Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

  • 11:24 26-04-2023

Zmarł Profesor Bogdan Wolko

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 24 kwietnia br. Profesora dr hab. Bogdana Wolko - wieloletniego pracownika Instytutu i jego dyrektora w latach 2012-2019, zaangażowanego badacza, wychowawcy młodych naukowców, życzliwego kolegi i przyjaciela.
Pogrzeb Profesora odbył się 22 maja br. o godz. 12.00 na cmentarzu na Junikowie w Poznaniu.
Nekrolog

 
 

Czytaj więcej
  • 16:07 16-12-2022

Uroczystość wręczenia dyplomów doktorskich oraz immatrykulacja nowych doktorantów PSD IPAN

W dniu 14 grudnia 2022 r. w Poznańskim Oddziale PAN, w Pałacu Działyńskich, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktorskich oraz immatrykulacja nowych doktorantów Poznańskiej Szkoły Doktorskiej PAN.
Prezentujemy pamiątkowe zdjęcia z tego wydarzenia i serdecznie gratulujemy!
Link do zdjęć: https://drive.google.com/drive/folders/1rvkD84ZOgpluQLzXNS5YUdWaxN70PzR6?usp=sharing

Czytaj więcej
  • 12:35 12-12-2022

Podziel się fasolą! - eksperyment Nauki Obywatelskiej INCREASE

Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej edycji Eksperymentu Nauki Obywatelskiej INCREASE, realizowanego w ramach projektu europejskiego INCREASE.Celem inicjatywy jest ochrona zasobów genetycznych fasoli zwyczajnej, szerzenie wiedzy na temat ochrony agrobioróżnorodności, a także czynne zaangażowanie się obywateli krajów Unii Europejskiej w działania na rzecz tej ochrony. Zgłoszenia nowych uczestników przyjmowane są do 1 lutego 2023 (a dla uczestników poprzednich edycji do 31 gru...

Czytaj więcej
  • 09:36 03-11-2022

„Medal 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za zasługi dla nauki i kultury polskiej”

W Gdańsku odbył się w dniach 20-22 października III Kongres Towarzystw Naukowych poświęcony „Społecznemu wymiarowi działalności towarzystw naukowych”. Patronatem Narodowym objął to wydarzenie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Organizatorami były Polska Akademia Nauk – Rada Towarzystw Naukowych i Gdańskie Towarzystwo Naukowe, a współorganizatorami: Miasto Gdańsk, Muzeum Gdańska, Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Uniwersytet Gdański i P...

Czytaj więcej
  • 14:20 13-06-2022

Przyznany projekt SONATA 17

Uprzejmie informujemy, iż w ramach konkursu SONATA 17 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki wśród laureatów znalazł się dr Dibyendu Mondal - "NanoBioCat: Opracowywanie opartych na biopolimerach i wspomaganych przyjaznymi dla białek cieczami jonowymi nanokonstruktów enzymatycznych o zwiększonej skuteczności dla biokatalizy tandemowej w warunkach wielu stresów".
Serdecznie Gratulujemy!Wyniki konkursu SONATA 17, panel ST4

Czytaj więcej

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk