Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zespół Regulacji Ekspresji Genów

Zespół Regulacji Ekspresji Genów

Lider

          dr hab. Agnieszka Kiełbowicz-Matuk

Skład

mgr inż. Magdalena Biegańska
mgr inż. Urszula Talar (doktorantka)

 

Obiektem badań Zespołu są dwa gatunki z rodzaju Solanum, gatunek uprawny S. tuberosum i gatunek dziki S. sogarandinum, różniące się tolerancją na zamarzanie i zdolnością do aklimatyzacji do niskich temperatur, a także dziewięć genotypów w obrębie gatunku Hordeum vulgare różniących się tolerancją na niedobór wody.

 

Profil badawczy

 • Molekularne podstawy tolerancji roślin na stresy abiotyczne (niska temperatura, susza, zasolenie).
 • Izolacja i identyfikacja genów, których aktywność prowadzi do aklimatyzacji roślin do niskiej temperatury oraz adaptacji do warunków suszy glebowej.
 • Identyfikacja genów, których ekspresja jest związana z utrzymaniem parametrów plonu w warunkach stresowych.
 • Analiza funkcji białkowych produktów ekspresji wyizolowanych genów w rozwoju oraz aklimatyzacji do warunków stresowych.

 

Metody

 • uprawa roślin w warunkach in vitro i in vivo w fitotronie,
 • testy tolerancji roślin na niską temperaturę i suszę w warunkach symulowanych,
 • analizy fizjologiczne (RWC, wyciek elektrolitów, parametry wymiany gazowej),
 • analiza ekspresji genów na poziomie transkrypcyjnym (RT-PCR, Northern blot) oraz kodowanego białka (Western blot),
 • izolacja czynników transkrypcyjnych wiążących się do sekwencji cis regulatorowych obecnych w rejonach promotorowych genów (drożdżowy system jednohybrydowy, Y1H; test przesunięcia mobilności elektroforetycznej, EMSA),
 • badanie oddziaływań białko-białko (immunoprecypitacja, koimmunoprecypitacja; drożdżowy system dwuhybrydowy, Y2H). 

 

Obecnie prowadzone prace badawcze

Jednym z głównych kierunków badań prowadzonych obecnie w Zespole są prace związane z  poznaniem mechanizmów regulacji ekspresji genu SsBBX24 kodującego białko zawierające domeny palca cynkowego typu B-box w cyklu okołodobowym w rozwoju oraz w warunkach prowadzących do dehydratacji komórek u gatunków Solanum. Główne aspekty badań obejmują: (i)  identyfikację czynników transkrypcyjnych, które regulują ekspresję genu SsBBX24 podczas rytmu okołodobowego w warunkach normalnych i stresowych przy zastosowaniu drożdżowego systemu jednohybrydowego i techniki EMSA; (ii) identyfikację białka lub kompleksów białkowych, które oddziałują z białkiem SsBBX24 w warunkach normalnych i stresowych w różnych fazach rytmu okołodobowego za pomocą techniki koimmunoprecypitacji i drożdżowego systemu dwuhybrydowego.

 

Wybrane publikacje

 

Projekty badawcze

 • Nr projektu:  2014/15/B/NZ9/04809
  Tytuł projektu:Analiza funkcjonalna białka SsBX24 zawierającego domeny wiążące cynk w cyklu okołodobowym podczas rozwoju i odpowiedzi na zasolenie
  Typ: OPUS
  Kierownik projektu: T. Rorat/ A. Kiełbowicz-Matuk
  Okres realizacji:  20 lipca 2015 - 19 lipca 2018