Krajowe

NCN

Nr projektu: PRELUDIUM  2015/19/N/NZ9/01625
Tytuł projektu: Analiza zmian zachodzących w korzeniach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) w wyniku interakcji tych roślin z grzybami Trichoderma
Kierownik projektu: Aneta Basińska-Barczak
Okres realizacji: 23 czerwca 2016 - 22 grudnia 2018

Nr projektu: PRELUDIUM  2014/15/N/NZ9/03919
Tytuł projektu: Wpływ wzajemnych powiązań szlaku fotoperiodycznego i wernalizacyjnego na regulację terminu kwitnienia u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)
Kierownik projektu i wykonawca: Sandra Rychel
Okres realizacji: 5 sierpnia 2015 - 4 czerwca 2018

Nr projektu: OPUS 2014/15/B/NZ9/01544
Tytuł projektu:  Genetyczne podstawy biosyntezy cyklicznych peptydów przez patogeniczne grzyby z rzędu Hypocreales
Kierownik projektu: Łukasz Stępień
Okres realizacji:  13 lipca 2015 – 12 stycznia 2019

Nr projektu: OPUS 2014/15/B/NZ9/04809
Tytuł projektu:  Analiza funkcjonalna białka SsBX24 zawierającego domeny wiążące cynk w cyklu okołodobowym podczas rozwoju i odpowiedzi na zasolenie
erownik projektu: Agnieszka Kiełbowicz-Matuk
Okres realizacji:  20 lipca 2015 – 19 stycznia 2019

Nr projektu:  PRELUDIUM 2014/15/N/NZ9/00448
Tytuł projektu:  Doskonalenie genetyczne pszenżyta poprzez krzyżowania oddalone z formami amfiploidalnymi Aegilops tauschii x Secale cereale w celu podniesienia genów odporności na rdzę brunatną
Kierownik projektu i wykonawca: Maciej Majka
Okres realizacji:  20 lipca 2015 – 19 stycznia 2019

Nr projektu: OPUS 2012/07/E/NZ3/00510
Tytuł projektu: Kompleksowa analiza mechanizmów prowadzących do zaburzenia równowagi między proliferacją a różnicowaniem komórek w trakcie infekcji przez Plasmodiophora brassicae
Kierownik projektu: Robert Malinowski
Okres realizacji: 16 września 2013 – 15 kwietnia 2018

Nr projektu: PRELUDIUM 2014/13/N/NZ9/03943
Tytuł projektu:  Profile ekspresji wybranych genów warunkujących biosyntezę alkaloidów chinolizydynowych w różnych organach łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)
Kierownik projektu i wykonawca: Katarzyna Kamel/ Katarzyna Czepiel
Okres realizacji:  27 stycznia 2015 – 26 stycznia 2019

Nr projektu:  PRELUDIUM 2014/13/N/N29/00914
Tytuł projektu:  Analiza wybranych komponentów architektury systemu korzeniowego i metabolizmu korzenia w odniesieniu do tolerancji deficytu wodnego u traw kompleksu Lolium-Festuca
Kierownik projektu i wykonawca: Dawid Perlikowski
Okres realizacji:  21 stycznia 2015 – 21 stycznia 2017

Nr projektu:  ETIUDA 2014/12/T/NZ9/00535
Tytuł projektu: Charakterystyka genetyczna i biochemiczna grzybów z rodzaju Trichoderma pod względem aktywności wybranych enzymów litycznych
Kierownik projektu i wykonawca: Judyta Strakowska
Okres realizacji:  1 października 2014 – 1 kwietnia 2016

Nr projektu: SONATA 2013/11/D/NZ9/02719
Tytuł projektu: Charakterystyka struktury oraz procesów odpowiedzialnych za dziedziczenie chromosomów mieszańców międzyrodzajowych uzyskanych w wyniku krzyżowań pomiędzy wybranymi gatunkami kozieńców (Aegilops spp.) a żytem (Secale cereale L.) i  pszenżytem (X Triticosecale Witt.)
Kierownik projektu: Michał Kwiatek
Okres realizacji:  23 lipca 2014 –  22 lipca 2017

