Zagraniczne

Zagraniczne projekty badawcze realizowane w Instytucie Genetyki Roślin PAN finansowane są z następujących programów Komisji Europejskiej: 7. Program Ramowy oraz Horyzont 2020.