Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zespół Biometrii i Bioinformatyki
Na skróty

Zespół Biometrii i Bioinformatyki

Lider

prof. dr hab. Paweł Krajewski

Skład

prof. dr hab. Zygmunt Kaczmarek - prof. em.
mgr inż. Hanna Ćwiek - Kupczyńska
dr Aneta Sawikowska
mgr Maria Nuc (doktorantka)
mgr inż. Monika Mokrzycka
 

Zespół prowadzi badania na temat modelowania i analizy danych pochodzących z  doświadczeń biologicznych oraz struktur i narzędzi przetwarzania danych. Szczególnie interesujące są dane powstające w doświadczeniach wykorzystujących protokoły takie jak sekwencjonowanie lub chromatografia. Ze względu na duże liczby obserwacji i komplementarność tych analiz w projektach biologicznych, istotnym zagadnieniem jest integracja różnych zbiorów danych. 

Profil Badawczy

  • Metody statystyczne, informatyczne i bioinformatyczne służące do analizy i integracji wyników doświadczeń biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń wykonywanych w genetyce, genomice oraz w hodowli roślin.
  • Metody konstrukcji baz danych i narzędzi do przechowywania i przetwarzania danych z doświadczeń roślinnych. 

Metody

  • analiza liniowych modeli mieszanych,
  • modelowanie danych funkcyjnych,
  • analiza wielowymiarowa,
  • relacyjne bazy danych,
  • standaryzacja informacji eksperymentalnej,
  • analiza wyników sekwencjonowania wysokoprzepustowego DNA,
  • interpretacja oraz integracja danych pochodzących z doświadczeń wykorzystujących sekwencjonowanie DNA. 

Obecnie prowadzone prace badawcze

  • opracowanie metod przetwarzania i interpretacji wyników doświadczeń prowadzonych w celu oceny ekspresji genów, interakcji białek i DNA oraz stanu chromatyny

Wybrane publikacje

 

Projekty badawcze