Nr projektu: PRELUDIUM 2012/05/N/NZ9/01563
Tytuł projektu: Identyfikacja chromosomów w gatunkach diploidalnych i tetraploidalnych kozieńców (Aegilops spp.) oraz w formach mieszańcowych w obrębie plemienia Triticeae przy użyciu markerów cytogenetycznych
Kierownik projektu: Michał Kwiatek
Okres realizacji: 21 stycznia 2013 – 20 stycznia 2014

 Nr projektu: PRELUDIUM 2013/09/N/NZ9/01944
Tytuł projektu: Flawonoidy i inne metabolity w liściach traw oraz rola zmian ich zawartości w aklimatyzacji roślin do stresów abiotycznych 
Kierownik i wykonawca projektu: Mariusz Czyżniejewski
Okres realizacji: 6 lutego 2014 – 5 listopada 2015

Nr projektu: OPUS 2011/03/B/NZ2/01420
Tytuł projektu: Cytomolekularny wgląd w genomy Lupinus
Kierownik: Karolina Susek
Okres realizacji: 14 sierpnia 2012 – 13 sierpnia 2015

Nr projektu: ETIUDA 2013/08/T/NZ2/00796
Tytuł projektu: Analiza genetyczno-molekularna wybranych genów uczestniczących w wiązaniu azotu atmosferycznego u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)
Kierownik projektu: Katarzyna Wyrwa
Okres realizacji: 1 października 2013 – 30 września 2014

Nr projektu: SONATA 2011/03/D/NZ2/01435
Tytuł projektu: Stworzenie hybrydowej, bazującej na metagenomie metodyki oceny różnorodności biologicznej i potencjału toksykogenicznego grzybów środowisk antropogenicznych
Kierownik projektu: Grzegorz Koczyk
Okres realizacji: 14 sierpnia 2012 – 13 sierpnia 2015

Nr projektu: SONATA 2011/03/D/NZ9/02061
Tytuł projektu: Molekularne mechanizmy powstawania oporności wielolekowej na syntetyczne substancje fungicydowe u grzybów rodzaju Fusarium
Kierownik projektu: Delfina Popiel
Okres realizacji: 14 sierpnia 2012 – 13 sierpnia 2015

Nr projektu: OPUS 2011/01/B/NZ8/00162
Tytuł projektu: Wpływ ekstraktu z roślin gospodarzy na syntezę mikotoksyn oraz aktywność transkrypcyjną i metaboliczną patogenicznych izolatów Fusarium proliferatum
Kierownik projektu: Łukasz Stępień
Okres realizacji: 9 grudnia 2011 – 08 czerwca 2015

NCBR

Nr projektu: PBS2/B8/0/2013
Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie modelu przyspieszania hodowli pszenicy (Triticum aestivum  L.) z wykorzystaniem metod biotechnologicznych (Akronim: BIOTRIGEN)
Koordynator projektu: T. Adamski
Liczba członków konsorcjum: 4
Okres realizacji: 1 października 2013 - 28 lutego 2017

 

Nr projektu: PBS3/A8/28/2015
Tytuł projektu: Sekwencjonowanie nowej generacji i mapowanie asocjacyjne jako metody 
generowania markerów molekularnych cech użytkowych łubinu wąskolistnego (Akronim: SEGENMAS)
Koordynator projektu: B. Wolko
Liczba członków konsorcjum: 7
Okres realizacji: 1 marca 2015 - 31 sierpnia 2018
www.segenmas.pl

 

Nr projektu: ERA-CAPS-I/1/2014

Tytuł projektu: Plasticity of flowering time in response to environmental signals in Arabidopsis thaliana (Akronim: FLOWPLAST)

Koordynator projektu: M. Schimd (Max Plant Institute for Developmental Biology, Tuebingen)

Koordynator w IGR PAN: P. Krajewski

Liczba członków konsorcjum: 5

Okres realizacji: 1 sierpnia 2014 - 28 lutego 2018

 

FUNDUSZE STRUKTURALNE - PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

Nr projektu:UDA-POIG.01.03.01-101/08-00
Tytuł projektu: POLAPGEN Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę
Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie: 1.3.1
Koordynator projektu: P. Krajeski
Liczba członków konsorcjum: 12
Okres realizacji: 1 czerwca 2008 - 31 grudnia 2014
Strona projektu: www.polapgen.pl

WIELOLETNI PROGRAM RZĄDOWY 2010-2015

MRiRW 2010-2013