Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Obrony 2023-2024

20 marca 2022 roku o godz. 11:00 w Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 34 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Piotra Kempy.
 
Tytuł rozprawy: "Wpływ stresów abiotycznych na zmiany metabolomu ze szczególnym uwzględnieniem lipidów u form jęczmienia jarego o zróżnicowanym fenotypie i polimorfizmie genu ns-LTP2".

 

Wykaz prac doktorskich 2023 r.

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

Data uzyskania stopnia doktora

Michał Piotr KempaWpływ stresów abiotycznych na zmiany metabolomu ze szczególnym uwzględnieniem lipidów u form jęczmienia jarego o zróżnicowanym fenotypie i polimorfizmie genu ns-LTP2dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN
 23.03.2023
    
    
    
    
    

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk