Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Przegląd projektów badawczych

Działalność badawcza w Instytucie Genetyki Roślin PAN jest prowadzona w oparciu o projekty, w większości uzyskiwane w trybie konkursowym. Projekty badawcze finansowane są ze źródeł krajowych oraz Unii Europejskiej. Obecnie prowadzone są badania w ramach krajowych projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk