Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Wydarzenia
Na skróty

Wydarzenia

NOC BIOLOGÓW

Data: 2015-01-09
Anna Stachowiak-Szrejbrowska

Serdecznie zapraszamy na czwartą edycję 'Nocy Biologów', w piątek, 9 stycznia 2015

http://www.nocbiologow.pl/index.php?id=jednostka&nazwa=poznan1

Fusarium community and mycotoxins in asparagus plants from the long-abandoned orchard

Data: 2015-01-13
Monika Urbaniak
Doctoral seminar by Monika Urbaniak, Plant-Microorganism Interations Team

Cytomolecular survey of plant chromosomes

Data: 2015-01-13
Wojciech Bielski
Doctoral seminar by Wojciech Bielski

Multiantigenic virus-like particles (not only HBV) obtained in plants.

Data: 2015-01-20
Marcin Pyrski
Doctoral seminar by Marcin Pyrski

Cytogenetic examinations of meadow fescue, perennial ryegrass and their hybrids.

Data: 2015-01-27
Joanna Chojnicka
Doctoral seminar by Joanna Chojnicka.

Genetic improvement of triticale by distant crosses with Aegilops tauschii x Secale cereale amphiploid forms

Data: 2015-01-27
Maciej Majka
Doctoral seminar by Maciej Majka.

Chemical composition and nutritional effect of Physalis peruviana plant as functional food and hepatoprotective agent

Data: 2015-02-03
Mona Arafa
Doctoral seminar by Mona Arafa - a guest student at Metabolomics Team.

Powdery mildews - an overview

Data: 2015-02-10
Paweł Serbiak
Doctoral seminar by Paweł Serbiak, Molecular Plant Pathology Team, Department of Pathogen Genetics and Plant Resistance

The potential of the Miscanthus genus grasses for cellulosic biofuel production.

Data: 2015-02-17
Joanna Cerazy
Doctoral seminar by Joanna Cerazy (Department of Biotechnology, Energy Plants Team)

The analysis of loci associated with lodging and resistance to ascochyta disease in the field pea (Pisum sativum L.)

Data: 2015-02-17
Michał Knopkiewicz
Doctoral seminar by Michał Knopkiewicz, Department of Genomics

Remodeling of the membrane lipids composition under drought and rehydration in Lolium multiflorum/Festuca arundinacea introgression forms

Data: 2015-02-24
Dawid Perlikowski
Doctoral seminar by Dawid Perlikowski, Department of Environmental Stress Biology

Modyfikacje epigenetyczne, a rozwój u roślin

Data: 2015-02-27
Dr Agnieszka Brąszewska-Zalewska
Seminarium naukowe IGR PAN, dr Agnieszka Brąszewska-Zalewska, Katedra Anatomii i Cytologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski.

The response of Festuca pratensis and Lolium perenne to low temperature stress at physiological and molecular levels

Data: 2015-03-04
Adam Augustyniak
Doctoral seminar by Adam Augustyniak, Department of Environmental Stress Biology

Wykorzystanie systemu chemicznie regulowanej ekspresji genów do badania mechanizmów rozwojowych u roślin

Data: 2015-03-06
dr hab. Robert Malinowski
Seminarium naukowe IGR PAN - dr hab. Robert Malinowski, Zakład Zintegrowanej Biologii Roślin, IGR PAN

Krajowe Białko Roślinne

Data: 2015-03-17
Wojciech Święcicki
III Seminarium Obszaru 2 ?Zwiększenie stabilności i jakości plonu
wysokobiałkowych roślin strączkowych? Programu Wieloletniego
17.03.2015 r.

The use of biotechnology in the production of second generation bioethanol from biomass grasses

Data: 2015-03-18
Karolina Malec

'Old World' lupin species evolution: Comparative cytogenetic analysis of chromosome rearrangements

Data: 2015-03-18
Wojciech Bielski
Doctoral seminar by Wojtek Bielski, Department of Genomics.

Evolution of Karyotypes in Polyploids

Data: 2015-03-23
Adam Lukaszewski
BIO-TALENT seminar, series: PLANT GENOMICS by Professor Adam Łukaszewski, Department of Botany & Plant Sciences University of California , University of California, Riverside, USA

Domestification of plants and animals

Data: 2015-03-24
Adam Lukaszewski
A seminar by professor Adam Lukaszewski for PhD students.

Reverse genetics: from homologous recombination to genome editing

Data: 2015-03-25
Neil Jones
BIO-TALENT seminar, series: Plant Genomics by Professor Neil Jones,IBERS, Aberystwyth University, UK

Study of the causal agents of stored garlic diseases from different regions in Spain.

Data: 2015-04-01
Laura Galvez Paton
Doctoral seminar by Laura Galvez Paton

Laboratorio de Protección Vegetal
E.U.I.T. Agrícola
Universidad Politécnica de Madrid

Metabolites in leaves of fodder grasses from Lolium-Festuca complex involved in tolerance to cold stress

Data: 2015-04-01
Mariusz Czyżniejewski
Doctoral seminar by Mariusz Czyżniejewski, Department of Pathogen Genetics & Plant Resistance

Trichoderma-Poaceae interactions

Data: 2015-04-08
mgr inż. Aneta Basińska
Doctoral seminar by Aneta Basińska, Dept. of Pathogen Genetics and Plant Resistance

And though the holes were rather small, they had to count them all: an integrative analysis of leaf structure and function

Data: 2015-04-09
Andrew Fleming
BIOTALENT lecture, series: Integrative Plant Biology by prof. Andrew Fleming, University of Sheffield, UK

Mieszańce międzyrodzajowe zbóż jako obiekt badań podstawowych i aplikacyjnych

Data: 2015-04-10
Michał Kwiatek
Seminarium naukowe IGR PAN - Dr Michał Kwiatek, Zespół Genomiki Zbóż, Zakład Genomiki, IGR PAN

XXI Konferencja Krajowa ?Grzyby mikroskopowe i ich metabolity? 15-16 kwietnia 2015, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

Data: 2015-04-15
Łukasz Stępień
Program konferencji:
Środa, 15 kwietnia 2015

10:30-10:40 Otwarcie konferencji
10:40-11:00 Określenie wpływu inokulacji grzybami z rodzaju Fusarium na zawartość kwasów fenolowych w ziarnie różnych odmian pszenicy
Kinga Stuper-Szablewska, Anna Ostrowska, Tomasz Góral, Juliusz Perkowski
11:00-11:20 Analiza emisji zanieczyszczeń mikrobiologicznych z kurnika w zależności od pory roku
Kinga Stuper-Szablewska, Anna Ostrowska, Tomasz Szablewski, Sebastian Nowaczewski, Ewa Gornowicz, Juliusz Perkowski
11:20-11:40 Toksynotwórcze gatunki Fusarium zasiedlające kolby kukurydzy przedżniwnie i mykotoksyny zanieczyszczające ziarno w latach 1985-2014
Karolina Gromadzka, Jerzy Chełkowski, Karolina Górna, Aneta Basińska, Agnieszka Waśkiewicz
11:40-12:40 Przerwa na posiłek
12:40-13:00 Co wiemy o mykotoksynach?
Natalia Machałek
13:00-13:20 Metabolomika organicznych związków lotnych ziarna pszenicy, pszenicy durum oraz pszenżyta
Maciej Buśko, Kinga Stuper, Tomasz Góral, Jarosław Chmielewski, Bożena Tyrakowska, Juliusz Perkowski
13:20-13:40 Zmiany profilu enzymów i kwasów organicznych grzybów mikroskopowych po działaniu nanocząstek srebra
Katarzyna Pietrzak, Agata Czyżowska, Magdalena Twarużek, Robert Kosicki, Beata Gutarowska
13:40-14:00 Modyfikacje testu zgodności wegetatywnej
Maria Rataj-Guranowska
14:00-14:20 Poszukiwanie markerów molekularnych i fenotypowych do identyfikacji genów odporności pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) na łamliwość źdźbła powodowaną przez Oculimacula yallundae i Oculimacula acuformis
Maciej Majka, Michał Kwiatek, Magdalena Gawłowska, Jolanta Belter, Marek Korbas, Jakub Danielewicz, Halina Wiśniewska
14:20 Dyskusja

