Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Linki

EURAXESS https://euraxess.ec.europa.eu/

Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) https://euraxess.ec.europa.eu/euraxess/testing-page#hrs4r-tabs-tab-3-name

BIP MNISW http://www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych/

IGR PRACA http://www.igr.poznan.pl/pl/ogloszenia/praca

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk