Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjonowania transkryptomów metodą NGS, z zastosowaniem technologii Illuminy i PacBio

 

IGR/ZP/066/14/2018

 

    Ogłoszenie

    Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

    Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

    Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu wymogów

    Załącznik nr 4 - Wykaz usług

    Załącznik nr 5 - Wykaz osób

    Załącznik nr 6 - Wykaz publikacji

    Załącznik nr 7 - Wzór umowy

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie ilościowych analiz proteomicznych bez zastosowania elektroforezy  żelowej

IGR/ZP/066/13/2018

 

Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjonowania wodorosiarczynem całych genomów

IGR/ZP/066/12/2018

 

Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjonowania transkryptomów metodą NGS z zastosowaniem technologi Illuminy

IGR/ZP/066/11/2018

 

Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjonowania transkryptomów metodą NGS, z zastosowaniem technologii Illuminy i PacBio

IGR/ZP/066/10/2018

 

Announcement of question for NGS transcriptome sequencing services using Illumina and PacBio technology

IGR/ZP/066/10/2018

 

Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjonowania transkryptomów metodą NGS z zastosowaniem technologi Illuminy

IGR/ZP/066/09/2018


Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjowania transkryptomów metodą NGS, z zastosowaniem technologii Illuminy

IGR/ZP/066/07/2018

 

 

Announcement of question for NGS transcriptome sequencing services using Illumina technology

 

IGR/ZP/066/07/2018