Czwartek, 16 kwietnia 2015


10:30-10:50 Identyfikacja molekularna i charakterystyka morfologiczna izolatu grzyba z rodzaju Cunninghamella zdolnego do degradacji tributylocyny
Witold Irzykowski, Sylwia Różalska, Paweł Serbiak, Milena Piątek, Jerzy Długoński, Małgorzata Jędryczka
10:50-11:10 Antagonistyczne zdolności grzybów Trichoderma względem patogenicznych gatunków Fusarium
Aneta Basińska, Lidia Błaszczyk, Hanna Ćwiek, Łukasz Stępień
11:10-11:30 Zróżnicowanie gatunkowe i zdolności toksynotwórcze szczepów Fusarium izolowanych z ozimych odmian pszenicy twardej (Triticum durum)
Monika Urbaniak, Anna Gorczyca, Andrzej Oleksy, Agnieszka Waśkiewicz, Łukasz Stępień
11:30-12:30 Przerwa na posiłek
12:30-12:50 Identyfikacja grzybów chorobotwórczych występujących na nasionach grochu siewnego (Pisum sativum L.) oraz oznaczanie ich metabolitów o właściwościach toksycznych i antyżywieniowych
Karolina Górna, Łukasz Stępień, Kinga Stuper-Szablewska, Juliusz Perkowski, Piotr Kachlicki
12:50-13:10 Sondy Taqman, LAMP, biotesty ? wysokoczuła detekcja, badania przesiewowe i testy przydatne rolnikom do wykrywanie Plasmodiophora brassicae w glebie
Małgorzata Jędryczka, Anna Czubatka, Katarzyna Marzec-Schmidt, Joanna Kaczmarek
13:10-13:40 Relacja z 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology ?Healthy plants ? healthy people?
Małgorzata Jędryczka
13:40 Dyskusja
14:00 Zakończenie konferencji

Identification of selected genes underlying quinolizidine alkaloids biosynthesis in narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.)

Data: 2015-04-22
Katarzyna Kamel
Doctoral seminar by Katarzyna Kamel, Dept. of Genomics.

A simple and highly efficient production of Virus-Like Particles to develop new generation of vaccines

Data: 2015-04-22
Marcin Pyrski
Doctoral seminar by Marcin Pyrski, Dept. of Biotechnology

Variability and mycotoxin production by Fusarium strains isolated from grains of three durum wheat cultivars.

Data: 2015-04-29
Monika Urbaniak
Doctoral seminar by Monika Urbaniak, Department of Pathogen Genetics and Plant Resistance

Bioinformatic and statistical analysis of next generation sequencing data sets of Arabidopsis thaliana

Data: 2015-04-29
Dimitrios Zisis
Doctoral seminar by Dimitrios Zisis, Dept. of Biometry and Bioinformatics

Intellectual Property Protection - General Issues

Data: 2015-05-05
Anna Stachowiak-Szrejbrowska

The BIO-TALENT seminar, IPR series, WP4 Transfer of knowledge.

Seminar by Łukasz Wściubiak, Patent attorney, Cracow University of Technolofy.

