Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Obrony 2017-2018

Obrony 2017-2018

11 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.30 w sali wykładowej IGR PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Cerazy-Waliszewskiej
 
Tytuł rozprawy "Wykorzystanie zmienności naturalnej i opracowanie metodyki modyfikacji genetycznych traw z rodzaju Miscanthus jako możliwości zwiększenia biomasy dla potrzeb produkcji paliw"
 
 
Streszczenie:
 
28 marca 2018 roku o godzinie 11.30 w sali wykładowej IGR PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jagody Czarneckiej
 
Tytuł rozprawy "Funkcja białka StZPR1 w regulacji ekspresji genów zależnych od cyklu okołodobowego podczas rozwoju oraz w odpowiedzi na stres abiotyczny u ziemniaka uprawnego (Solanum tuberosum L.)”
 
 
Streszczenie:
 

 
8 lutego 2018 roku o godzinie 11.00 w sali wykładowej IGR PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sandry Rychel
 
Tytuł rozprawy "Charakterystyka genów uczestniczących w procesie indukcji kwitnienia u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) i łubinu białego (L. albus L.)"
 
 
Streszczenie:
 
Recenzje:
 

 

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

Data uzyskania stopnia doktora

Joanna Cerazy-WaliszewskaWykorzystanie zmienności naturalnej i opracowanie metodyki modyfikacji genetycznych traw z rodzaju Miscanthus jako możliwości zwiększenia biomasy dla potrzeb produkcji paliwprof. dr hab. Stanisław Jeżowski07.06.2018
Jagoda CzarneckaFunkcja białka StZPR1 w regulacji ekspresji genów zależnych od cyklu okołodobowego podczas rozwoju oraz w odpowiedzi na stres abiotyczny u ziemniaka uprawnego (Solanum tuberosum L.)prof. dr hab. Tadeusz Rorat07.06.2018

Sandra Rychel

Charakterystyka genów uczestniczących w procesie indukcji kwitnienia u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) i łubinu białego (L. albus L.)

prof. dr hab. Bogdan Wolko

 27.02.2018

Michał Knopkiewicz

Identyfikacja i charakterystyka loci odpowiedzialnych za odporność na wyleganie i askochytozę u grochu siewnego (Pisum sativum L.)

 

prof. dr hab. Wojciech Święcicki

14.12.2017

Karolina Górna

Zróżnicoanie genetyczne i charakterysyka metaboliczna izolatów Fusarium proliferatum jako patogena roślin uprawnych

 

dr hab. Łukasz Stępień

14.12.2017