Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Doktoraty od roku 2021

Doktoraty od roku 2021 / Doctorates from 2021

Rok / Year Kandydat / Candidate Promotor Data decyzji / Decision date Dokumenty / Documents Rozprawa / Thesis
2024
mgr inż. Andrzej Brachaczek
prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, czł. koresp. PAN
12-02-2024 BIP IGR PAN

Makroskopowa i molekularna identyfikacja patogenów oraz dynamika zmian stężeń askospor grzybów Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. Et de Not. i L. biglobosa Shoemaker i Brun sp. nov. jako kryteria diagnostyczne w ochronie rzepaku ozimego przed suchą zgnilizną kapustnych

2023
mgr Paweł Barzyk
prof. dr hab. Wojciech Święcicki, czł. rzecz. PAN
22-11-2023  BIP IGR PAN

Genetyczne i ekologiczne uwarunkowania

odporności łubinów (Lupinus ssp.) na antraknozę
2023 mgr inż. Dorota Jasińska dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN 03-07-2023  BIP IGR PAN Podatność na fuzariozę kłosów a kształtowanie się cech plonotwórczych w populacji mapującej Maresi × CamB1 jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)
2023 mgr inż. Katarzyna Elżbieta Mikołajczak dr hab. Lidia Błaszczyk, prof. IGR PAN 03-07-2023 BIP IGR PAN Mykobiom endosfery pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) i jego charakterystyka w ujęciu sposobu transmisji grzybów endofitycznych i ich wpływu na reakcje odpornościowe pszenicy
2023 mgr Michał Piotr Kempa dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN 23-03-2023
BIP IGR PAN Wpływ stresów abiotycznych na zmiany metabolomu ze szczególnym uwzględnieniem lipidów u form jęczmienia jarego o zróżnicowanym fenotypie i polimorfizmie genu ns-LTP2
2022 mgr farm. Dariusz M. Kruszka  prof. dr hab. Piotr Kachlicki  13-12-2022  BIP IGR PAN Zmiany metabolomu Arabidopsis thaliana i Hypericum perforatum w odpowiedzi na oddziaływanie nanocząstek metali
2022 mgr Soham Mukhopadhyay dr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN 13-12-2022  BIP IGR PAN Evaluating modes of resistance to Plasmodiophora brassicae in Arabidopsis thaliana
2022 mgr Pradeep Matam  dr hab. Franklin Gregory, prof. IGR PAN 13-12-2022  BIP IGR PAN Developing novel tools towards understanding the hypericin biosynthesis in Hypericum perforatum L.
2022 mgr inż. Piotr Plewiński dr hab. Michał Książkiewicz  11-07-2022  BIP IGR PAN Genetyczne i molekularne podstawy cechy wczesności kwitnienia łubinu żółtego (Lupinus luteus L.)
2022 mgr Juan Camilo Ochoa Cabezas dr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN 23-03-2022  BIP IGR PAN Elucidation of genetic factors determining resistance or susceptibility to clubroot disease through GWAS, transcriptome profiling and functional genetics in Arabidopsis natural accessions
2022 mgr Lakshmipriya Perincherry  prof. dr hab. Łukasz Stępień 23-03-2022  BIP IGR PAN The role of Fusarium mycotoxins and lytic enzymes in fusariosis of pea (Pisum sativum L.)
2021 mgr Waldemar Ulaszewski dr hab. Michał Kwiatek, prof. UPP 09-12-2021  BIP IGR PAN Transfer chromatyny Aegilops kotschyi Boiss., zawierającej geny warunkujące odporność na rdzę brunatną i żółtą, do pszenżyta ozimego (× Triticosecale Wittm.)
2021 mgr inż. Aneta Anna Basińska-Barczak dr hab. Lidia Błaszczyk 09-12-2021  BIP IGR PAN Zmiany zachodzące w roślinach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) w wyniku kolonizacji korzeni przez grzyby Trichoderma
2021 mgr inż. Noor Nazar Ramzi, RAMZI prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka 01-07-2021  BIP IGR PAN Determination of Plasmodiophora brassicae pathotypes in Poland and characterization of Brassicaceae resistance to clubroot
2021 mgr Dimitrios Zisis prof. dr hab. Paweł Krajewski 01-07-2021  BIP IGR PAN Data analysis methods for inference on chromatin configuration on the basis of 4C-seq experiments
2021 mgr inż. Monika Ewa Urbaniak prof. dr hab. Łukasz Stępień 01-07-2021  BIP IGR PAN Zmienność sekwencji genów kodujących syntetazy peptydów nierybosomalnych oraz charakterystyka wytwarzanych metabolitów z grupy heksadepsipeptydów u Hypocreales
2021 mgr Natalia Witaszak prof. dr hab. Łukasz Stępień 01-07-2021  BIP IGR PAN Zmiany metabolizmu podstawowego i wtórnego Fusarium proliferatum pod wpływem roślinnych związków bioaktywnych
2021 mgr Adam Jan Augustyniak prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala 17-03-2021  BIP IGR PAN Fizjologiczne i molekularne podstawy hartowania na mróz form introgresywnych życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.) i kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb.)
2021 mgr inż. Marcin Pyrski prof. dr hab. Tomasz Pniewski 17-03-2021  BIP IGR PAN Cząstki kapsydopodobne HBcAg otrzymane w roślinach, jako składnik szczepionek oraz bionanocząstek
2021 mgr inż. Katarzyna Maria Lechowicz prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala 17-03-2021  BIP IGR PAN Funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego oraz systemu antyoksydacyjnego traw kompleksu Lolium-Festuca w warunkach suszy

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk