Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
2011

2011

Nr projektu: HOR hn 801-9/11 zad. 1

Tytuł projektu: Identyfikacja oraz wprowadzenie do genomu genów determinujących odporność pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez grzyb Cercosporella herpotrichoide

Okres realizacji: 1.01.2011 - 31.12.2011

Sprawozdanie 2011

Nr projektu: HOR hn 801-9/11 zad. 2

Tytuł projektu: Poszukiwanie, tworzenie, ocena i gromadzenie źródeł odporności na fuzariozę kłosów u pszenicy.

Okres realizacji: 1.01.2011 - 31.12.2011

Sprawozdanie 2011

Nr projektu: HOR hn 801-9/11 zad. 3

Tytuł projektu: Segregacja alleli Glu-1 w populacjach linii DH i SSD pszenicy.

Okres realizacji: 1.01.2011 - 31.12.2011

Sprawozdanie 2011

Nr projektu: HOR hn 801-9/11 zad. 4

Tytuł projektu: Ocena zmienności cech jakościowych pszenicy na podstawie analizy składu jakościowo-ilościowego wybranych klas białek oraz badań reologicznych.

Okres realizacji: 1.01.2011 - 31.12.2011

Sprawozdanie 2011

Nr projektu: HOR hn 801-9/11 zad. 5

Tytuł projektu: Zmienność reakcji fotoperiodycznej a przystosowanie odmian pszenicy do różnorodnych warunków glebowo-klimatycznych.

Okres realizacji: 1.01.2011 - 31.12.2011

Sprawozdanie 2011

Nr projektu: HOR hn 801-9/11 zad. 6

Tytuł projektu: Badanie odporności genotypów pszenzyta na fuzariozę kłosów i akumulację mykotoksyn fuzaryjnych w ziarnie.

Okres realizacji: 1.01.2011 - 31.12.2011

Sprawozdanie 2011

Nr projektu: HOR hn 801-9/11 zad. 7

Tytuł projektu: Badanie efektywności spontanicznie otrzymywanych i indukowanych linii podwojonych haploidów pszenżyta ozimego i jarego z wykorzystaniem kultur in vitro.

Okres realizacji: 1.01.2011 - 31.12.2011

Sprawozdanie 2011

Nr projektu: HOR hn 801-9/11 zad. 8

Tytuł projektu: Optymalizacja procesu homozygotacji mieszańców jęczmienia jarego w aspekcie skracania cyklu hodowlanego.

Okres realizacji: 1.01.2011 - 31.12.2011

Sprawozdanie 2011

Nr projektu: HOR hn 801-9/11 zad. 9

Tytuł projektu: Modelowanie statystyczne cech jęczmienia.

Okres realizacji: 1.01.2011 - 31.12.2011

Sprawozdanie 2011

Nr projektu: HOR hn 801-9/11 zad. 10

Tytuł projektu: Metody wyboru najlepszych genotypów rzepaku ozimego na podstawie analizy genetycznej ich potomstwa porównywanego w serii doświadczeń populacyjnych i mieszańcowych.

Okres realizacji: 1.01.2011 - 31.12.2011

Sprawozdanie 2011

Nr projektu: HOR hn 801-9/11 zad. 11

Tytuł projektu: Łubiny - poszukiwanie źródeł i zbadanie sposobu dziedziczenia odporności na choroby grzybowe (fuzarioza i antraknoza) oraz niskiej zawartości i składu jakościowego alkaloidów.

Okres realizacji: 1.01.2011 - 31.12.2011

Sprawozdanie 2011

Nr projektu: HOR hn 801-9/11 zad. 12

Tytuł projektu: Poszukiwanie markerów odporności na wyleganie i cech jakościowych nasion grochu.

Okres realizacji: 1.01.2011 - 31.12.2011

Sprawozdanie 2011

Nr projektu: HOR hn 801-9/11 zad. 13

Tytuł projektu: Cecha wczesności kwitnienia u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius) - podstawy genetyczne i molekularne

Okres realizacji: 1.01.2011 - 31.12.2011

Sprawozdanie 2011

Nr projektu: HOR hn 801-9/11 zad. 14

Tytuł projektu: Poprawianie odporności życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum) na szuszę.

Okres realizacji: 1.01.2011 - 31.12.2011

Sprawozdanie 2011