H2020

Tytuł projektu: The Creation of the Department of Plant Nanotechnology to Maximise the Impact of the ERA Chair Culture on the IPG PAS (Akronim: NANOPLANT)

Typ projektu: Coordination and Support Action (EU H2020-ERAChairs)

Nr projektu: 856961

Okres realizacji:1 września 2019 – 31 sierpnia 2024

Koordynator projektu: Franklin Gregory

 

Tytuł projektu: European Plant Phenotyping Network 2020 (Akronim: EPPN2020)

Typ projektu: H2020-INFRAIA-2016-1

Nr projektu: 731013

Okres realizacji: 1 maja 2017 – 30 kwietnia 2021

Koordynator projektu: Francis Tardieu, INRA, Francja

Koordynator w IGR PAN: Paweł Krajewski

Liczba członków konsorcjum: 22