Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Krajowe

Krajowe

Projekty badawcze realizowane w Instytucie Genetyki Roślin PAN finansowane są z następujących źródeł krajowych: Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), a także w ramach Wieloletniego Programu Rządowego.