Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021, 2022 i 2023 Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu oraz przedstawienie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego.

 

Zapytanie ofertowe na usługę odbioru i przekazania do dalszego zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i inne niż niebezpieczne z Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

IGR/ZP/066/13/2020

 

Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjonowania transkryptomów metodą NGS, z zastosowaniem technologii Illuminy i PacBio

IGR/ZP/066/10/2020


 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę systemu makro i mikroskopowego obrazowania fluorescencyjnego do Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

IGR/ZP/066/09/2020

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

IGR/ZP/066/8/2020 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeglądu pięcioletniego obiektów użytkowanych przez Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

IGR/ZP/066/4/2020

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę Bioruptora

IGR/ZP/066/2/2020

 

 

Zapytanie ofertowe na usługę transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

IGR/ZP/066/5/2020

 

 

 

Zapytanie ofertowe na obsługę informatyczną Instytutu w terminie od 1 lutego 2020 do 31 stycznia 2021 r.

IGR/ZP/066/1/2020

 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na dostawę systemu do dokumentacji żeli i blotów oraz wirówki z chłodzeniem
IGR/ZP/066/10/2019

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedź na pytanie 25.10.2019

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

Zapytanie ofertowe na obsługę informatyczną Instytutu w terminie od 1 lipca 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
IGR/ZP/066/09/2019

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Wykaz osób

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjonowania transkryptomów metodą NGS z zastosowaniem technologii Illuminy 

IGR/ZP/066/08/2019

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu wymogów

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Załącznik nr 6 - Wykaz publikacji

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania_13.06.2019

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi

Odpowiedzi na pytania 14.06.2019

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjonowania transkryptomów metodą NGS, z zastosowaniem technologii Illuminy i PacBio

IGR/ZP/066/07/2019

 

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu wymogów

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Załącznik nr 6 - Wykaz publikacji

Załącznik nr 7 - Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjonowania transkryptomów metodą NGS, z zastosowaniem technologii Illuminy i PacBio

 

IGR/ZP/066/14/2018

 

    Ogłoszenie

    Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

    Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

    Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu wymogów

    Załącznik nr 4 - Wykaz usług

    Załącznik nr 5 - Wykaz osób

    Załącznik nr 6 - Wykaz publikacji

    Załącznik nr 7 - Wzór umowy

    Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie ilościowych analiz proteomicznych bez zastosowania elektroforezy  żelowej

IGR/ZP/066/13/2018

 

Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjonowania wodorosiarczynem całych genomów

IGR/ZP/066/12/2018

 

Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjonowania transkryptomów metodą NGS z zastosowaniem technologi Illuminy

IGR/ZP/066/11/2018

 

Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjonowania transkryptomów metodą NGS, z zastosowaniem technologii Illuminy i PacBio

IGR/ZP/066/10/2018

 

Announcement of question for NGS transcriptome sequencing services using Illumina and PacBio technology

IGR/ZP/066/10/2018

 

Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjonowania transkryptomów metodą NGS z zastosowaniem technologi Illuminy

IGR/ZP/066/09/2018


Zapytanie ofertowe na usługi sekwencjowania transkryptomów metodą NGS, z zastosowaniem technologii Illuminy

IGR/ZP/066/07/2018

 

 

Announcement of question for NGS transcriptome sequencing services using Illumina technology

 

IGR/ZP/066/07/2018