Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Wydarzenia
Na skróty

Wydarzenia

Noc Biologów

Data: 2017-01-13
Doktoranci i adiunkci IGR PAN
Zapraszamy na kolejną edycję NOCY BIOLOGÓW - zapisy przez stronę http://nocbiologow.pl/index.php?id=jednostka&nazwa=poznan1

Nutrigenomika: o genach, żywieniu i zdrowiu

Data: 2017-01-18
dr hab. Agata Chmurzyńska
Wykład w ramach PTG.

Epicuticular wax patterns on plants in in vivo and in vitro conditions

Data: 2017-01-27
Tomasz Książczyk
Seminarium naukowe IGR PAN - dr Tomasz Książczyk, Zakład Biologii Stresów Środowiskowych.

Epicuticular wax patterns on plants in in vivo and in vitro conditions

Data: 2017-01-27
Tomasz Książczyk
Scientific seminar of the Institute by dr Tomasz Książczyk, Department of Environmental Stress Biology

Domestic protein sources and domestic protein security

Data: 2017-02-17
Wojciech Święcicki
Scientific seminar of the Institute by prof. Wojciech Święcicki, Dept. of genomics

Szkoła Biotechnologii

Data: 2017-02-22 do 2017-02-23
BIOTALENT
Szkoła Biotechnologii organizowana w ramach WP4 projektu BIO-TALENT. Główny wykładowca - dr Markus Sack. Wymagana rejestracja przez biotalent@igr.poznan.pl. Szczegóły wkrótce!

SEED YIELD AND QUALITY OF SNAKE MELON (Cucumis melo (L.) Naud. var. flexuosus) OF THE KURDISH ORIGIN

Data: 2017-03-07
Noor Ramzi
Doctoral seminar by Noor Ramzi, Dept. of Pathogen Genetics and Plant Resistance

Comparative transcriptomic analysis between susceptible Brassica juncea and resistant Sinapis alba on challenge with Alternaria brassicicola to understand the mechanism of non-host resistance against the 'black spot' disease of oilseed mustard

Data: 2017-03-07
Soham Mukhopadhyay
Dcotoral seminar by Soham Mukhopadhyay, Dept. of Integrative Plant Biology

Visualization of Phytophthora palmivora infection in oil palm leaflets with fluorescent proteins and cell viability markers.

Data: 2017-03-07
Juan Camilo Ochoa
Doctoral seminar by Juan Camilo Ochoa, Dept. of Integrative Plant Biology

Wykorzystanie naturalnej zmienności i modyfikacji genetycznych traw z rodzaju Miscanthus jako źródła biomasy dla potrzeb produkcji biopaliw

Data: 2017-03-17
Joanna Cerazy-Waliszewska
Próbne wystąpienie przed otwarciem przewodu doktorskiego mgr inż. Joanny Cerazy-Waliszewskiej, Zakład Biotechnologii.

Analiza funkcji białka StZPR1 w regulacji ekspresji genów zależnych od cyklu dobowego w rozwoju oraz w odpowiedzi na stresy abiotyczne u ziemniaka uprawnego Solanum tuberosum

Data: 2017-03-17
Jagoda Czarnecka
Seminarium próbne przed otwarciem przewodu doktorskiego, mgr inz Jagoda Czarnecka Zakład Biologii Stresów Srodowiskowych

Improving photoprotection kinetics to increase photosynthesis and crop productivity

Data: 2017-03-23
Katarzyna Głowacka
Scientific seminar of the Institute by dr hab. Katarzyna Głowacka,

Department of Biotechnology, IPG PAS

University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

Quality in an Age of Change: Reference Resources and Big Data

Data: 2017-03-30
Paul Kersey

Seminar within BIO-TALENT WP4 Cooperation and transfer of knowledge

series: Bioinformatics

Speaker dr Paul Kersey, EMBL-EBI, Hinxton, UK

Why to study the populations of Fusarium pathogenic fungi?

Data: 2017-04-21
Łukasz Stępień
Scientific seminar of the Institute by dr hab. Łukasz Stępień, Dept. of Pathogen Genetics and Plant Resistance

Identification and management of Phytophthora ramorum on Larix spp.

Data: 2017-04-26
Alastair Maclaren
Doctoral seminar by Alastair Maclaren MSc.  (SRUC).

SRUC and plant health – research, education and extension

Data: 2017-04-26
dr Mark Hocart
An open seminar by dr Mark Hocart (SRUC) organized by PTFit.

Massive Analyses of cDNA Ends for simultaneous gene expression profiling and genotyping

Data: 2017-04-28
Bjorn Rotter, GenXPro
Invited talk by dr Bjorn Rotter (GenXPro, Germany) within BIO-TALENT WP4 series: BIOINFORMATICS

Metody biometryczne stosowane w badaniach genetycznych

Data: 2017-05-10
prof. dr hab. Zygmunt Kaczmarek
Wykład dla doktorantów w ramach cyklu "Genetyka roślin".

