Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Dyrekcja

Dyrektor

prof. dr hab. PAWEŁ KRAJEWSKI
e-mail: pkra at igr.poznan.pl
tel.: (+48 61) 65 50 255
 

Zastępca dyrektora ds. naukowych

prof. dr hab. ARKADIUSZ KOSMALA
e-mail: akos at igr.poznan.pl
tel.: (+48 61) 65 50 285
 

Zastępca dyrektora ds. administracyjnych

mgr PIOTR WOŹNIAK
e-mail: pwoz at igr.poznan.pl
tel.: (+48 61) 65 50 282
 

Główny Księgowy

mgr ARKADIUSZ SOBIERAJSKI
e-mail: asob at igr.poznan.pl
tel.: (+48 61) 65 50 259
 Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk