Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zgłoszenia patentowe
Na skróty

Zgłoszenia patentowe

2017

 • "Sposób wytwarzania androst-1,4-dien-3,17-dionu" P-420186, zgłoszenie 13.01.2017 r. Kozłowska E., Dymarska M., Kancelista A., Urbaniak M., Stępień Ł., Kostrzewa-Susłow E., Janeczko T.
 • „Sposób wytwarzania 3β,7α,17α-trihydroksyandrost-5-enu”, P-420193, zgłoszenie 13.01.2017 r. Kozłowska E., Dymarska M., Kancelista A., Kostrzewa-Susłow E., Urbaniak M., Stępień Ł., Janeczko T.
 • „Sposób wytwarzania 3β,7α-dihydroksyandrost-5-en-17-onu”, P-420192, zgłoszone 13.01.2017 r. Kozłowska E., Dymarska M., Kostrzewa-Susłow E., Urbaniak M., Kancelista A., Stępień Ł., Janeczko T.
 • „Sposób wytwarzania 17α-oxa-D-homo-androst-4-en-17-onu”, P-420187, zgłoszone 13.01.2017 r. Kozłowska E., Kancelista A., Urbaniak M., Stępień Ł., Dymarska M., Kostrzewa-Susłow E., Janeczko T.
 • „Sposób wytwarzania 17α-oxa-D-homo-androst-4-en-17-onu”, P-420191, zgłoszone 13.01.2017 r. Kozłowska E., Kancelista A., Urbaniak M., Stępień Ł., Dymarska M., Kostrzewa-Susłow E., Janeczko T.

2016

 • 7-O-β-D-4"-metoksyglukopiranozylo-4'-hydroksyizoflawon oraz sposób wytwarzania 7-O-β-D-4"-metoksyglukopiranozylo-4'-hydroksyizoflawonu, zgłoszone 26.04.2016 r. do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej jako wynalazek P.416996, Dymarska M., Kostrzewa-Susłow E., Pląskowska E., Urbaniak M., Stępień Ł., Janeczko T., Władyka O.
 • 3β,11α-dihydroksyandrost-5-en-7,17-dion oraz sposób wytwarzania nowego 3β,11α-dihydroksyandrost-5-en-7,17-dionu, zgłoszone 16.05.2016 do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej jako wynalazek P.417198, Kozłowska E., Hoc N., Dymarska M., Kostrzewa-Susłow E., Grzeszczuk J., Pląskowska E., Urbaniak M., Stępień Ł., Janeczko T.
 • Sposób wytwarzania 3β,7β-dihydroksyandrost-5-en-17-onu, zgłoszone 16.05.2016 do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej jako wynalazek P.417202, Kozłowska E., Hoc N., Dymarska M., Kostrzewa-Susłow E., Grzeszczuk J., Pląskowska E., Urbaniak M., Stępień Ł., Janeczko T.
 • Sposób wytwarzania 3β,7α -dihydroksyandrost-5-en-17-onu, zgłoszone 16.05.2016 do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej jako wynalazek P.417203, Kozłowska E., Hoc N., Dymarska M., Kostrzewa-Susłow E., Grzeszczuk J., Pląskowska E., Urbaniak M., Stępień Ł., Janeczko T.

2015

 • Sekwencja starterów, sposób identyfikacji ekspresji genu HvZIP1, sposób identyfikacji odmian jęczmienia, zastosowanie genu HvZIP1 oraz zestaw testowy, zgłoszone 5.07.2015 do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej jako wynalazek P.412994, Rorat T., de Mezer M., Kiełbowicz-Matuk A.

2012

 • "Kasety ekspresyjne, cząsteczki T-DNA, roślinne wektory ekspresyjne, transgeniczne komórki roślinne oraz ich zastosowanie do wytwarzania szczepionki" - zgłoszony do Urzędu Patentowego RP dnia 14.03.2012 i otrzymał nr zgłoszenia P.398441 (Pniewski T, Kapusta J, Bociąg P, Kostrzak A, Fedorowicz-Strońska O, Krajewski P, Wolko B, Płucienniczak A, Płucienniczak G). 
 • "Kasety ekspresyjne, cząsteczki T-DNA, roślinne wektory ekspresyjne, transgeniczne komórki roślinne oraz ich zastosowanie do wytwarzania szczepionki" - zgłoszony do Urzędu Patentowego RP dnia 14.03.2012 i otrzymał nr zgłoszenia P.398442 (Pniewski T, Kapusta J, Bociąg P, Kostrzak A, Fedorowicz-Strońska O, Krajewski P, Wolko B, Płucienniczak A, Płucienniczak G).

2011

 • Patent ?Uniwersalny nośnik antygenu pochodzenia bakteryjnego, szczepionka przeciwbakteryjna, sposób wytwarzania uniwersalnego nośnika antygenu, zastosowanie uniwersalnego nośnika antygenu? - zgłoszony do Urzędu Patentowego RP dnia 31.12.2010 i otrzymał nr zgłoszenia P.393507 (Kapusta J, Brodzik R, Bociąg P, Cecuda-Adamczewska V, Kęsik-Brodacka M, Wolko B, Płucienniczak A, Płucienniczak G). 
 • Patent ?Rekombinowane przeciwciało monoklonalne o wysokim powinowactwie do antygenu bakteryjnego o natywnej i funkcjonalnej strukturze, sposób otrzymywania przeciwciał monoklonalnych oraz zastosowanie rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych? ? zgłoszony do Urzędu Patentowego RP dnia 31.12.2010 i otrzymał nr zgłoszenia P.393508 (Kapusta J, Kęsik-Brodacka M, Cecuda-Adamczewska V, Sączyńska V, Bociąg P, Brodzik R, Wolko B, Bartoszcze M, Płucienniczak G, Płucienniczak A).

2010

 • Międzynarodowe zgłoszenie patentowe nr PCT/PL2010/050003, z dn. 23 stycznia 2010, ?Expression cassettes, T-DNA fragments, plant expression vectors, transgenic plant cells and their application for making of the vaccine? (Pniewski T, Kapusta J, Płucienniczak A, Płucienniczak G, Bociąg P, Kostrzak A, Fedorowicz-Strońska O, Krajewski P, Wolko B).
 • Zgłoszenia zagraniczne regionalne nr PCT/PL2008/00046, z dn. 9 stycznia 2010, ?Expression cassette, T-DNA fragment, plant expression vector, transgenic plant cell and their application for making of the vaccine? (Pniewski T, Kapusta J, Płucienniczak A, Płucienniczak G, Bociąg P, Kostrzak A, Fedorowicz-Strońska O, Krajewski P, Wolko B).
 • Kraje europejskie ? kraje UE i stowarzyszone, razem 34 - European Patent Office (EPO); Stany Zjednoczone ? US Patent and Trademark Office (USPTO). 

2009

 • Patent ?Kasety ekspresyjne, cząsteczki T-DNA, roślinne wektory ekspresyjne, transgeniczne komórki roślinne oraz ich zastosowanie do wytwarzania szczepionki? zgłoszony do Urzędu Patentowego RP 23 stycznia 2009 r. pod nr P387114 (Pniewski T, Kapusta J, Bociąg P, Kostrzak A, Fedorowicz-Strońska O, Krajewski P, Wolko B, Płucienniczak A, Płucienniczak G).

2007

 • Patent "Kaseta ekspresyjna, cząsteczka T-DNA, roślinny wektor ekspresyjny, transgeniczna komórka roślinna oraz ich zastosowanie do wytwarzania szczepionki" zgłoszony do Urzędu Patentowego RP 28 czerwca 2007 r. pod nr P382769 (Pniewski T, Kapusta J, Bociąg P, Kostrzak A, Wolko B, Płucienniczak A, Płucienniczak G, Wójcik P, Otta H, Wojciechowicz J).