Apoplastic and symplastic phloem loading in tree leaves

Data: 2017-05-11
prof. Gertrud Lohaus
Invited talk within BIO-TALENT WP4 series INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY by prof. Gertrud Lohaus, University of Wuppertal

Biologia Roślin Użytkowych

Data: 2017-05-24
Arkadiusz Kosmala
Zajęcia dla studentów Wydziału Biologii UAM

Harnessing structural and functional genomics of narrow-leafed and white lupins to search for candidate genes conferring important agronomic traits

Data: 2017-05-26
Michał Ksiązkiewicz
Scientific seminar of the Institute by dr Michał Książkiewicz, Dept. of Genomics.

Plant E-Infrastructures: WheatIS & French Elixir node

Data: 2017-05-29
Hadi Quesneville
Invited talk within BIO-TALENT WP4 series BIOINFORMATICS by dr Hadi Quesneville, Unité de Recherches en Génomique-Info, INRA Versailles

Intercultural communication

Data: 2017-06-08
BIO-TALENT & BOMIS
Intercultural communication seminar within the BIO-TALENT WP4 Soft skills seminars.

Modulation of plant immunity by positive and negative control systems involved in calcium signalling

Data: 2017-06-13
dr William Truman
Scientific seminar of the Institute by dr William Truman, Department of Integrative Plant Biology

Powstawanie i obieg dokumentów oraz co z tego wynika

Data: 2017-06-22
dr Jarosław Matysiak
Szkolenie z archiwizacji prowadzone przez dr. Jarosława Matysiaka.

Plant metabolomics part 2

Data: 2017-06-28
prof. dr hab. Piotr Kachlicki
Seminar for PhD students within PLANT GENETICS lectures.

Fotoperiodyczna regulacja kwitnienia u gatunków ,należących do rodzaju Solanum

Data: 2017-06-28
dr Agnieszka Kiełbowicz-Matuk
28 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie członków PTG, na którym wykład wygłosi Pani dr Agnieszka Kiełbowicz-Matuk z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu.

B-box zinc finger proteins in potato - function of StBBX24 protein in photoperiodic and circadian clock regulation of Solanum tuberosum development

Data: 2017-07-07
dr Agnieszka Kiełbowicz-Matuk

KNOW RNA Research Centre in Poznań

invites for the lecture that will be given by

 

Dr Agnieszka Kiełbowicz-Matuk

Department of Environmental Stress Biology, Institute of Plant Genetics Polish Academy of Sciences, Poznan

on

B-box zinc finger proteins in potato - function of StBBX24 protein in photoperiodic and circadian clock regulation of Solanum tuberosum development

 

The lecture will take place at the Faculty of Biology of Adam Mickiewicz University, Umultowska 89,

on Friday, July the 7th, 2017, at 13.45 in the Faculty Council Lecture Hall

B-box zinc finger proteins in potato - function of StBBX24 protein in photoperiodic and circadian clock regulation of Solanum tuberosum development

Data: 2017-07-07
dr Agnieszka Kiełbowicz-Matuk

Serdecznie zapraszamy na wykład (szczegóły znajdują się w załączniku), organizowany w ramach projektu KNOW - Poznańskie Konsorcjum RNA oraz RNA Society - RNA Salon Poznań, pt.: B-box zinc finger proteins in potato - function of StBBX24 protein in photoperiodic and circadian clock regulation of Solanum tuberosum development, który wygłosi dr Agnieszka Kiełbowicz-Matuk.

Wykład odbędzie się w dniu 07.07.2017 o godzinie 13.45 w sali Rady Wydziału, Wydział Biologii UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89.

Próbne wystąpienie przed otwarciem przewodu doktorskiego

Data: 2017-08-18
mgr Dorota Jasińska

mgr Dorota Jasińska, Poznańska Hodowla Roślin, oddział Nagradowice

 

Zróżnicowanie genetyczne i charakterystyka metaboliczna izolatów Fusarium proliferatum jako patogena roslin uprawnyc

Data: 2017-09-07
Karolina Górna, MSc

Public defence of K. Górna's Phd thesis will take place on 7th September 2017 at 11.00am in the seminar room of the Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences in Poznan

Zróżnicowanie genetyczne i charakterystyka metaboliczna izolatów Fusarium proliferatum jako patogena roślin uprawnych

Data: 2017-09-07
mgr Karolina Górna

7 września 2017 r. o godzi. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Górnej pt. "Zróżnicowanie genetyczne i charakterystyka metaboliczna izolatów Fusarium proliferatum jako patogena roślin uprawnych"

Zawiadomienie K. Górna

Streszczenie K. Górna

K. Górna - Recenzja_1

K. Górna - Recenzja_2

ACCELerated Irys seminars

Data: 2017-09-18
Katarzyna Nazarewicz, ACCELA

We would like to invite to on ACCELerated Irys seminars. General information about the event You can find right below, but please do not hesitate to contact me if You have any futher questions:

What is the topic? Progress in plant genome research is vital to understanding natural evolution and feeding the world. The size and highly repetitive nature of plant genomes make building quality reference genomes a challenge for short-read sequencing technologies. Bionano Saphyr™ offers hybrid scaffolding and structural variation discovery capabilities that are essential for driving progress.

When? September 18th, Monday at 11:30 am.

Certificates? Yes, for all of participants.

Others? Here You can find short interview with Dr. Joshua Udall from Brigham Young University who talks about his work with the cotton genome and how mentioned platform has helped him learn more about the complex species https://player.vimeo.com/video/124473858?autoplay=1&TB_iframe&width=640&height=337&modal=false

Questions? Katarzyna Nazarewicz, nazarewicz@accela.eu , +48 797 701 027

Biologiczne i molekularne aspekty toksyczności jadu węży

Data: 2017-10-13
dr Aleksandra Bocian
Otwarte seminarium Zakładu Biologii Stresów Środowiskowych. Wykład poprowadzi dr Aleksandra Bocian
Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

Regulation of plant receptor kinase-mediated immunity

Data: 2017-10-16
Cyril Zipfel
Invited talk within BIO-TALENT WP4 Series of lectures by  Professor Cyril Zipfel, The Sainsbury Laboratory, Norwich, UK.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Knopkiewicza

Data: 2017-10-23
mgr Michał Knopkiewicz

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Knopkiewicza "Identyfikacja i charakterystyka loci odpowiedzialnych za odporność na wyleganie i askochytozę u grochu siewnego (Pisum sativum L.)" odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. o godz.11.00 w sali wykładowej IGR PAN w Poznaniu.

Zawiadomienie

Streszczenie

M.Knopkiewicz - Recenzja1

M.Knopkiewicz - Recenzja2

Genetyka zaburzeń rozwoju płci psów i kotów

Data: 2017-10-25
prof. dr hab. Marek Świtoński
Dnia 25 października 2017 r. (środa) o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie członków PTG, na którym wykład wygłosi Pan prof. dr hab. Marek Świtoński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Tytuł wykładu: "Genetyka zaburzeń rozwoju płci psów i kotów". Wykład odbędzie się w sali konferencyjnej Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

Doctoral seminar

Data: 2017-10-25
Dariusz Kruszka, MSc

Doctoral seminar will be held @ 9am.

Dariusz Kruszka (Dept. of Integrative Plant Biology) will give a talk "Evaluation of Lychnis flos-cuculi L. cell culture for the synthesis of secondary metabolites".

Heat-stress responsive barley microRNAs and control of barley tillering

Data: 2017-10-27
prof. Zofia Szweykowska-Kulińska
Scientific seminar of the Institute by prof. Zofia Szweykowska-Kulińska, Adam Mickiewicz University

Male sterility system in wheat and triticale based on the cytoplasm of Aegilops kotschyi

Data: 2017-11-06
Prof Adam J. Lukaszewski
Scientific seminar of the Institute by prof. Adam J. Lukaszewski,
 
Department of Botany and Plant Sciences, University of California, Riverside, USA

​Analysis of allelic transcript levels of the fatty acid synthase gene (FASN) in the pig adipose tissue

Data: 2017-11-15
Joanna Różańska
Doctoral seminar by Joanna Różańska, Dept of Environmental Stress Biology

The influence of tillage and nitrogen fertilization on growth anf yielding of winter wheat

Data: 2017-11-15
Kamil Kowalik
Doctoral seminar by Kamil Kowalik, Dept. of Biotechnology

ODPOWIEDZIALNE BADANIA I INNOWACJE – NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA I GOSPODARKI

Data: 2017-11-29
UAM

Pierwsza konferencja organizowana dla polskiego środowiska naukowego, przedstawicieli biznesu, samorządów, organizacji pozarządowych.

Szczegóły i zapisy: http://dialog.amu.edu.pl/

Happy marriage or tough competition? A lecture on the evolution of plant allopolyploids

Data: 2017-11-30
Dr David Kopecký
Scientific seminar by dr David Kopecky, Centre of the Region Haná for Biotechnological and Agricultural Research, Institute of Experimental Botany, Olomouc, Czech Republic.
 

Introduction to light microscopy

Data: 2017-12-04
Robert Malinowski
A talk by dr Robert Malinowski, BIO-TALENT ERA Chair holder within BIO-TALENT WP4 Microscopy workshop

Introduction to cytogenetics and their applications to study genome structure and evolution in legumes

Data: 2017-12-05
Karolina Susek
A talk by dr Karolina Susek within the Poland-Portugal bilateral project INTRODUCTORY WORKSHOP TO MICROSCOPY and CYTOGENETICS

seminarium próbne

Data: 2017-12-07
Marcin Pyrski, Karolina Sobańska
Próbne seminarium przed otwarciem przewodu doktorskiego mgr Karoliny Sobańskiej i mgr. Marcina Pyrskiego.

seminarium próbne

Data: 2017-12-08
Monika Urbaniak, Piotr Walerowski
Seminarium próbne przed otwarciem przewodu doktorskiego mgr Moniki Urbaniak i mgr. Piotra Walerowskiego.

Genetyczne testy medyczne - czy jesteśmy bezpieczni?

Data: 2017-12-14
prof. dr hab. Michał Witt
14 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie członków PTG, na którym wykład wygłosi Pan prof. dr hab. n. med. Michał Witt z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. Wykład odbędzie się w sali konferencyjnej Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu