H2020

EPPN2020  European Plant Phenotyping Network 2020

Typ projektu: H2020-INFRAIA-2016-1

Okres realizacji:1 maja 2017 - 30 kwietnia 2021

Koordynator projektu: Francois Tardieu, INRA, Francja

Koordynator w IGR PAN: Paweł Krajewski

Liczba członków konsorcjum: 22

https://eppn2020.plant-phenotyping.eu/