Physiological function of ZPR1-type Znf protein in Solanum species in development and adaptation to changing environment

Data: 2015-05-06
Jagoda Czarnecka
Doctoral seminar by Jagoda Czarnecka, Dept. of Environmental Stress Biology

Molecular identification of Cunninghamella spp. used for biodegradation of toxic wastes

Data: 2015-05-06
Paweł Serbiak
Doctoral seminar by Paweł Serbiak, Dept. of Pathogen Genetics and Plant Resistance

Genetics of the host/pathogen interaction between Plasmodiophora brassicae and crucifers

Data: 2015-05-08
Dr Elke Diederichsen
Scientific seminar of IPG PAS by Dr Elke Diederichsen, Institut für Biologie-Angewandte Genetik, Freie Universität Berlin, Germany

B-box proteins-structure and functions

Data: 2015-05-27
Urszula Talar
Doctoral seminar by Urszula Talar, Dept. of Environmental Stress Biology

Comparative analysis of human retrogenes

Data: 2015-05-27
Elżbieta Rudy
Doctoral seminar by Elżbieta Rudy, Dept. of Genomics

Lentus and tardus pod shattering candidate genes analysis

Data: 2015-05-27
Katarzyna Wyrwa
Doctoral seminar by Katarzyna Wyrwa, Dept. of Genomics.

Plant genetic resources for food and agriculture ? maintenance and utilization for genetic studies

Data: 2015-06-01
Priv. Doz. Dr Andreas Börner
Scientific seminar of IPG PAS by Priv. Doz. Dr Andreas Börner, Genebank Department, Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gaterslaben, Germany

Mapowanie loci cech ilościowych związanych z plonowaniem w warunkach niedoboru wody linii rekombinacyjnych jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) segregujących w locus denso

Data: 2015-06-10
Krzysztof Mikołajczak
Próbne seminarium przed obroną pracy doktorskiej

Identyfikacja loci cech ilościowych związanych z plonowaniem i długością okresu wegetacji w warunkach niedoboru wody w populacji mapującej rekombinacyjnych jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)

Data: 2015-06-24
Piotr Ogrodowicz
Próbne seminarium przed obroną pracy doktorskiej.

Charakterystyka genetyczna odmian pszenicy zwyczajnej (Triticum aesticum L.) pod względem profilu niskocząsteczkowych podjednostek gluteninowych wpływających na właściwości reologiczne ciasta

Data: 2015-06-24
Sławomir Franaszek
Seminarium doktoranckie - próba generalna przed obroną.

Zmiany profili metabolitów w trawach z kompleksu Lolium-Festuca w odpowiedzi na stresy abiotyczne

Data: 2015-09-18
mgr inż. Mariusz Czyżniejewski
Seminarium próbne przed otwarciem przewodu doktorskiego - mgr inż. Mariusz Czyżniejewski, Zespół Metabolomiki

Charakterystyka genetyczna i biochemiczna grzybów z rodzaju Trichoderma pod względem aktywności wybranych enzymów litycznych

Data: 2015-09-18
mgr inż. Judyta Strakowska
Seminarium przed publiczną obroną pracy doktorskiej - mgr inż Judyta Strakowska, Zespół Interakcji Roślina-Mikroorganizm, Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin

Preparatyka tkanki roślinnej zawierającej S-HBsAg dla potrzeb szczepionki doustnej przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu

Data: 2015-09-21
mgr Marcin Czyż
Seminarium przed publiczną rozprawą pracy doktorskiej - mgr Marcin Czyż, Zespół Bioinżynierii, Zakład Biotechnologii

Analiza genetyczno-molekularna wybranych genów uczestniczących w wiązaniu azotu atmosferycznego u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)

Data: 2015-09-21
mgr Katarzyna Wyrwa
Seminarium przed publiczną obroną pracy doktorskiej - mgr Katarzyna Wyrwa, Zespół Struktury i Funkcji Genów, Zakład Genomiki

Organizacja regionów genomu łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) zawierających geny cytozolowej i plastydowej karboksylazy acetylo-koenzymu

Data: 2015-09-21
mgr inż. Anna Szczepaniak
Seminarium przed publiczną obroną pracy doktorskiej - mgr inż. Anna Szczepaniak, Zespół Struktury i Funkcji Genów, Zakład Genomiki

