Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zespół Metabolomiki
Na skróty

Zespół Metabolomiki

Lider

prof. dr hab. Piotr Kachlicki

 

Skład

dr Anna Piasecka

 

Zespół specjalizuje się w badaniach aktywnych biologicznie metabolitów wtórnych roślin oraz ich patogenów grzybowych a także określenie roli tych związków w procesach infekcji i rozwoju choroby. Ponadto przedmiotem badań jest udział metabolitów wtórnych w odpowiedzi roślin na stresy środowiskowe (susza, mróz). Celem tych prac jest identyfikacja związków niskocząsteczkowych wytwarzanych przez badane organizmy przy zastosowaniu metod spektrometrii mas i NMR oraz oznaczanie ich ilościowej zawartości przy zastosowaniu metod wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Wyniki tych eksperymentów są integrowane z wynikami doświadczeń fizjologicznych, fitopatologicznych i genetycznych prowadzonych przez inne Zespoły Instytutu i współpracowników z innych placówek naukowych. w celu poszukiwania korelacji między różnymi procesami odpornościowymi roślin. W ostatnich latach badaniami objęto między innymi: flawonoidy i inne związki fenolowe u roślin strączkowych (Lupinus spp., Medicago truncatula, Pisum sativum), jęczmienia (Hordeum vulgare) i traw pastewnych z kompleksu Lolium-Festuca; saponiny u buraka (Beta vulgaris)oraz różnorodne metabolity wtórne roślin leczniczych. Zespół posiada wysokorozdzielczy spektrometr mas z transformacją Fouriera Q-Exactive i niskorozdzielczy spektrometr mas z pułapką jonową, wysokosprawne i ultrawysokosprawne chromatografy cieczowe przeznaczony do analiz z zakresu metabolomiki i proteomiki roślin.

 

Profil badawczy

  • Identyfikacja metabolitów wtórnych roślin i grzybów chorobotwórczych.
  • Analiza ilościowa związków niskocząsteczkowych.
  • Badania aktywności biologicznej metabolitów wtórnych w interakcji roślina-patogen oraz w odpowiedzi roślina na stresy abiotyczne.

Metody

  • metody spektrometrii mas i spektroskopii NMR do analizy strukturalnej metabolitów wtórnych,
  • chromatografia preparatywna metabolitów wtórnych,
  • wysokosprawna i ultrasprawna chromatografia cieczowa.

Obecnie prowadzone prace badawcze

  • Badania ilościowych i jakościowych zmian zawartości fenolowych metabolitów wtórnych w liściach jęczmienia pod wpływem stresu niedoboru wody.
  • Identyfikacja metabolitów wtórnych ziarniaków pszenicy i określanie zmian ich profilu pod wpływem infekcji roślin przez grzyby z rodzaju Fusarium.
  • Badania nad zmianami zawartości metabolitów wtórnych i pierwotnych w liściach traw kompleksu Lolium – Festuca pod wpływem różnych stresów abiotycznych (mróz, susza, zasolenie) oraz w trakcie aklimatyzacji do chłodu.
  • Identyfikacja metabolitów wtórnych roślin zielarskich i określanie wpływu ich zawartości na właściwości lecznicze badanego materiału roślinnego.

Wybrane publikacje


Projekty badawcze