

I stopnia

dr Danuta Babula (Instytut Genetyki Roślin PAN)

Wkład w rozwój genomiki porównawczej na poziomie organizacji i funkcjonowania genomu Brassica oleracea L. i Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

 

II stopnia

dr Witold Wachowiak (Instytut Dendrologii PAN w Kórniku)

Badania dotyczące procesów hybrydyzacji i introgresji w naturalnych populacjach Pinus mugoP. sylvestris i P. uliginosa oraz w roju mieszańcowym tych gatunków

      

      2007-2011        Nagroda nie była przyznawana

 

2012

II stopnia

mgr Joanna Banasiak (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN)

Badania nad genami kodującymi transportery ABC u Medicago truncatula

 

II stopnia

dr Lidia Błaszczyk (Instytut Genetyki Roślin PAN)

Badania nad odpornością zbóż na patogeny grzybowe

2013

II stopnia

dr Alexander Betekhtin  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Badania z zakresu cytogenetyki molekularnej Brachypodium distachyon

 

II stopnia

dr Michał Kwiatek (Instytut Genetyki Roślin PAN)

Badania nad poszerzeniem zmienności genetycznej zbóż poprzez introgrsję chromatyny dzikich gatunków plemienia Triticeae

2014

I stopnia

dr Michał Książkiewicz (Instytut Genetyki Roślin PAN)

Osiągniecia z zakresu genomiki porównawczej roślin strączkowych

 

II stopnia

dr Alicja Macko-Podgórni (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)

identyfikację markerów molekularnych, wykorzystanych w analizie gatunków z rodzaju Daucus

 

II stopnia

dr Monika Langner (Instytut Genetyki Roślin PAN)

Badania nad wykorzystaniem podjednostek białek zapasowych w kształtowaniu wartości wypiekowej zbóż

2015

I stopnia

dr Pedro Madrigal (Instytut Genetyki Roślin PAN)

For the elaboration of methods for the statistical analysis of data originating from next generation DNA sequencing

 

I stopnia

dr Dominika Idziak-Helmcke (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Badania organizacji genomu jądrowego modelowej trawy Brachypodium distachyon na poziomie cytomolekularnym

 

II stopnia

dr Dorota Sołtys-Kalina (IHAR w Radzikowie O/Młochów)

Badania nad loci cech ilościowych regulujące występowanie węglowodanów w bulwach ziemniaka