Upscaling biomass production: the case of miscanthus

Data: 2015-10-07
Dr John Clifton-Brown, Aberystwyth University

Consequences of polyploidy on genetic and epigenetic variation in legumes

Data: 2015-10-12
Scott Jackson

 


 

Integrating circadian dynamics with physiological processes in plants

Data: 2015-10-21
Robert Malinowski

Doctoral seminar - journal club - Kathleen Greenham and C. Robertson McClung doi:10.1038/nrg3976

www.nature.com/reviews/genetics

Diurnal and circadian regulation of plant growth and acclimation to low temperature

Data: 2015-10-23
Prof. Tadeusz Rorat
Scientific seminar by prof. Tadeusz Rorat, Department of Environmental Stress Biology, Regulation of Gene Expression Team

Systems biology approaches to understand plant growth and crop yield

Data: 2015-10-27
Prof. Dirk Inze, VIB Ghent, Belgium

BIO-TALENT lecture, series: INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY

Information about the lecturer

H Index = 126

Citations = 53 761

Retrotransposons and Genome Dynamics over Space and Time

Data: 2015-11-06
Prof. Alan Schulman, University of Helsinki

BIO-TALENT invited talk by prof. Alan Schulman [WP4 Transfer of knowledge, Series of lectires: PLANT GENOMICS.

 

Synthetic Biology in Plants

Data: 2015-11-25
Preeti Shakya
Doctoral seminar by Preeti Shakya, Department of Integrative Plant Biology

Insights into a transformation of Lolium-Festuca grasses

Data: 2015-11-25
Dawid Perlikowski
Doctoral seminar by Dawid Perlikowski, Department of Environmental Stress Biology

Improving cereals and grasses by changing patterns of recombination

Data: 2015-11-26
Dr Glyn Jenkinks, Aberystwyth University, UK
PTG invited talk by Glyn Jenkins.

Insights into legume domestication from genomic analyses of the young crop species narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius L.)

Data: 2015-11-27
Dr Matthew Nelson

 BIO-TALENT invited talk by Matt Nelson [WP4 Transfer of knowledge, Series of lectures: PLANT GENOMICS]

 

Detection of cucumber mosaic virus isolates by isotheraml amplification of nucleic acids

Data: 2015-12-02
Marta Kasprowicz
Doctoral seminar by Marta Kasprowicz, Department of Pathogen Genetics and Plant Resistance

Obtaining double and triple mutants of Arabidopsis thaliana with knock out in genes encoding the protein family of Alfin and evaluation of their phenotypes under stress conditions

Data: 2015-12-08
Michał Kempa
Doctoral seminar by Michał Kempa, Department of Biotechnology

Glycan-binding F-box proteins in plant stress responses

Data: 2015-12-11
Dr Karolina Stefanowicz
Seminaria naukowe IGR PAN, dr Karolina Stefanowicz, Zakład Zintegrowanej Biologii Roślin

Glycan-binding F-box proteins in plant stress responses

Data: 2015-12-11
Dr Karolina Stefanowicz
Scientific seminars of IPG PAS, dr Karolina Stefanowicz, Department of Integrative Plant Biology

Functional annotation of genome sequences

Data: 2015-12-12
BIO-TALENT workshop

Programme and speakers:

9:00-12:45 GENOMIC SEQUENCE ANNOTATION: prof. Wojciech Karłowski and dr Andrzej Zielezinski (Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology, www.combio.pl

13:30-17:00 DATA VISUALISATION: dr Martin Krzywinski (Michael Smith Genome Sciences Centre, Vancouver, Canada, www.bcgsc.ca)

All course materials will be provided in the electronic form [memory sticks] on Dec 12, 2015

Programme

Materials to read before Data Visualisation course

 

More info: http://www.combio.pl/hands_on/course/Annot151212/