Na skróty

Zespół Struktury i Funkcji Mikrobiomu Roślin

Lider

dr hab. Lidia Błaszczyk

 

Skład

prof. dr hab. Jerzy Chełkowski (profesor emeryt)
dr Sylwia Salamon
mgr inż. Aneta Basińska-Barczak (doktorantka)
mgr inż. Katarzyna Mikołajczak (doktorantka)
 

 

Tematyka badawcza Zespołu koncentruje się będzie na poznaniu mikrobiomów wybranych gatunków zbóż i określeniu ekologicznej roli mikroorganizmów związanych z ryzosferą, fylosferą i endosferą tych roślin.
Mikroorganizmy pełnią istotną rolę zarówno w naturalnych ekosystemach jak i w obecnym rolnictwie. Są ważnymi destruentami materii organicznej. Oddziałują z korzeniami roślin w ryzosferze lub z ich częściami nadziemnymi; żyją w bliskim związku z roślinami, bytując na powierzchni lub wewnątrz tkanek roślinnych. W związku z tym nadrzędnym celem badań realizowanych w Zespole jest pogłębienie wiedzy na temat dynamiki (zmian w strukturze) mikrobiomów wybranych gatunków zbóż oraz jej wpływu na wzrost i kondycję roślin.
 
 
Profil badawczy:
 
a) ocena różnorodności mikroorganizmów zasiedlających ryzosferę, powierzchnię nadziemną i wewnętrzne tkanki roślin
 
a) określenie sposobu przenoszenia się mikroorganizmów endogennych
 
b) zbadanie wpływu genotypu gospodarza, poszczególnych organów roślinnych oraz warunków wzrostu roślin na skład i rozmieszczenie mikroorganizmów w ryzosferze, fylosferze i endosferze
 
c) określenie morfologicznych, anatomicznych, fizjologicznych i molekularnych reakcji roślin na zmiany w ich mikrobiomie

 

Metodyka badawcze:

 • izolacja mikroorganizmów z ryzosfery, fylosfery i tkanek wewnętrznych roślin
 • prowadzenie hodowli mikroorganizmów na podłożach stałych i płynnych
 • identyfikacja mikroskopową wyizolowanych mikroorganizmów
 • identyfikacja molekularną mikroorganizmów techniką sekwencjonowania nowej generacji oraz sekwencjonowania metodą Sangera
 • analizy morfologiczne i anatomiczne roślin z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego, epifluorescencyjnego oraz skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM)
 • analiza ekspresji wybranych genów roślin metodą qRT-PCR
 • analizę metabolomu i proteomu roślin metodami chromatograficznymi i spektrometrii mas

 

Wybrane publikacje:

 

 • Marecik R., Błaszczyk L., Biegańska-Marecik R., Piotrowska-Cyplik A. (2018). Screening and identification of Trichoderma strains isolated from natural habitats with potential to cellulose and xylan degrading enzymes production. Pol J Microbiol., 2:181-190.
 • Stępień Ł., Gromadzka K., Chełkowski J., Basińska-Barczak A., Lalak-KańczugowskaJ. (2018). Diversity and mycotoxin production by Fusarium temperatumand Fusarium subglutinans as causal agents of pre-harvest Fusarium maize ear rot in Poland. J. Appl. Genetics, DOI.org/10.1007/s13353-018-0478-x

 

 • Błaszczyk L., Basińska A., Ćwiek H, Gromadzka K, Popiel D., Stępień Ł. (2017). Suppressive effect of Trichoderma on toxigenic Fusarium species. Pol. J. Microbiol., 1:85-100.
 • Gromadzka K., Wit M., Górna K., Chełkowski J., Waśkiewicz A., Ochodzki P., Warzecha R. (2017). Cereal Research Communications. 45 (1): 93-103.
 • Błaszczyk L., Strakowska J., Chełkowski J., Gąbka-Buszek A., Kaczmarek J. (2016). Trichoderma species occurring on wood with decay symptoms in mountain forests in Central Europe: genetic and enzymatic characterization. J. Appl. Genet., 57-397-407.
 • Najda A., Błaszczyk L., Winiarczyk K., Dyduch J., TchórzewskaD. (2016). Comparative studies of nutritional and health-enhancing propertiesin the “garlic-like” plant Allium ampeloprasum var. ampeloprasum (GHG-L) and A. sativum. Sci. Hort., 201:247-255
 • Tchórzewska D., Deryło K., Błaszczyk L., Winiarczyk K. (2015). Tubulin cytoskeleton during microsporogenesis in the male-sterile genotype of Allium sativum and fertile Allium ampeloprasum L. Plant Reprod., 28:171-182.

Realizowane projekty badawcze:

 • Nr projektu: 2017/27/B/NZ9/01591
  Tytuł projektu:Dynamika mykobiomu endosfery pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) i jej wpływ na wzrost i kondycję rośliny
  Kierownik projektu: L. Błaszczyk
  Typ: OPUS 14
  Okres realizacji: 29 czerwca 2018 - 28 czerwca 2021
 • Nr projektu: 2016/19/B/NZ9/03083
  Tytuł projektu:Molekularne podstawy reakcji pszenicy (Triticum aestivum L.) na kolonizację korzeni przez gatunki Trichoderma
  Kierownik projektu: L. Błaszczyk
  Typ: OPUS 10
  Okres realizacji: 23 czerwca 2016 - 22 czerwca 2019
 • Nr projektu: 2016/19/N/NZ9/01625
  Tytuł projektu:Analiza zmian zachodzących w korzeniach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) w wyniku interakcji tych roślin z grzybami Trichoderma
  Kierownik projektu: A. Basińska-Barczak
  Typ: PRELUDIUM 10
  Okres realizacji: 23 czerwca 2016 - 22 grudnia 2018